دانلود پروژه نقاشی ایرانی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله » گرافیک وهنر  »  دانلود پروژه نقاشی ایرانی

مقاله نقاشی ایرانی دانلود پروژه نقاشی ایرانی پروژه نقاشی دیواری پروژه نقاشی پروژه کارآفرینی آموزشگاه نقاشی پروژه عملی نقاشی موضوع پروژه نقاشی پروژه عملی نقاشی کارشناسی ارشد پروژه دفتر نقاشی دانلود پروژه نقاشی سبک های نقاشی ایرانی رشته نقاشی ایرانی تاریخچه نقاشی ایرانی تفاوت نقاشی ایرانی واروپایی انواع نقاشی ایرانی

Persian Painting

نقاشی ایرانی

مقدمه:
بدیهی است هنر هر ملتی نشانگر استعداد، ذوق، سلیقه و توانایی و بروز روحیات فردی و اجتماعی آن ملت است. از این رو با نگاهی گذرا بر تاریخ هنر ملل مختلف به وضوح در می یابیم که هنر حاصل تبلور آن بخش از فعالیت های انسانی است که با عناصری چون عاطفه، عقل، احساس و دین سرو کار دارد.


هنرها از گذشته بسیار دور الی ترین وسیله ارتباط بین افراد وجوامع مختلف بوده اند. زبان هنر، زبانی است که حد و مرز نمی شناسد و با بیانی جذاب، افکار و اندیشه ها و ارش های فرهنگی و هنری یک ملت را ثبت و پایدار می سازد.


با بررسی آثار هنری نیاکان خود می توانیم با افکار، اندیشه ها ، باورها و اعتقادات و توانایی های فنی و خلاقیت های هنری آنان آشنا شویم.


از میان هنرهای گوناگون،‌هنر نقاشی می تواند نزدیک ترین پیوند را میان جهان معقول و عالم محسوس برقرار سازد، زیرا این هنر نه چون فن موسیقی به یک باره از توسل به نمودهای مادی و عینی بر کنار است و نه چون پیکر سازی و معماری کاملا در بند شکل ها و قالب های جهان محسوس است. از آن جا که در این هنر، جهان چند بعدی که در آن زندگی می کنیم با قواعد و وسایل مخصوصی بر روی صفحه‌ای که تنها دارای دو بعد یعنی پهنا و درازا می باشد منعکس می گردد و به وسیله خط و رنگ و شکل، حالات گوناگون درونی و بیرونی جهان و عوالم مربوط به دریافت انسان از عالم بازگو می گردد.


از این نظر یک قطعه نقاشی ممتاز در حد خود نموداری از مجموعه حقایق مربوط به هستی است و چون آیینه ای است که برای نمایش عوالم گوناگون وجود در پیش دیدگان بیننده قرار گرفته شد


فهرست مطالب
مقدمه: ۱
تاریخ نقاشی مینیاتور و طراحی ۶
قرن سیزدهم ۷
دوره ایخانان ۱۲
سبک جلایریان ۲۰
عصر تیموریان ۲۵
مکتب تبریز ۲۷
مکتب شیراز ۲۹
مکتب هرات ۳۸
بهزاد و مکتب او ۵۳
مکتب بهزاد در بخارا ۶۸
عصر صفویه ۷۴
رضا عباسی و مکتب او ۹۴
نقاشی بعد از صفویه ۱۱۳
تصاویر گل و بلبل ۱۱۸
تاثیر شعر و الهیات بر نقاشی ۱۲۱قیمت : 10000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات