دانلود پروژه بررسی مشکلات تولید و فروش پسته در ایران

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله » مدیریت و حسابداری  »  دانلود پروژه بررسی مشکلات تولید و فروش پسته در ایران

بررسی مشکلات صادرات پسته مشکلات صادرات پسته مقاله بازاریابی پسته مقاله در مورد صادرات پسته پروژه پسته دانلود پروژه بررسی مشکلات تولید و فروش پسته در ایران پروژه برج پسته دامغان پروژه کارآفرینی پسته پروژه باغ پسته پروژه در مورد پسته مقاله در مورد پسته مقاله درباره پسته مقاله صادرات پسته مقاله در مورد درخت پسته مقاله تجارت پسته پروژه فروش پسته

Iranian Pistachio

بررسی مشکلات تولید پسته در ایران وتأثیراتی که این مشکلات برروی فروش


فهرست مطالب فصل اول- طرح تحقیق ۱
مقدمه ۲
سؤال یا فرضیه های تحقیق: ۲
تعاریف: ۲
طرح تحقیق: ۳
ابزارها وروش گردآوری داده ها: ۳
فصل دوم- ادبیات تحقیق ۴
تاریخچه پسته ۵
۱- مبدا درختان پسته ۵
اظهار نظر متاخران در مورد منشا درختان پسته ۹
نتیجه گیری درباره مبدا درختان پسته و نخستین مواضع پرورش آنها ۱۳
نام ارقام پسته رفسنجان در سال ۱۳۳۵ش ۲۷
نخستین مشکلات و توصیه ها و تبلیغات در باب بهبود صادرات پسته و خشکبار ایران ۳۲
مبارزه با آفت پروانه چوبخوار پسته ۳۷
پروانه جوانه خوار پسته ۳۸
پروانه گلبرگ خوار پسته ۳۸
پروانه پوسته خوار میوه پسته ۳۹
مینوز پسته ۳۹
پسیل پیچیده برگ پسته ۳۹
کپک فرنگی پسته، یا قارچهای مولد زهرابه افلاتوکسین ۴۰
توصیه هایی در جهت پیشگیری ۴۴
آفات انباری پسته ۴۶
پروانه هندی ۴۷
پیشگیری و مبارزیه با آفات انباری پسته ۴۷
فصل سوم- روش تحقیق ۴۹
بازرگانی خارجی و ارزش و میزان پسته ایران از سال ۱۲۶۸ تا پایان سال ۱۳۶۷(یک قرن) ۵۰
نخستین مشتریان پسته ایران در یک قرن گذشته ۵۰
میزان و ارزش صادرات پسته در مقایسه با خشکبار و ارزش کل صادرات مواد غیرنفتی در یک صدسال گذشته ۵۱
رقبای پسته ایران در بازارهای جهانی ۵۲
امکاناتی که آمریکایی ها در صادرات پسته برای رقابت با ایران در اختیار دارند ۵۹
دو اقدام منفی علیه بازار جهانی پسته ایران توسط امریکا بعد از قطع روابط سیاسی و اقتصادی ایران با امریکا ۶۰
مسائل و مشکلات پسته ایران ۶۱
چند نکته ی مهم در زمینه پایین آوردن میزان افلاتوکیس پسته: ۶۲
آمار مقایسه ای صادرات خشکبار ایران ۶۳
(مصاحبه ای با آقای کاظمی یکی از صادرکنندگان پسته ایران به آمریکا) ۶۴
فصل چهارم- تجزیه وتحلیل داده‌ها ۶۶
بین مشکلات پسته و میزان فروش آن در داخل همبستگی وجود دارد ۶۷
بین مشکلات تولید پسته و میزان فروش پسته در خارج (صادرات) رابطه وجود دارد. ۶۸
کاهش مشکلات تولید پسته می تواند موجب افزایش صادرات پسته گردد. ۶۹
فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات ۷۰
نتیجه گیری و پیشنهادات ۷۱
منابع ۷۳
فصل اول- طرح تحقیق


مقدمه
هدف پژوهش: بررسی مشکلات تولید پسته در ایران وتأثیراتی که این مشکلات برروی فروش داخلی و خارجی آن می گذارد وارائه ی راهکارهای توسعه صادرات.
بیان مسئله: آیا پسته ایران با استانداردهای بین الملل مطابق است؟


آیا جایگاه بازارصادراتی یک قرن گذشته را هم اکنون داریم؟
سؤال یا فرضیه های تحقیق:
بین مشکلات پسته و فروش آن در داخل همبستگی وجود دارد.
کاهش مشکلات تولید پسته می توان موجب افزایش فروش پسته در داخل کشور شود.
بین مشکلات تولید پسته و میزان فروش پسته در خارج (صادرات) رابطه وجود دارد.
کاهش مشکلات تولید پسته می تواند موجب افزایش صادرات پسته گردد.


تعاریف:
تعریف متغیرهای مورد بررسی: تولید پسته : این بخش شامل باغداری و پرورش پسته ونحوه باروری وچیدن آن می باشد که پس از قسمت باغداری و باغ شامل شستشوی پسته وپوست کندن آن یا تفت وآماده سازی برای فروش وارائه به بازارداخلی وخارجی می باشد. توزیع داخلی (در اینجا بازار داخل کشور مد نظر می باشد) توزیع خارجی (که شامل بازارهای خارج از کشورمی باشد که پسته ایران به آن کشورها صادر می شده یا می شود.
 
طرح تحقیق: 
با توجه به اینکه وضعیت پسته ایران تا بحال به صورت تمام صنعتی واتوماتیک نبوده است و نیز هم اکنون ما با تکنولوژیهای جدید ومتد مدرن روز کار نمی کنیم در نتیجه نمی توانیم کارخانه یا قسمت خاصی را برای پژوهش تعیین کنیم در نتیجه باتوجه به اینکه جامعه آماری ما تمام صنعت پسته ایران اعم از باغات و کارخانجات می باشد ونیز با توجه به گستردگی در سراسر کشور ما تحقیق را در ابتدا بصورت کتابی برای (پیشینه ی تحقیق) ودر ادامه بصورت مصاحبه ای ادامه خواهیم داد.


 ابزارها و روش گردآوری داده ها:
روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق بصورت میدانی بوده است ولی در ابتدا برای جمع آوری اطلاعات محیطی و تاریخی از روش کتابخانه ای استفاده شده وسپس برای کسب اطلاعات بیشتر وتجزیه وتحلیل مطالب از ابزار مصاحبه استفاده نموده ایم.


فصل دوم- ادبیات تحقیق
تاریخچه پسته
۱- مبدا درختان پسته
به لحاظ اهمیتی که اندامهای مختلف گونه های متعدد درختان پسته از نظر خوراکی و طبی و صنعتی داشته، به این معنی که انسان از میوه و پوسته و هسته و همچنین برگ وساقه و ریشه و صمغ آنها استفاده می برده از قدیم الایام به شناختن آنها متمایل بوده است.


در این مبحث، تاریخچه گونه های مختلف پسته منظور نظر نیست، بلکه تنها تاریخچه درختان پسته معمولی، که مغز میوه آن مصرف خوراکی دارد، مورد توجه قرار گرفته است.
مغز پسته به عنوان یکی از خوراکیهای مطبوع و مفید ونیرو بخش از زمانهای دور مورد استفاده انسان قررا گرفته، و بعدها درترکیب بعضی خوراکیها وارد شده است. علاوه بر این رنگ سبز ویژه پسته زینت بخش انواعی از شیرینی و خوراکیهای گرم و سرد بوده است.


خواص (گیاه درمانی) و طبی اندامهای مختلف درخت پسته و به ویژه میوه آن مورد توجه حکمای قدیم بوده و در نوشته های آنان مغز پسته برای تقویت عمومی بدن تجویز شده و در ترکیبات دارویی و درمانی به عنوان یک ماده مولید خون و محرک نیروهای فعال بدن معرفی شده است.


قیمت : 8000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات