دانلود مقاله منطق الطیر عطار نیشابوری

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » تاریخ و ادبیات  »  دانلود مقاله منطق الطیر عطار نیشابوری

دانلود مقاله درباره عطار نیشابوری دانلود مقاله منطق الطیر عطار نیشابوری مقاله عطار نیشابوری مقاله در مورد عطار نیشابوری مقاله زندگینامه عطار نیشابوری مقاله ای درباره ی عطار نیشابوری تحقیق مقاله درباره عطار نیشابوری مقاله ای درباره عطار نیشابوری منطق الطیر عطار نیشابوری

Attare neyshaboori

منطق الطیر عطار نیشابوری

فهرست مطالب 
مقدمه ۴
شرح حال شیخ فرید الدین عطار نیشابوری۶
نام و القاب ۶
پدر و مادر عطار- تاریخ ولادت و مدت زندگانی۸
شهادت- معلومات عطار ۹
مذهب ۱۱
عوامل تشکیل داستان های عطار۱۲
اسطوره ۱۳
رمز در شعر عطار۱۵
تمثیلات ۱۶
سیمرغ در آثار عطار نیشابوری۱۷
تجلی سیمرغ در اشعار عطار۲۳
منطق الطیر و سیمرغ ۲۹
منطق الطیر ۳۵
گفتار هدهد ۳۶
عذر مرغان ۳۷
سئوال مرغان از کیفیت سلوک۳۷
عزم کردن مرغان به حضرت سیمرغ۴۳
خوف کردن مرغان از وادر سلوک۴۳
نام هفت وادی ۴۹
وصف سلوک مرغان و رسیدن به درگاه سیمرغ۴۹
رسیدن مرغان به سیمرغ ۵۱
نیایش عطار در ختام سخن۵۱
منابع و ماخذ ۵۸
منطق الطیرعطار نیشابوری
این کتاب آرایش است ایام را
خاص را داده نصیب وعام را
گرچه یخ افسرده ای دید این کتاب
خوش برون آمد چو آتش از حجاب
نظم من خاصیتی دارد عجیب
زانکه هر دم بیشتر بخشد نصیب
گر بسی خواندن میسرآیدت
بی شکی هر بار خوشتد آیدت
آنجه من بر فرق خلق افشانده ام
گر نمانم تا قیامت مانده ام
گل فشانی کرده ام زین بوستان
یاد دارم به خیر ای دوستان


منطق الطیرمقدمه:
درباره زندگی و آثار شیخ مرید الدین محمد بن ابراهیم عطار نیشابوری، بسیار نوشته اند و گران مایگانی، به تحقیق وجستجو در احوال و آثار او پرداخته اند. که تا حصل این است که شیخ فرید الدین محمدبن ابراهیم، عطار- نیشابوری حدود سال ۵۴۰ هجری قمری در کدکن نیشابور متولد شده است وحدود سال ۶۱۸ در قتل عام نیشابور به وسیله مغول به شهادت رسیده است.


آنچه از آثار نیشابوری، که به نظر وتحقیق محققان، اصالت دارد و از عطار نیشابوری است، یعنی: منطق الطیر(مقامات طیور) مصیبت نامه، الهی نامه، اسرارنامه، مختارنامه- مجموعه رباعیات نیشابوری- دیوان قصاید وغزلیات و تذکره الاولیاء- نه نثر- چند خصوصیت اصلی دارند که اهم آنها بدین قرار است:


اکثر آثار شعری عطار نیشابوری، آکنده از نظریات وعقاید صوفیان وعارفانه است که با ساده ترین زبان و در قالب حکایت و داستان، آنها را بیان می کند، و اگرچه در بعضی مواقع- خصوصاً در الهی نامه- آن پیوستگی کلی بین مطالب عرفانی وتسلسل داستانها نیست، اما به طور کلی، صیغه و رنگ عرفان و تصوف، تمام کتاب را به هم پیوند می زند و آن را به صورت یکپارچه جلوه می دهد.
منطق الطیر خود حماسه حرکت روح آدمی است به طرف کمال تا به جایی که انسان خود را در آیینه جمال سیمرغ ببیند ودر او محو و فانی شود یا نه سیمرغ را در آیینه دل خود ببیند ودل را با همهْ شکستگی ـ مقدم پاک او به شمار آرد.


و مصیبت نامه شرح مصیبت مسافری سرگشته است که به راهنمایی پیر به هر دری می زند تا او‏را دریابد و سرانجام اورا به خود او راهنمایی می کنند که من عرف نفسه فقد عرف ربه و…. دیگر این که آثار اصیل شعری عطار نیشابوری ‎به همراه این محتوای غنی آن مایه های اصیل و راستین شاعرانه یعنی عشق و زیبایی ودرد را چاشنی دارد به قول لویی ماسینیون :


‹تمام آثار عطار برسه رکن-زیبایی وعشق ودرد- تکیه دارد‏‎، و از این سه رکن، درد را رکن عمده ومایع ابتکار او باید دانست›[۱]


 درد و خون دل ببایدعشق را                 قصه ای مشکل بباید عشق را     
 ساقیا،خون جگر در جام کن                   گرنداری درد از ما وام کن.    
 عشق را دردی بباید پرده سوز                گاه جان را پرده در،گه پرده دوز         
 ذره ای عشق از همه آفاق به                    ذره ای درد از همه عشاق به
 عشق مغز کانیات آمد مدام                      لیک نبود عشق،بی دردی،تمام
 قدسیان را عشق همت ودردنیست          درد را جز آدمی در خورد نیست


عطار نیشابوری درد را وجه امتیاز آدمی از فرشتگان و قدسیان می داند وهمین درد،چاشنی همهْ آثار اوست چون او،خود،درد را می پسندد.


عطار، وقتی که از عشق ودرد می سراید،سخنش گرم وشیرین و دلنشین و دلنشان      می شود این عشق ودرد، زاییده زیبایی است که:


 در ازل،پرتو حسنت زتجلی دم زد              عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد


این عشق وسوز ودرد است که جوهر شعر و زندگی وعقاید اوست،بیت بیت‎ اشعارش، این جوهرهْ اصیل وراستین را دارد وبه همین لحاظ شعرِاو را «تازیانهْ اهل سلوک» خوانده اند.


    اگر در عشق می باید کمالت                   بباید گشت دایم در سه حالت
  یکی اشک و دوم آتش،سوم خون            اگرآیی از این سه بحر بیرون

   درون پرده معشوقت دهد بار                  وگرنه،بس که معشوقت نهد خار

عشق که مایهْ سخن اوست،خواننده را-هر چند خشک وبی احساس- بر سر ذوق می آورد.
عطار نیشابوری،یکی از صوفیان است که در کتب خویش به آوردن قصه و حکایت اهتمامی خاص داشته است،هر موضوع اخلاقی یا عرفانی را که می خواسته است بیان کند،به نوعی آن را با حکایتی می آمیخته،تا بهتر در ذهن شنونده بنشیند،ازین جهت شناخت عوامل تشکیل داستان های اومهم است که بعد به آنها اشاره خواهیم کرد.              

۱-     به نقل از مقدمهْ الهی نامهْ عطار نیشابوری‌‏‎؛تصحیح فؤاد روحانی،پانزده


قیمت : 6000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات