دانلود مقاله سیاست های اجرایی چین در برابر روند رشد جمعیت

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله » مدیریت و حسابداری  »  دانلود مقاله سیاست های اجرایی چین در برابر روند رشد جمعیت

دانلود مقاله رشد جمعیت مقاله در مورد رشد جمعیت دانلود مقاله سیاست های اجرایی چین در برابر روند رشد جمعیت مقاله ای درباره ی رشد جمعیت مقاله در مورد رشد جمعیت ایران مقاله رشد جمعیت در ایران روند رشد جمعیت در ایران تحقیق روند رشد جمعیت در جهان روند رشد جمعیت در تهران

Population Growth

سیاست های اجرایی چین در برابر روند رشد جمعیت

فهرست مطالب
مقدمه: ۱
مدل چینی توسعه و پی آمدهایش بر زندگی زحمت کشان ۲
مدل چینی توسعه ۱۴
اصلاح نهادها ۱۵
مدل چینی توسعه ۱۹
چند گانگی الگوهای اقتصادی ۲۳
سیاستهای چین درباره ی مسائل مختلف ۳۶
سیاست های چین : ۳۶
سیاست های چین درباره ی روند رشد جمعیت ۴۱
برنامه تنظیم خانواده ۴۱
جمعیت چین ۴۲
درباره خود کشور چین ۴۳
وسعت چین ۴۳
نتیجه گیری: ۴۶


مقدمه:
بشر از آغاز روزهای استقرار مثل در روی زمین با مشکلات متعددی روبرو بوده و هست و اوست که توانسته با قوه تعقل که بهترین هدیه ی الهی برای انسان هاست بر مشکلات خود فائق آید و به بهترین شکل زندگی، از دیدگاه دیروز برسد و در انتظار بهتر از این است از دیدگاه امروزی و  اعجبا از روزگار در دیروز نه چندان دور بشر به دنبال حذف مرگ و میر کودکان خود بوده تا بتواند با رشد جمعیت قوی گردد و به توسعه برسد و در امروز با کاهش مرگ و میز رشد فزاینده جمعیت بزرگترین مشکل بشریت گشته و انفجار جمعیت را از انفجار بمب اتم بدتر می داند. واقعا بشر م و درمانده چه باید کند تا بتواند توازن برقرار سازد. و این رشد بی اندازه جمعیت را کنترل کند. ما در این مقاله با بررسی شیوه ها و را همچنین کارهای کشور چین در این خصوص برآنیم تا از تجربیات جدید این کشور بهره جوییم. باشد که چراغی فرارویمان باشد و هادیمان گردد.


دل چینی توسعه و پی آمدهایش بر زندگی زحمت کشان
اولین نکته ای که باید به آن اشاره کنم، گسترش نابرابری منطقه ای در اقتصاد چین است. یعنی اگر چه مناطق ساحلی در چین، می توانند شاهد حضور شرکت های فراملیتی باشند ولی کارگران و دهقانان ایالت های غربی در وضعیت نامساعدی قرار گرفته اند. برآورد شده است که نتیجه این افزایش نابرابری این شده است که بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون نفر به صورت کارگران سیار در آمده اند که برای کاریابی به مناطق ویژه و ایالات شرقی مهاجرت می کنند. در شانگهای به گفته پاول لوبک، بخش قابل توجهی از در پژوهش دیگری شماره این کارگران سیا را ۱۰۰،


کارگران سیار در خیابان کارگران سیار، در خیابان ها زندگی می کند.
بیلون نفر میلیون نفر بر آورده کرده، که دائما در جستجوی کار از یک شهر به شهر دیگر مهاجرت می کنند اگر چه در بررسی میزان رشد اقتصادی، مدل چینی به نظر بسیار چشمگیر می آید ولی از پی آمدهای اجتماعی اش نمی توان غافل ماند. آن چه به ویژه توجه برانگیز است شرایط کاری در این واحدهائی است که در (مناطق اقتصادی ویژه) ایجاد شده اند. مروری بر شرایط کاری موجود در این کارگاهها، گوشه هائی از هزینه های اجتماعی این (رشد شتابان) را نشان خواهد داد


قیمت : 5000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات