مقاله اهمیت آموزش ابتدایی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

دانلود مقاله اهمیت آموزش ابتدایی تحقیق اهمیت آموزش و پرورش دوره ابتدایی اهمیت آموزش در دوره ابتدایی اهمیت آموزش علوم در دوره ابتدایی آموزش ابتدایی و اهمیت آن مقاله در مورد آموزش ابتدایی مقاله درباره آموزش ابتدایی مقاله مدیریت آموزش ابتدایی مقاله در مورد آموزش ابتدایی pdf مقاله انگلیسی در مورد آموزش ابتدایی مقاله راجع به آموزش ابتدایی مقاله آموزش ابتدایی pdf

Article importance of primary education

 

مقدمه
انسان در سالهای اولیه عمر خود مهمترین و موثرترین لحظات را طی می کند و در این زمان است که رشد عقلی او شکل می گیرد.
بنابر این تعلیم و تربیت به عنوان تعیین کننده و رکن اساسی سعادت انسانها و منشاء تغییرات و تحولات و دگرگونیهای اجتماعی فرهنگی اقتصادی در بین جوامع مختلف است سپس بدون شک باید بدان توجه بیشتری شود .
باید توجه داشته باشیم در دوران ابتدایی مهمتر از دانشگاه می باشد چرا که رشد عقلی در این دوران شکل می گیرد تا بتواند در دانشگاه پیشرفت کند . در جوامع مختلف باید توجه شود که دوره ابتدایی جایگاه خاصی دارد و با طی این دوره رسیدن به مراحل بعدی بهتر خواهد بود .
دراین دوران است که شخصیت کودک شکل می گیرد و این شکل گیری و رمز موفقیت آن در دست کسی است که با کودک این راه را می پیماید و او کسی نیست جز ، معلم .

فهرست مطالب

عناوین               صفحه
فصل اول
مقدمه…………………………………………………… ۱
تاریخچه دوره ابتدایی…………………………….. ۲
اهداف دوره ابتدایی……………………………….. ۳
فصل دوم
تعلیم و تربیت از دیدگاه بزرگان دین………… ۶
وضعیت آماری آموزش ابتدایی……………….. ۷
عیوب برنامه ریزی در مقطع ابتدایی………… ۸
فصل سوم
نتیجه گیری…………………………………………… ۱۵
پیشنهاد………………………………………………… ۱۷
منابع و مآخذ…………………………………………. ۱۸


قیمت : 2500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات