رابطه فرهنگ سازمانی با چابکی سازمانی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  رابطه فرهنگ سازمانی با چابکی سازمانی

 

The relationship between organizational culture and organizational agility

 

دانلود مقاله مدیریت

رابطه فرهنگ سازمانی با چابکی سازمانی

چکیده:
این تحقیق پیرامون بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با چابکی سازمانی در بانک کشاورزی استان خوزستان صورت گرفته است که از دسته پژوهش های کاربردی، توصیفی-میدانی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه اماری تحقیق کلیه کارکنان بانک کشاورزی استان خوزستان بوده که با استفاده از جدول مورگان تعداد ۲۶۰ نفر به عنوان نمونه اماری انتخاب شدند. پس از تجزیه و تحلیل داده ها مشخص شد که افزایش در هر یک از شاخص های فرهنگ سازمانی منجر به افزایش چابکی در بانک کشاورزی استان خوزستان می گردد.
این مقاله در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها (دی ۱۳۹۲) ارائه شده و حاوی ۱۰ صفحه می باشد


قیمت : 2000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات