دانلود مقاله داروهای محرک

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم پزشکی » پزشکی  »  دانلود مقاله داروهای محرک

تحقیق در مورد داروهای محرک دانلود مقاله داروهای محرک مقاله در مورد داروهای محرک انواع داروهای محرک تحقیق جزوه پروژه از داروهای محرک اعصاب عوارض داروهای محرک تخمک گذاری داروهای محرک تخمک گذاری داروهای محرک زنان مغز داروهای محرک و کاهنده داروهای محرک رویش مو تحقیق درباره ی داروهای محرک

Stimulant drugs

داروهای محرک

فهرست مطالب
چکیده : ۱
مقدمه ۴
داروهایی که به عنوان محرک استفاده می شوند. ۵
۱٫ آمفتامینها ۵
آمفتامینها و عملکرد ورزشی ۵
محدودیتهای تحقیق ۹
۲- افدرین ۱۴
افدرین و عملکرد ورزش ۱۴
محدودیتهای تحقیق ۱۷
کوکائین ۱۷
کوکائین و عملکرد ورزشی ۱۸
محدودیتهای تحقیق ۲۰
داروهایی که برای کاهش تپش و ضربان قلب استفاده می شوند ۲۱
بتابلوکرها ۲۱
بتابلوکرها و عملکرد ورزشی ۲۲
محدودیتهای تحقیق ۲۴
داروهایی که برای تغییر ترکیبات بدن به کار می روند . ۲۵
آنابولیک – اندروژنیک استروئیدها(AAS) 25
اثرات آنابولیک – آندروژیک استروئیدچ ۲۵
محدودیتهای تحقیق ۲۸
هورمون رشد انسانی ۳۰
اثرات هورمون رشد انسانی ۳۱
محدودیتهای تحقیق ۳۳
بتادوآگونیستها ۳۴
اثرات بتادواگونیستها ۳۴
محدودیتهای تحقیق ۳۷
دیورتیک‌ها(مدرها) ۳۷
اثرات دیورتیکها ۳۸
محدودیتهای تحقیق ۳۹
بحث و نتیجه گیری ۴۰


چکیده :
ورزشکاران برای بهبود عملکرد ورزشی خود از داروهای بسیاری استفاده می کنند. این مقاله، تحقیقاتی را که درباره سه گروه از داروها انجام شده است، بررسی می کند و محدودیتهایی راکه هنگام تحقیق در رابطه با این داروها وجود دارد و همچنین تأثیر آنها را روی بهبود عملکرد ورزشی مورد بحث قرار میدهد . این داورها عبارتند از:


–  داروهایی که به عنوان محرک عملکرد ورزشی را بهبود می بخشند ( امفتامینها، افدرین وکوکائین)؛
–  دارورهایی که در رابطه با افزایش یا کاهش وزن بدن بدن هستند (آنابولیک – آندروژنیک استروئیدها ، هورمون رشد و بتا ۲ اگونیستها و دیورتیکها).


د رتحقیقات متعددی که اثرات امفتامینها را روی عملکرد ورزش ارزیابی کرده‌آند، نتایج مبهمی گزارش شده که این امر ممکن است به علت تغییر پذیری افرا د در پاسخ بهاین داروها و همچنین انتخاب حجم نمونه کوچک باشد؛ اما به طور کلی اکثر تحقیقات نشان داده آند:« بعضی از آزمودنیها وقتی آمفتامین مصرف می کنند، عملکرد ورزشی بهتری می یابند؛ اما بیشتر این نوع داروها موجب تاخیر د رشروع خستگی می شوند.»


در چندین تحقیق اخیر معلوم شده، افدرین از جمله داروهای محرکی است که د ربهبود عملکرد ورزشی تاثیری ندارد و به طور عمده در افزایش مصرف چربی و حفظ توده عضلانی مؤثر است.


د رتحقیقات انجام شده روی افراد چاق، مشاهده شد که بعد از مصرف افدرین، چربی آنها کاهش یافته است؛ ولی این کاهش د رافراد ورزشکار مشاهده نشده است. نتایج بدست آمده از تحقیقات محدودی که در رابطه با کوکائین وتمرینات جسمانی انجام شده است، پیشنهاد کرده اند که مصرف کوکائین د ربهبود عملکرد ورزشی تاثیری ندارد و اگر تاثیری هم داشته باشد ، بسیار کم است. کوکائین شاید نوعی احساس رضایت و نشاط درجهت اجرای بهتر حرکات ورزشی به ورزشکار بدهد، ولی عملکرد ورزشی بهبود نمی یابد و حتی ممکن است د راجرای ورزشی اثر منفی بگذارد.


قیمت : 4000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات