اثرات افت خواص مغناطیسی هسته روی دمای مبدل توان ایزوله شده با روغن خنک قدیمی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  اثرات افت خواص مغناطیسی هسته روی دمای مبدل توان ایزوله شده با روغن خنک قدیمی

The effects of the magnetic properties of the core temperature drops isolated power converter with old oil cooler

دانلود مقاله اثرات افت خواص مغناطیسی هسته روی دمای مبدل توان ایزوله شده با روغن خنک قدیمی

خلاصه:
مشخص است که دمای نقطه گرم اغلب پارامتر بحرانی ارائه می دهد که میزان توان مبدل را مشخص می کند. شناسایی دقیق موقعیت و مقدار دمای نقطه گرم مبدل برای مراحل طراحی و و روند سرد شدن سودمند می باشد. در گذشته تلاش هایی برای برآورد دمای نقطه گرم مبدل انجام شده است.
این مقاله اثرات افت خواص مغناطیسی هسته با تغییرات دمای نقطه گرم مبدل روغن کهنه خنک را بررسی می کند. با این کار برآورد دقیق دو بعدی از توزیع چگالی شار مغناطیسی با میانگین زمانی در مبدل روغن کهنه خنک ۲۵ مگاولت  با استفاده از تحلیل اجزای محدود محاسبه شده که عمر مقادیر نفوذپذیری هسته همراه با تنش القایی یکنواخت را در نظر می گیرد.باید بدانیم اتلاف ویژه مواد هسته و جزئیات چرخش ،اتلافات چرخش و اتلافات موضعی هسته به گرما تبدیل می گردد.بر اساس دمای محیط بیرون مخزن مبدل و مبدل گرمایی ضرایبی برای مدلسازی دمایی و تحلیل  تعیین می شوند که توزیع دما در هر جا را مشخص می کند.جزئیات تحلیلی و نتایج شبیه ساری اثرات افت خواص مغناطیسی هسته روی دمای نقطه گرم را نشان می دهد که در این مقاله آمده است.


قیمت : 8000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات