پایان نامه اجاره، سرقفلی وحق کسب وپیشه تجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه اسلامی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  پایان نامه اجاره، سرقفلی وحق کسب وپیشه تجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه اسلامی

دانلود پایان نامه اجاره، سرقفلی وحق کسب وپیشه تجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه اسلامی مقاله پایان نامه اجاره پایان نامه اجاره به شرط تملیک پایان نامه اجاره کشتی پایان نامه اجاره رحم پایان نامه عقد و اجاره پایان نامه سرقفلی حق کسب وپیشه و تجارت سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت حق کسب و پیشه یا تجارت نحوه محاسبه حق کسب و پیشه و تجارت حق کسب وپیشه و تجارت در حقوق تحقیق در مورد حقوق تجارت مقاله در مورد حقوق تجارت سرقفلی در حقوق ایران سرقفلی در حقوق مدنی

The end of the lease, goodwill acquired the right to trade in rights Vpyshh

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.SC.» گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی

 

چکیده
اجاره در لغت به معنای رها نیدن  و پریدن است ودراصطلاح فقهی به معنای تملیک   منفعت عین به عوض معلوم در مدت معلوم این عقد که در عقود لازم است دارای طرق مشروعیت متفاوتی مثل قرآن و سنت و همچنین دارای ارکانی است که به نظر تمام فقیهان مذاهب پنج گانه اینها شد صیغه ،متعاقدین  ، عین مستاجره ، منفعت و اجرت که  همه اینها دارای شرایط خاص خودهستند. همچنین اجاره به انواع مختلف مثل اجاره اعیان اجاره ؟؟؟تقسیم می شود یکی از این  متعاقیدن اجر است که در اجاره اعمال مورد استفاده قرار می‌گیرد و در جای موجر قرار دارد و ایشان دارای شرایط خاصی است و ضمان ایشان  در مذاهب مختلف متفاوت است این اجر در برخی موارد مثل اجیر شدن برای نماز استخدامش جایز است و در برخی موارد مثل گرفتن روزه برای زنده استخدامش اشکال دارد .
عقد اجاره بربرخی چیزها جایز نمی‌باشد  مثل اجاره قرآن یا برخی موارد اجاره صحیح می‌باشد.
همچنین عقد اجاره به شرط تملیک یکی از ؟؟؟؟بحث اجاره هست که مورد بررسی قرار می‌گیرد البته این عقد شاکله ایش از  خارج کشور دارد   نظام حقوقی ما شده ولی فقهای امامیه ؟؟؟؟آن تاثیرات دانسته‌اند.
عقد اجاره دارای خیاراتی مثل خیار عیب ،؟؟؟صقفقه ،شرط ، تدریس ،  ؟؟؟و عیب است که همانند بیع نافذ در این عقد می‌باشد همچنین  یکی دیگر از  دنباله‌های عقد اجاره بحث سرقفلی ،حق کسب و پیشه و تجارت است که با ایجاب عقد اجاره همراه هر چند که خارج از عقد هم این حق متصور است ولی تشکیل دهنده اولیه آن بحث اجاره است که عرف بر آن صحه می‌گذارد.
چکیده
مقدمه
فصل اول
کلیات
۱-۱ هدف
۱-۲ پیشینه تحقیق
۱-۳ روش کار و تحقیق

فصل دوم
معانی و تعاریف
۲-۱ تعریف لغوی اجاره
۲-۲- تعریف اصطلاحی
نقد تعریف مرحوم یزدی
تعریف جامع و مانع
۲-۳- تعریف جامع و مانع که می‌توان از اجاره داشته باشیم این است که بگوئیم
۲-۴- جمع بندی از کلیه تعاریف و اطلاعات اجاره
۲-۵- کلیتی از ماهیت اجاره
۲-۶- اجاره در بیان قانون موضوعه

فصل سوم
عقود / معانی و اقسام
۳-۱ عقد و معانی آن
۳-۲- اقسام عقد

فصل چهارم
مشروعیت اجاره
۴-۱- مشروعیت اجاره از نظر قرآن و آیات
۴-۲- مشروعیت اجاره از نظر سنت و روایات

فصل پنجم
اقسام اجاره
۵-۱- اقسام اجاره به اعتبار مشخص و کلی بودن مورد اجاره
۵-۲- فقهای مذاهب اسلامی همگی می گویند اجاره از لحاظ کلی دو نوع می‌باشد .

فصل ششم
فرق اجاره با عاریه و بیع
۶-۱- فرق بین عاریه و اجاره
۶-۲- فرق عقد اجاره با عقد بیع

فصل هفتم
ارکان اجاره
۷-۱- صیغه
۷-۲- شرایط متعاقدین (موجر و مستاجر)
۷-۳- حین مستاجره
۷-۴- منفعت
۷-۵- اجرت

فصل هشتم
اجیر
۸-۱- اجیر

۸-۳ ضمان اجیر به صورت تطبیقی در چند مذهب زنده جهان اسلام

فصل نهم
موارد استخدام اجیر و عدم استخدام آن

فصل دهم
اجاره چه چیز‌هایی جایز است

فصل یازدهم
موارد اختلافی بین موجر و مستأجر

فصل دوازدهم
در چه مواردی اجاره صحیح است و چه مواردی بطلان بر آن مترتب می‌شود

فصل سیزدهم
اجاره به شرط تملیک
۱۳-۱- تعریف و تاریخچه مختصری از قرارداد اجاره به شرط تملیک
۱۳-۲- قرار داد اجاره به شرط تملیک از نظر فقهای امامیه
۱۳-۳- پاسخ به شبهات
۱۳-۴ انواع عقد اجاره به شرط تملیک
۱۳-۵- ماهیت عقد اجاره به شرط تملیک
۱۳-۶ لزوم و عقد اجاره به شرط تملیک

فصل چهاردهم
خیارات عقد اجاره
۱۴- ۱ آیا خیارات در عقد اجاره نافذند

فصل پانزدهم
سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
۱۵-۱- معنی لغوی:
۱۵-۲ معنای لغوی حق کسب و پیشه و تجارت
۱۵-۳ آیا سرقفلی با حق کسب و پیشه تجارت فرق دارد یا چند لفظ هستند در یک معنای واحد ؟
۱۵-۴ – آیا سرقفلی عبارت است از اقامت دائم در محل یا خریدن آن محل است ویا آیا دست کشیدن مالک منفعت از ملکیت است؟
۱۵-۵ قدمت مبحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
۱۵-۶ نظر جهان اسلام درمورد سرقفلی وحق کسب وپیشه و تجارت
۱۵-۷ نظرات عملاء وفقهای برجسته

فصل شانزدهم
نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۱۶-۱ نتیجه گیری
۱۶-۲ پیشنهادات
پیوست
فهرست منابع و مآخذ

 

 


قیمت : 15000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات