دانلود مقاله جنبه های اکوستیک در فضاهای مطلوب برای آموزش و اجرای موسیقی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله » گرافیک وهنر  »  دانلود مقاله جنبه های اکوستیک در فضاهای مطلوب برای آموزش و اجرای موسیقی

مقاله در مورد موسیقی دانلود مقاله جنبه های اکوستیک در فضاهای مطلوب برای آموزش و اجرای موسیقی مقاله معماری و موسیقی مقاله در مورد موسیقی کلاسیک مقاله در مورد موسیقی سنتی مقاله درباره موسیقی درمانی مقاله درباره موسیقی مقاله راجع به موسیقی مقاله در مورد موسیقی پاپ مقاله در مورد موسیقی درمانی

Music

جنبه های اکوستیک در فضاهای مطلوب برای آموزش و اجرای موسیقی


فهرست مطالب
گفتار نخست: ۱
جنبه های اکوستیک در فضاهای مطلوب برای آموزش و اجرای موسیقی ۱
گفتار دوم ۳
جنبه های روان شناختی وآسایش محیطی ۳
نمونه هایی از فضاهای ساخته شده برای موسیقی ۱۶
جزئیات اجرایی داخل سالن ۲۰
نمونه شماره ۲ ۲۰
جزئیات اجرایی داخل سالن ۲۳
نمونه شماره ۳ ۲۴
جزئیات اجرایی داخل سالن : ۲۷
جزئیات اجرایی داخل سالن : ۳۰
نمونه شماره ۵ ۳۱
جزئیات اجرایی داخل سالن ۳۳
نمونه شماره ۶ ۳۴
جزئیات اجرایی داخلی سالن ۳۷
نمونه شماره ۷ ۳۸
جزئیان اجرایی داخل سالن ۴۲
نمونه شماره ۸: ۴۳
جزئیان اجرایی داخل سالن ۴۶
نمونه شماره ۹ ۴۷
نمونه شمار ۱۰ ۵۲
هنرستانهای موسیقی . ۵۵
اکبر پرورش ۵۶
وزیر آموزش و پرورش ۵۶
تغییر بنیادی نظام آموزش متوسطه ۵۸
رأی صادره یکصد و نودمین جلسه ۵۸
زمینه خدمات شاخه فنی و حرفه ای ۵۸
اهم مشکلات رأی صادره در جلسه ۱۹۰ هیأت اجرایی نظام جدید ۵۹
چاره جویی مسئولین و کارشناسان موسیقی درحل معایب مصوبه ۱۹۰ ۶۰
هیأت اجرائی نظام جدید ۶۰
تأسیس مدرسه راهنمایی موسیقی ۶۵
تشکل کلاسهای راهنمایی تحصیلی با آموزشهای فوق برنامه هنری توسط ۶۶
وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ۶۶


گفتار نخست:
جنبه های اکوستیک در فضاهای مطلوب برای آموزش و اجرای موسیقی
عملکردهای اصلی ومحوری در هنرستان عالی موسیقی ، بی تردید، توام با صدا هستند. فضاهای آموزش عملی موسیقی (کلاس های ساز) فضاهای تمرین شخصی یا گروهی و سالن هایی برای اجرای موسیقی از الزمات فیزیکی هر مرکز آموزشی موسیقی است (که در بخش ششم- برنامه های آموزشی و کالبدی- درباره آن توضیح خواهم داد) و در چنین فضاهایی، حرف اول را صدا می زند. چه ، اگر صدا (در این فضاها) درست به گوش نرسد، اساسا از عملکرد غائی فضا دور ماندهایم. یعنی مطلوب بودن فضا و میزان پاسخگویی اش به عملکرد، مستقیما به وضع صدا در آن وابسته است.


اما، برای آن که صدا، درست به گوش برسد، باید ابتدا صدا و مشخصات آن را بشناسیم، آنگاه اثر گذاری آن را بر گوش انسان بررسی کرده و با توجه به نوع فعالیت و هدف انسان از آن فعالیت درست به گوش رسیدن را معنا کنیم. ه از آنجا که اغلب فعالیت های انسان در فضای بسته اتفاق می افتد. باید اثر گذاری فضای بسته را هم بر صدا بشناسیم و آن را در دست به گوش رسیدن صدا دخالت دهیم و این اصولی است است که اکوستیک معماری را شکل می‌بخشد.


توجه به اکوستیک معماری در طراحی هنرستان موسیقی قسمت قابل توجهی از مراحل مطالعه و طراحی را شامل شده و مبانی آن بخشی از مطالعه اولیه طرح بوده است. اما در این جا فقط مراحل کلی طراحی معماری منطبق بر اصول صدا را بر می شمریم و مطالب مربوط به اصول و مبانی اکوستیک وتعاریف آن رادر پیوست شماره یک مطرح خواهیم کرد.
قدم اول در ایجاد فضایی مطلوب (برای صا)، آماده کردن زمینه ای نسبتا آرام است که ازمزاحمت صداهای اضافی وناخواسته عاری باشد ومانع تمرکز بر فعالیت اصلی فضا نگردد. میزان آرامیش زمینه به عوامل مختلف از جمله: شرایط فرهنگی- اقتصادی جامعه ونوع فعالیت داخل فضا بستگی دارد. هر چه فعالیت داخل فضا از نظر شنوایی حساس تر باشد،مثلا فضایی که تئاتر در آننمایش داده می شود. به زمینه آرامتری نیاز داریم. یعنی باید صداهای اضافی و ناخواسته ( که نوفه noise ) نامیده می شود) را در حد معینی مهار کنیم و این (یعنی مهار نوفه) گام اول در خلق فضایی مطلوب برای هر عملکردی است و به ویژه عملکردهایی که با صدا سرو کار دارند.


قدم دوم، تنظیم یا هماهنگ کردن فضا با نحوه شنود صدا است. اگر فضا به هدف رساندن صدای یک منبع (فردی درحال سخن گفتن یااجرای موسیقی ) به جمعی از مردم شکل گرفته باید کالبد فضا، به جهت دادن و رساندن صدا کمک کند و صدا را با کمیت وکیفیت قابل قبولی به همه افراد برساند. اگر هم فضا برای جمع طراحی نشود و فقط یک یا چند نفر در آن به اجرا یا شنیدن موسیقی ببپردازند (مثل تاق تمرین) باید فضا به گونه ای طرح شود که با صدای درون آن متناسب باشد و در آن بیش از حد دخل و تصرف نکند. که شکل اول این مرحله (هماهنگ شدن فضا با نحوه شنود صدا برای صدارسانی به جمع) برای سالن های اجرای موسیقی پروژه حاضر انجام شده و پله پله شرح داده شده است. و شکل دوم آن نیز تناسب صدا و فضا درطرح حاضر برای اتاقهای تمرین با شرح جزئیات محاسبه و ارائه شده است


قیمت : 7000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات