رابطه ساختار بوروکراسی دانشگاه و بیگانگی از کار کارکنان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  رابطه ساختار بوروکراسی دانشگاه و بیگانگی از کار کارکنان

The relationship of the university bureaucracy and alienation of staff

 

دانلود مقاله مدیریت

رابطه ساختار بوروکراسی دانشگاه و بیگانگی از کار کارکنان

چکیده:
در میان موجودات ملموس و محسوس جهان ما فقط انسان است که می تواند هویت واقعی خود را دگرگون سازد. روح انساسن خود را بفروشد و بیگانه شود. در این پژوهش رابطه ساتار بوروکراسی دانشگاه و بیگانگی از کار کارکنان بررسی شد. روش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی می باشد. جامعه اماری پژوهش کارمندان دانشگاه های دولتی شهر تهران می باشد. حجم نمونه ۳۷۵ نفر می باشد. ابزار پژوهش دو پرسشنامه بوروکراسی و بیگانگی از کار است. نتایج پژوهش عبارتند از: ساختار بوروکراسی به میزان ۹/۴ درصد در بیگانگی از کار کارمندان تاثیر دارد.
این مقاله در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها (دی ۱۳۹۲) ارائه شده و حاوی ۸ صفحه می باشد.


قیمت : 3500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات