دانلود مقاله شرکت های سهامی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله » مدیریت و حسابداری  »  دانلود مقاله شرکت های سهامی

دانلود مقاله شرکت های سهامی مقاله در مورد شرکت های سهامی مقاله درباره شرکت های سهامی دانلود مقاله شرکت های سهامی مقاله حسابداری شرکت های سهامی مقاله در مورد شرکت های سهامی عام مقاله در مورد شرکت های سهامی خاص

Joint stock companies

شرکتهای سهامی


فهرست مطالب
شرکتهای سهامی ۳
نحوه تشکیل شرکت سهامی ۴
سرمایه و سهام ۱۳
تبدیل سهام ۱۷
اوراق مشارکت ۱۹
مجامع عمومی ۲۶
مدیریت شرکت ۳۵
بازرسی شرکت ۴۴
تغییرات در سرمایه شرکت ۴۹
انحلال و تصفیه شرکت سهامی ۶۳
حسابهای شرکت ۷۴
سایر مقررات ۷۶


شرکتهای سهامی

شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه آن به صورت برگه سهم به سهام مساوی تقسیم و سهامداران هیچگونه مسئولیت شخصی نسبت به دیون و تعهدات شرکت به جز آنچه که بابت سرمایه خود در شرکت گذارده اند، ندارند.


شرکتهای سهامی به دونوع عام و خاص تقسیم می‌گردند:
در شرکت سهامی عام، موسسین بخشی از سرمایه تشکیل شرکت را از طریق پذیره نویسی تامین می‌نمایند.
در شرکت سهامی خاص کل سرمایه لازم برای تاسیس شرکت منحصرا از سوی موسسین پرداخت می‌گردد.
حداقل شمار سهامداران شرکت سهامی خاص ۵ نفر و شرکت سهامی عام ۱۰ نفر می‌باشد.
در هنگام تاسیس سرمایه شرکت سهامی خاص دست کم پانصد میلیون و سرمایه شرکت سهامی عام دست کم پنج میلیارد ریال می‌باشد.
تبصره: در صورتیکه تصدی به موضوع تجاری خاصی مستلزم سرمایه گذاری بالاتری باشد، با تصویب هیات دولت حداقل سرمایه لازم تعیین خواهد شد.


چنانچه پس از تاسیس، سرمایه شرکت از حداقل مذکور کمتر گردد، هیات مدیره مکلف است مجمع عمومی فوق العاده را جهت جبران کسری سرمایه و یا تبدیل شرکت به نوع دیگر ی از انواع شرکتهای تجاری دعوت نماید.


اگر ظرف شش ماه از تاریخ افت سرمایه، هیات مدیره به تکلیف بالا عمل ننماید و یا مجمع عمومی مزبور ظرف آن مدت تشکیل نگردد و یا نتواند نسبت به موضوع اتحاذ تصمیم نماید، بازرس شرکت مکلف است ضمن اعلام مراتب را به سازمان نظارت بر شرکتها و دادخواست انحلال شرکت را به دادگاه تقدیم نماید. در صورتیکه بازرس قانونی به تکلیف مقرر در بالا عمل ننماید، هر ذینفع می‌تواند نسبت به تقدیم دادخواست شرکت مبادرت ورزد.


تبصره: هرگاه پیش از قطعی شدن رای، موجبات دادخواست انحلال مرتفع گردد، دادگاه قرار رد دعوی را صادر خواهد نمود.


در صورتیکه ظرف مدت شش ماه مقرر در ماده بالا، هیات مدیره یا بازرس شرکت به تکلیف فوق عمل ننماید و شرکت متوقف گردد، نسبت به دیونی که در طول آن مدت ایجاد شده و در صورت عدم تکافوی دارایی شرکت به میزان کسر سرمایه حسب مورد منفردا یا متضامنا مسئولیت خواهند داشت

 


قیمت : 7000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات