دانلود پروژه سیستم نرم افزاری آزمایشگاه مجتمع پزشکی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  دانلود پروژه سیستم نرم افزاری آزمایشگاه مجتمع پزشکی

دانلود پروژه سیستم نرم افزاری آزمایشگاه مجتمع پزشکی پروژه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار سیستم پذیرش هتل دانلود پروژه درس آزمایشگاه سیستم عامل موضوع پروژه آزمایشگاه سیستم عامل پروژه درس آزمایشگاه سیستم عامل اصطلاحات آزمایشگاه پزشکی تجهیزات آزمایشگاه پزشکی دانلود نرم افزار آزمایشگاه پزشکی آزمایشگاه پزشکی محققین

Integrated System Software Laboratory Medicine

 

موضوع : پروژه سیستم نرم افزاری آزمایشگاه مجتمع پزشکی
یکی از مهم ترین بخش های پروژه،مرحله امکان سنجی است. دراین مرحله می بایست امکان اجرای پروژه از جهت های مختلف از جمله  از لحاظ تکنیکی ، عملیاتی و اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. این مرحله باید به دقت انجام شود تا مشخص گردد آیا اجرای این پروژه امکان پذیر است یا خیر و اگرامکان پذیر است، آیا به صرفه است یا خیر. برایا جرای این فاز، درابتدا نیاز به جمع آوری اطلاعات مختلف داریم. هرچ هاطلاعات کامل تر، بهتر و دقیق تری دراختیارداشته باشیم بهترمی توانیم کارامکان سنجی را انام دهیم. بنابراین درابتدابایدبه سراغ جمع آوری اطلاعات برویم.جمع آوری اطلاعات می-تواند از طرق مختلف انجام گیرد. یکی از این روش به سایتهای اینترنتی می باشد.با مراجعه به به این سایت ها می توانیماطلاعات زیادی را درم ورد مکانی که می خواهیم پروژه را پیاده سازی کنیم، در اختیارمان قرار می دهد. روش دوم برای جمع آوری اطلاعات روش انجام مصاحبه با افراد مختلفاست. این روش در واقع دقیق ترین روش برای جمع آوری اطلاعات است که سبب می شود ماکاملاً متوجه شویم که کسانی که قراراست ازنرم افزار استفاده کنند، چه نیازهایی دارند و این مسئله در امکان سنجی تکنیکی کمک شایانی به ما خواهد نمود.
مصاحبه می تواند با افراد مختلفی که در آن بخش حضور دارند انجام شود. از جمله رئیس یا مسئول آن بخش. در واقع مسئول هر بخش کسی است که ما بهتر است حتماً مصاحبه  ای با او انجام دهیم. کارمندان هم گرینه هایی مناسبی برای انجام مصاحبه هستند. پس از ازجمع آوری اطلاعات به اندازه-ای کافی باید امکان سنجی های مختلفی را رانجام دهیم. امکان سنجی تکنیکی اولین بخش امکان سنجی است اگر از لحاظ تکنیکی امکان ارجای پروژه وجود نداشته باشد. کار همین جا متوقف می-گردد. اما اگر از لحاظ تکنیکی پروژه قابل اجرا باشد، به سراغ امکان سنجی عملیاتی می رویم. این مرحله هم مانند مرحله قبل باید به دقت انجام شود تا مشخص گردد پروژه قابل اجرا هست یا خیر. پس از انجام انکان سنجی های تکنیکی و عملیاتی نوبت به امکان سنجی اقتصادی می رسد. دراین پروژه با توجه به حالت های مختلف طراحی و پیاده سازی که بعداً در مورد آنها صحبت خواهد شد، هزینه احتمالی طرح حدود سه ای ده میلیون تومان پیش بینی شد. پس از پیش بینی و ارزیابی هزینه احتمای، طی سلسله جلساتی با مسئول طرف مقابل به بحث در مورد مسائل اقتصادی و مالی پروژه پرداخته می شود تا مشخص گردد پروژه از لحاظا قتصادی قابل اجرا هست یا خیر. خروجی مرحله امکان سنجی، کتابچه جامع امکان سنجی است که همه ی مسائل از جمله اطلاعات جمع آوری شده و امکان سنجی های مختلف انجام شده در آن موجود است. با توجه به این کتابچه و نتایج آن، در صورتی که اجرای پروژه بلامانع باشد، این پروه انجام می شود. بهتر است یک نسخه از این کتابچه درا ختیار طرف مقابل قرار گیرد.
با توجه به توضیحات داده شده و با توجه به این که درا ین مرحله باید مصاحبه های مختلف و سلسله جلسات مشترکزیادی انجام شود، مرحله امکان سنجی حدود دو ماه به طول می انجامد. و پس از آن در صورتی که پروژه از هر جهت قابلیت اجرا شدن داشته باشد بهمرحله بعد که مرحله طراحی اولیه است می رویم.
فهرست مطالب
سیستم نرم افزاری
ازمایشگاه مجتمع پزشکی
فصل اول
معرفی ازمایشگاه مجتمع درمانی
درمانگاه ها
نحوه پذیرش
پاسخگویی
چارت مورد استفاده
فصل دوم
طراحی و تولید
نرم افزار
تعریف مسئله
امکان سنجی
طراحی اولیه
به سه طریق میتوان این سیستم را پیاده سازی نمود
۱ – استفاده از تنها یک کامپیوتر
۲- استفاده از یک کامپیوتر برای هرقسمت
۳- استفاده از یک کامپیوتر برای هر بخش و اتصال آن ها از طریق شبکه
طراحی کامل
جریان داده
دیکشنری ساختار داده
دیکشنری اجزای داده
پیاده سازی
فصل سوم
پیشنهاد


قیمت : 4000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات