پایان نامه تأثیر بازی‌های رایانه‌ای خشن بر پرخاشگری کودکان پیش دبستانی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  پایان نامه تأثیر بازی‌های رایانه‌ای خشن بر پرخاشگری کودکان پیش دبستانی

دانلود رشته کارشناسی پایان نامه تأثیر بازی‌های رایانه‌ای خشن بر پرخاشگری کودکان پیش دبستانی علوم تربیتی دانش آموزان پرخاشگری رابطه ای در کودکان پیش دبستانی پرسشنامه پرخاشگری کودکان پیش دبستانی پایان نامه در مورد پرخاشگری کودکان پایان نامه درباره پرخاشگری کودکان پایان نامه پرخاشگری در کودکان دانلود پایان نامه پرخاشگری دانلود رایگان پایان نامه پرخاشگری

The effect of violent video games on aggression in preschoolers

 

چکیده:
در این پژوهش رابطه میان استفاده بیش از حد از بازیهای رایانه ای خشن و پرخاشگری در کودکان بررسی شده است، جامعه آماری این پژوهش شامل کودکان پیش دبستانی میباشد که از میان آنها ۳۰ نفر بعنوان نمونه انتخاب گردید.
فرضیه تحقیق: میان استفاده بیش از حد از بازی های رایانه ای خشن و پرخاشگری در کودکان رابطه معنی دار وجود دارد.
سئوال پژوهشی: آیا رابطه ای میان استفاده از بازیهای رایانه ای و پرخاشگری وجود دارد؟
سپس با استفاده از پرسشنامه خشم کودکان و نوجوانان موضوع را بررسی کردیم، پس از بدست آمدن داده های خام با استفاده از نرم افزار آماری Spss و ضریب همبستگی تحلیل شد، در نهایت بر اساس تحلیل انجام شده، مشخص شده است که میان استفاده بیش از حد از بازی های رایانه ای و پرخاشگری در کودکان رابطه معنی دار وجود دارد.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول (کلیات تحقیق)
مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه تحقیق
متغیرهای تحقیق
تعاریف عملیاتی
فصل دوم (مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش)
مقدمه
پیشینه پژوهشی پرخاشگری
پیشینه تاثیر بازیهای رایانه ای
انواع پرخاشگری
پرخاشگری خصمانه
پرخاشگری وسیله ای
ثبات پرخاشگری
تفاوت های جنسیتی
الگوی خانواده و پرخاشگری
بازی های خشن علت پرخاشگری کودکان
سایر علل خشونت و پرخاشگری
بررسی علل و عوامل پرخاشگری
زیان های پرخاشگری
تکنیک های لازم برای کنترل پرخاشگری در خانواده
جنگ بچه ها
جلوگیری از ذاتی شدن پرخاشگری
فصل سوم (روش شناسی)
روش تحقیق
جامعه مورد مطالعه
حجم نمونه
روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری
نمره گذاری
اعتبار و روایی
روش تحلیل مربوط به فرضیه
فصل چهارم (یافته ها و تجزیه تحلیل داده ها)
فصل پنجم (بحث و نتیجه گیری)
بحث و نتیجه گیری
محدودیت ها
پیشنهادات
پیوست
منابع و ماخذ


قیمت : 17000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات