دانلود پروژه طریق کمال

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » تاریخ و ادبیات  »  دانلود پروژه طریق کمال

 

15424r

 

طریق کمال

فهرست مطالب
ساسانیان ۱
خلافت امویان و عباسیان ۲۱
صـفاریان  ۲۶۱ -۲۸۷ ۲۴
سامانـیان ۲۷
دولت علویان طبرستان ۳۱
دولت علویان گیلان و دیلمان ۳۱
علویان طبرستان ۳۱
زیدیه ۳۱
ادریسیه ۳۱
قاسمیه ۳۲
حسنیه ۳۲
دولت علویان طبرستان ۳۲
قاجـاریه ۳۹
قلمرو حکومتی قاجاریه در ایران زمین ۳۹
مرزها و دگرگونیهای آن ۴۱
۱ . در شمال ۴۱
۲٫ در شرق ۴۶
تحدید مرزهای شرقی ایران ۴۹
۴ . در جنوب ۵۲
پایان سخن ۵۳
انقلاب مشروطه ۵۵
انقلاب چگونه آغاز شد؟ ۵۵
صدور فرمان مشروطیت ۵۵
مظفرالدین شاه هنگام افتتاح مجلس شورای ملی ۵۶
محمد علی شاه ۵۷
اصالت نهضت مشروط خواهی ۵۸
کودتای شاه ۶۰
قیام آزادیخواهان ۶۱
ورود نیرهای بیگانه به کشور ۶۲
فتح تهران ۶۳
مشروطه دوم ۶۴
اولتیماتوم روس ۶۵
فتح ایران به دست مسلمانان در زمان خلفای راشدین ۶۸
طاهـریان ۲۰۵ – ۲۵۹ ۷۴
آل بویه ۳۲۰ – ۴۴۰ ۷۷
اسماعـیـلیـه     ۴۷۳ – ۶۵۴ ۸۳
غـزنویان ۹۴
رضا شاه ۹۹
محمدرضا شاه ۹۹
زنـدیه ر ۱۲۰۹ – ۱۱۶۳     ه. ق ۱۰۸
مـغـول ۱۱۰
صـفـویان ۱۱۷
شاه اسماعیل صفوی ۱۱۷
اتابکان و خوارزمشاهیان ۱۳۳
ایران در هزاره اول ق.م. ۱۴۰
گوتی ها ۱۴۳
میتانی ها ۱۴۳
کاسی ها ۱۴۴
اورارتوها ۱۴۵
مانایی ها ۱۴۶


ساسانیان
حکومت خاندان ساسانی در ایران ، پس از انقراض دولت پارتی (اشکانی) به مدت چهار قرن دوام یافت. در تاریخ آغاز حکومت اردشیر اول ، نخستین شاهنشاه ساسانی ، میان محققان اختلاف جزئی (در حدود سه سال) است. ما در اینجا محاسبه ” نلدکه ” را بر محاسبات دیگران ترجیح و آن را ملاک قرار می دهیم . بنا به محاسبه نلد که ، نخستین سال شاهنشاهی اردشیر اول ساسانی (یعنی ، سالی که در آن به شاهنشاهی رسید) با بیست و پنجم و بیست وششم سپتامبر سال ۲۲۶ مسیحی (مطابق با سال ۵۳۸ سلوکی) آغاز می شود که سال حکومت دولت ساسانی بر سرتاسر ایران است و پایان حکومت این خاندان ، در سال ۶۵۱ یا ۶۵۲ م. است که سال کشته شدن یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی در مشرق ایران است . بنابر این ، حکومت ساسانیان بر ایران بیش از چهار صد سال (۴۲۶ سال) ادامه داشته است .در این چهار صد سال ، دولت ساسانی یکی از دو دولت بزرگ جهان متمدن آن روز (در آسیای غربی) بوده است که مرزهای آن در مشرق ، تا دره رود سند و پیشاورو در شمال شرقی ، گاهی تا کاشغر کشیده شده بود . در شمال غربی ، تا کوههای قفقاز و دربند در ساحل دریای خزر و گاهی هم ، تا دریای سیاه می رسید و در مغرب ، رود فرات به طور کلی مرز این دولت با حکومت روم و جانشین آن یعنی روم شرقی با بیزانس بود . البته ، گاهی این مرز خیلی فراتر از رود فرات می رفت و گاهی هم به این سوی فرات منتهی  می شد ، ولی صرف نظر از کششها و فشردگیها می توان رود فرات را مرزی طبیعی میان دو دولت بیزانس و ساسانی دانست .دولت بیزانس که در مشرق متصرفات خود با دولتی نیرومند مانند دولت ساسانی سروکار داشت و آن را قویترین خصم خود می دانست ، گرفتاریهای زیادی هم در مغرب و هم در شمال متصرفات خود به خصوص در اروپا داشت . این گرفتاریها ، مانع از می شد که دولت بیزانس همه هم و توجه خود را مصروف مرزهای شرقی خود کند و به همین سبب ، دولت ساسانی، مانند دولت اشکانی ، توانسته بود پایتخت خود را تیسفون در کنار دجله قرار دهد و از نزدیکی پایتخت به مرزهای دشمن ، بیمی نداشته باشد . دولت ساسانی هم، در مشرق و شمال مرزهای خود، گرفتاریهای زیادی داشت که گاهی به مرحله خطرناک وتهدید کننده ای می رسید . بدین گونه ، سیاست خارجی دولت ساسانی در سرتاسر این جهان قرن، در روابط با شرق و غرب خلاصه می شد. اما دولت ساسانی در این مدت خود را به حد کافی  نیرومند نشان داد و توانست مملکت ایران را از آسیبهای مخرب و خطرناک نگه دارد و در داخل مملکت برای مردم ایران ، زندگی مرفه قرین با امنیت تامین کند


قیمت : 10000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات