دانلود مقاله متعه

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله » حقوقی و قضائی  »  دانلود مقاله متعه

مقاله ازدواج موقت در اسلام دانلود مقاله متعه مقاله در مورد متعه تحقیق مقاله درباره ازدواج موقت مقاله در مورد ازدواج موقت دانلود مقاله ازدواج موقت مقاله های ازدواج موقت مقاله در خصوص ازدواج موقت مقالات ازدواج موقت مقاله ای در مورد ازدواج موقت مقالات حقوقی ازدواج موقت احکام حقوقی ازدواج موقت

Concubine

متعه ( ازدواج موقت)

مقدمه
می دانید که یکی از نیازهای طبیعی بشر نیاز جنسی است و بدون شک این غریزه باید در امتداد اهداف ازدواج دائم و کانون خانواده هدایت شود اما زمینه ازدواج دائم برای همه جوانان که در آستانه بلوغ و طغیان تمایلات جنسی قرار دارند فراهم نیست به همین سبب بسیارای از آنان اگر تحت آموزش صحیح قرار نگرند در معرض انحرافات جنسی قرار می گیرند.


در تمام جوامع بشری البته با اندک تفاوتی بسیار از جوانان در اثر فشار غریزه جنسی و عدم امکان تشکیل خانواده بطور دائم استعداد زنده خود را بیهوده از دست می دهند چنانچه بیشر فعالیتهای این نیروهای سازنده درایام مفید عمر غالبا به جای آن که در جهت تعالی و پیشرفت فردی و اجتماعی آنان حرف شود، متوجه راههای انحرافی می گردد و نتایج ناگوار فردی و اجتماعی نیز به بار می آورد. شاید در برابر این مشکل سه راه حل به نظر برسد:


۱-  سرکوب نمودن غریزه جنسی تا فراهم شدن زمینه ازدواج دائم.
۲-  گسرش بی بندو باری
۳-  ازدواج موقت به طور قانونی با رعایت تمام شرایط آن.


 از نظر روانی سرکوب کردن غریزه جنسی با محرومیتهای شدید و ریاضتهای دشوار همراهت که بی شک عوارض سهمگین و خطرناکی نیز به دنبال دارد.


نتیجه آزادی بی قید و بیند جنسی و کامجویی همراه با بی بند و باری و روابط نامشروع نیز جز انحطاط اخلاقی شیوع حرج و مرج و فساد در معرض مخاطره قرار گرفتن بهداشت فردی و اجتماعی، سقوط خانواده تربیت نسل ناسالم و غیر مفید برای جامعه و … چیزی نمی باشد پرواضح است که عقل و منطق هرگز با این آثار مخرب موافقت نمی کند.


فهرست
فصل اول۱
نگرشی کوتاه پیرامون ازدواج موقت۱
فصل دوم۴
۲- ازدواج موقت از نظر شرعی۴
بخش اول۴
۱-تعریف و موضوع متعهد و فایده متعه۴
بخش دوم۵
۲- جواز متعه یا عدم جواز آن۵
۳-عقیده و دلایل موافقین۶
ب) ادله اجماعی۱۰
ج) از اخبار و نصوص۱۱
ادله نقضی موافقین۱۳
ادله موافقین از تفاسیر امامیه۱۴
۳- بخش سوم ۱۸
دیدگاه اهل سنت در متعه۱۸
فصل سوم۲۲
۳- ازدواج موقت از دیدگاه علماء غربی و فقها و دانشمندان۲۲
فصل چهارم۳۱
۴- بررسی چندایراد بر ازدواج موقت ( مقایسه ازدواج موقت با همخوابگی آزاد (کونکوبیتاژ۳۱
بخش اول – بررسی ایرادات۳۱
۲- بخش دوم۳۴
مقایسه همخوابگی آزاد (کونکوبیتاژ) با متعه ۳۴
فصل پنجم۳۷
ازدواج موقت از نظر قوانین و مقررات کنونی و بررسی نقایص قانونی موجود۳۷
بخش اول- مهریه، رکنی اساسی۳۷
بخش دوم- تعیین مدت۳۹
بخش سوم- آثار ازدواج موقت۴۰
بخش چهارم- ثبت ازدواج موقت۴۲
بخش پنجم- خاتمه بخشیدن به ازدواج موقت ۴۴
فصل ششم۴۸
۶- استفتائات مطرح شده در زمینه منعه و پاسخ فقها   ۴۸
فصل  هفتم۵۴
۷- ضرورت متعه و فوائد و آثار آن در اجتماع کنونی   ۵۴
فصل هشتم۶۲
۸- فضیلت متعه۶۲
فصل نهم۶۳
۹- بررسی آماری۶۳
فصل دهم۶۹
۱۰- چکیده تحقیق۶۹
منابع ۷۳


قیمت : 7000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات