دانلود مقاله سیستم و مدیریت توزیع

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله » مدیریت و حسابداری  »  دانلود مقاله سیستم و مدیریت توزیع

مقاله مدیریت توزیع دانلود مقاله سیستم و مدیریت توزیع سیستم مدیریت توزیع سیمان سیستم مدیریت پایگاه داده توزیع شده سیستم مدیریت گردش کار توزیع شده مدیریت سیستم های توزیعی سامانه مدیریت توزیع دارو سامانه مدیریت توزیع داروهای خاص کتاب مدیریت توزیع

Graphic_DMS

سیستم و مدیریت توزیع

مدیریت توزیع
فهرست مطالب
سیستم و مدیریت توزیع   ۱
مدیریت کانالهای توزیع   ۱
سیستم بازاریابی و کانالی توزیع   ۱
اهمیت واسطه ها در بازار   ۲
طبقه بندی   ۲
طراحی کانالهای توزیع   ۳
مراحل طراحی کانالهای توزیع   ۴
مدیریت روابط کانالها   ۶
ایجاد انگیزه در واسطه ها   ۷
تعارض بین کانالها   ۷
شکبه توزیع   ۹
۱ خرده فروشها   ۹
دیگر گروههای توزیعی   ۱۴
مدیریت توزیع فیزیکی   ۱۵
اهیمت مدیریت توزیع فیزیکی   ۱۵
توزیع فیزیکی و خدمت به مشتریان   ۱۵
مفهوم سیستم کل توزیع فیزیکی   ۱۶
بهینه سازی ارتباط هزینه با خدمت به مشتریان   ۱۷
استفاده استراتژیک از توزیع فیزیکی   ۱۷
وظایف اصلی مدیریت توزیع فیزیکی   ۱۸
محل موجودی وانبار   ۱۸
اداره کردن مواد   ۲۰
مسئولیت سازماین برای توزیع فیزیکی   ۲۲
فعالیتهای ترفیعی و تشویقی   ۲۳
ماهیت و اهمیت ترفیعات و تشویقات   ۲۳
روشهای ترفیع   ۲۳
اهمیت ترفیع در بازاریابی جدید   ۲۳
فرایند ارتباطات   ۲۴
تعیین ترکیب فعالیتهای ترفعیی و تشویقی   ۲۵
تبلیغات و آگهیها   ۲۶
تصمیمات اصلی درامورتبلیغات و آگهیها   ۲۶
۴-……………………… تصمیمات در مورد پیام   ۲۸
پیشبرد فروش   ۲۹
تصمیمات اصلی در امور پیشبرد فروش   ۳۰
روابط عمومی   ۳۱
تنظیم اهداف روابط عمومی   ۳۲
انتخاب پیامها و وسایل روابط عمومی   ۳۲
اجرای برنامه روابط عمومی   ۳۲
ازریابی نتایج روابط عمومی   ۳۲
فروش حضوری   ۳۲
طبیعت و اهمیت فروش حضوری   ۳۳
مزیتهای نسبی فروش حضوری   ۳۳
خصوصیات شغلهای فروشندگی   ۳۳
نیروی فروش، برنامه ریزان استراتژیک   ۳۴
انواع مشاغل فروش   ۳۴
فرایند استراتژیک فروش حضوری   ۳۵
مدیریت استراتژیک نیوری فروش   ۳۶
فصل دوازدهم   ۳۹
انواع بازاریابی   ۳۹
بازاریابی خود (شخصی)   ۳۹
بازاریابی سازمان   ۳۹
بازاریابی مکان   ۴۰
بازاریابی ایده   ۴۰
بازاریابی خدماتی   ۴۰
ویژگیهای امور خدماتی   ۴۱
مدیریت بازاریابی خدمات   ۴۱
آمیخته بازاریابی خدمات   ۴۱
آینده خدمات   ۴۳
بازاریابی در سازمانهای غیر تجاری   ۴۳
وسعت بازاریابی غیر تجاری   ۴۳
سازمانهای غیر تجاری   ۴۳
مهفوم مبادله و بازاریابی در سازمانهای غیر تجاری   ۴۴
بازارهای موجود در سازمانهای غیر تجاری   ۴۴
اهمیت بازاریابی غیر تجاری   ۴۴
طرز تفکر سازمانهای غیر تجاری نسبت به بازاریابی   ۴۵
ایجاد برنامه استراتژیک برای بازاریابی غیر تجاری   ۴۵
فصل سیزدهم   ۴۶
بازرایابی بین المللی   ۴۶
مشکلات بازاریابی جهان   ۴۶
اهمیت بازارهای جهانی   ۴۶
استراتژی همگانی با ویژه   ۴۶
تصمیمات عمده در بازاریابی   ۴۶
مرحله دوم: تصمیم به فعالیت در سطح بین الملل   ۴۷
مرحله سوم: تصمیم در مورد انتخاب بازارها در سطح بین المللی   ۴۷
مرحله چهارم: تصمیم درموردچگونگی وارد شدن به بازار بین المللی   ۴۸
مرحله پنجم: تصمیم در مورد برنامه های بازاریابی بین المللی   ۴۸
مرحله ششم: تصمیم در مورد نوع سازمان بازاریابی بین المللی.   ۴۸


سیستم و مدیریت توزیع
توزیع به زبان ساده یعنی رساندن محصول مورد نظ مشتری در زمان مطلوب به مکان مورد نظر یکی از مشکلات عمده کشورمان در امور اقتصادی و بازرگانی کاستیها و ضعفهای مربوط به شیوه توزیع است.


مدیریت کانالهای توزیع
هرکدام از اعضای کانال توزیع حلقه اتصالی شبکه سازمانی بین تولید کننده و مصرف کننده هستند.


سیستم بازاریابی و کانالی توزیع
سیستم بازار یابی عبارت است از تعداد زیادی از افراد و سازمانهایی که از طریق اطلاعات، محصولات، مذاکرات، مخاطرات، امکانات و انسانها باهم ارتباط دارند.


به دلیل این که خریداران بسیار پراکنده اند، به همین دلیل وجود سیستم توزیع برای انتقال محصولات و خدمات از تولید کننده به مصرف کننده ضروری است.


– تولید کنندگان می توانند به طور مستقیم به مصرف کنندگان محصولات و خدمات خود مراجعه کنند.
– مصرف کنندگان می توانند به سوی تولید کنندگان بروند.
– واسطه ها می توانند با فعالیتهای خود بین تولید کننده و مصرف کننده ارتباط برقرار کنند.
کانالهای توزیع برای از بین بردن فاصله بین تولید کننده و مصرف کننده نهایی هستند.
سازمانهای توزیع، وظایف گوناگونی به عهده دارند ماند تهیه و فراهم کردن، ذخیره کردن، بسته بندی، تامین منابع مالی، حمل و نقل و مشاوره محصولات، به همین دلیل قسمتی از بهای فروش محصول که خریداران می پردازند مربوط به خدمات اینگونه سازمانهاست.


اهمیت واسطه ها در بازار
منتقدان بازاریابی گاهی بالا بودن قیمتها را ناشی از وجود واسطه های گوناگون می دانند. در بازاریابی شاید بتوان واسطه ها را حذف کرد، اما وظایف واسطه گری حذف شدنی نیست.
امام کسانی که باید آن را به عهده بگیرند ممکن است در بین تولید کنندگان یا حتی مشتریان باشند. در حالی که واسطه ها ارزانتر از تولید کننده یا مصرف کننده نهایی، وظیفه توزیع را انجام می دهند.


طبقه بندی
واسطه ها بنا بر نقش وظیفه ای که به عهده دارند دارای عناوین گوناگونی هستند که مهمترین آنها عبارتند از:
۱-    خرده فروشها کسانی هستند که محصولات را خریداری کرده، به مصرف کنندگان و استفاده کنندگان نهیی و سازمانی می فروشند. مغزاه های محلی، فروشگاه های زنجیره ای قدس، سپه و سوپر مارکتها.


۲-    کارگزاران یا دلالها گوهی هستند مذکرات خرید یا فروش و یا هر دو را بر عهده می گیرند، اما مالک محصلو نمی گردند. دلالها، آژانسها یا کارگزاران فروش، این نوع واسطه ها صاحب محصول نیستند مخاطرات بازار مانند تغییر قیمتها کمتر متوجه آنان می گردد.


عمده فروشها یا توزیع کنندگان . کسانی هستند که محصولات خریداری کرده، سپس به خرده فروشها یا بازرگانان دیگر و استفاده کنندگان صنعتی، نهادی یا تجاری می فروشند.مثل فرش، برنج، چای وآهن که در بازار نام آنها با نام محصولی که توزیع می کنند. ذکر می شود


قیمت : 5000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات