خرید پایان نامه رشته جامعه شناسی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » پایان نامه  »  دانلود پایان نامه رابطه فرزند پروری با افکار خودکشی خانواده ها

خرید پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانلود پایان نامه رابطه فرزند پروری با افکار خودکشی خانواده ها پایان نامه فرزند پروری دانلود پایان نامه شیوه های فرزند پروری پایان نامه شیوه های فرزند پروری پایان نامه سبک های فرزند پروری پایان نامه سبک فرزند پروری پایان نامه جامعه شناسی خانواده پایان نامه رشته مشاوره خانواده پایان نامه تنظیم خانواده پایان نامه با موضوع خانواده

fkhodkoshi

عنوان پایان نامه : رابطه فرزند پروری با افکار خودکشی خانواده ها

شرح مختصر : این پژوهش از نوع رابطه ( همبستگی ) می باشد. در پژوهش ، پژوهشگر دسته ای از اطلاعات مربوط به سبک فرزند پروری والدین و سلامت عمومی فرزندانشان را در اختیار دارد ، این روش برای بررسی رابطه بین سبک فرزندپروری والدین و سلامت روانی فرزندانشان می‌باشد . جامعه آماری این پژوهش والدین و فرزندان آنها در شهرستان دزفول و نمونه این تحقیق مشتمل بر ۱۰۰ نفر از والدین به همراه فرزندانشان در شهرستان دزفول است ، که برای انتخاب آنها از روش نمونه گیری تصادفی استفاده گردید. ابزار اندازه‌گیری و انجام پژوهش پرسشنامه سلامت عمومی دارای ۲۸ سؤال ۴ گزینه‌ای شامل گزینه های (اصلا، در حدمعمول، بیش از حد معمول، به مراتب بیشتر از حد معمول) می‌باشد. این پرسشنامه دارای ۴ خرده مقیاس شامل: علائم جسمی( سؤالات ۱-۷)، آزمون اضطراب و بی خوابی( سؤالات ۸-۱۴)، اختلال کارکرد اجتماعی( سؤالات ۱۵-۲۱) و آزمون افسردگی( سؤالات ۲۲-۲۸) همچنین پرسشنامه سبک فرزند پروری دیانابارمیند(۱۹۷۲) دارای ۳۰ سؤال ۵ گرینه‌ای شامل گزینه های ((کاملاً موافقم، موافقم، نسبتاً موافقم ، مخالفم ،کاملاً مخالفم) هم مورد استفاده قرار گرفته است . در پژوهش حاضر با استفاده از روش آلفای کرونباخ مقدار پرسشنامه سلامت عمومی برابر ۸۰/۰ ، پرسشنامه سبک فرزندپروری برابر ۷۲/۰ شده است و چون از مقدار ۷/۰ بیشتر است پس می‌توان ادامه تحقیق را با نمونه بیشتری از جامعه با نتایح لازم مطلوب دانست . به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق از روشهای آماری با استفاده از نرم افزار spss انجام شد. نتایج بدست آمده از این پژوهش این است که بین سبک فرزندپروی مستبدانه و سلامت عمومی به طور کلی رابطه ی منفی معنادار وجود دارد. یعنی نتیجه می‌گیریم که سبک فرزند پروری مستبدانه با عدم سلامت عمومی رابطه دارد. پس فرضیه اصلی پژوهش بین سبک فرزند پروری مستبدانه و سلامت عمومی رابطه ی منفی معنادار وجود داردو تأیید می‌شود .


کلمات کلیدی : خودکشی در ایران، پژوهش خودکشی، فرزند پروری، سبک فرزند آوری، رفتار مستبدانه، سلامت عمومی، سلامت خانواده، ازمون اضطراب و بی خوابی، اختلال کارکرد اجتماعی، آزمون افسردگی، روش آلفای کرونباخ، روشهای آماری، پایان نامه جامعه شناسی، پژوهش خانوادگی، روابط اعضای خانواده، پایان نامه پژوهشی ،

 


قیمت : 6500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات