ارتباط مدل تصمیم گیری مدیران و منابع دریافت اطلاعات

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  ارتباط مدل تصمیم گیری مدیران و منابع دریافت اطلاعات

Communication model and resource management decision making information

دانلود مقاله مدیریت

ارتباط مدل تصمیم گیری مدیران و منابع دریافت اطلاعات

چکیده:
در این مقاله سعی شده است که ارتباط بیت تصمیم گیری مدیران نظام سلامت و منابع دریافت اطلاعات برای تصمیم گیری هی ایشان را بررسی و تحلیل کند. ابزار پژوهش مصاحبه بوده و شرکت کنندگان پژوهش شامل ۳۰ نفر از اعضای نظام سلامت در سطوح خرد و میانی و کلان هستند. به دلیل کیفی بودن پژوهش پس از کدگذاری جواب های داده شده و استفاده از روش های آمری نتایج دسته بندی گردیده است. یافته ها نشان می دهند که بیشترین سبک تصمیم گیری مدیران مشارکتی مب لاشد و بیشترین منابع دریافت اطلاعات برای تصمیم گیری اطلاعات رسمی و نظر کارشناسان درون سازمان می باشد.
این مقاله در کنفرانس بین المللی مدیریت چالش ها و راهکارها ارائه شده و حاوی ۸ صفحه است.


قیمت : 2000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات