دانلود پرسشنامه استاندارد انگیزش شغلی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » متفرقه  »  پرسشنامه عوامل و شاخص های مؤثر بر انگیزش شغلی

دانلود پرسشنامه استاندارد انگیزش شغلی پرسشنامه عوامل و شاخص های مؤثر بر انگیزش شغلی پرسشنامه انگیزش شغلی هرزبرگ پرسشنامه انگیزش شغلی هاکمن و اولدهام پرسشنامه انگیزش شغلی معلمان پرسشنامه انگیزش شغلی حبیبی پرسشنامه انگیزش شغلی کارکنان پرسشنامه انگیزش شغلی بلیس پرسشنامه انگیزش شغلی رابینسون

Job Motivation

پرسشنامه آماده مدیریت، این پرسشنامه مشتمل بر 40 سوال بوده که انگیزش کارکنان را سه بعد عوامل سازمانی، عوامل مادی، عوامل معنوی مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد. این پرسشنامه محقق ساخته بوده و هر کدام از ابعاد نیز مشتمل بر تعدادی شاخص هستند که انگیزش را به طور دقیق مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهند.


قیمت : 3000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات