مقاله نحوه تامین و مدیریت منابع مالی در تعاونی ها

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  مقاله نحوه تامین و مدیریت منابع مالی در تعاونی ها

دانلود مقاله نحوه تامین و مدیریت منابع مالی در تعاونی ها تحقیق مقاله مدیریت منابع مالی مدیریت منابع مالی چیست مقاله منابع مالی تعاونی ها مقاله درباره تعاونی ها مقاله در مورد شرکت های تعاونی مقاله در مورد تعاونی ها مقاله مدیریت تعاونی ها دانلود مقاله شرکت های تعاونی مقاله حسابداری شرکت های تعاونی تحقیق در مورد شرکت های تعاونی تحقیق درباره ی شرکت های تعاونی

paper in the Financial Resources Management Cooperative

 

نحوه تامین و مدیریت منابع مالی در تعاونی ها

چکیده
یکی از بزرگترین چالشهای تعاونی ها و شاید مهمترین موانع آنها برای راه‌اندازی کسب‌وکارشان، کمبود منابع مالی برای تامین نیازهای سرمایه‌ای است. این مقاله ضمن بیان روشهای گوناگون تامین منابع مالی تلاش دارد عواملی را که در مدیریت تامین منابع مالی دخالت دارند مورد بررسی قرار دهد.

واژگان کلیدی
شرکت تعاونی ٬مدیریت مالی٬تسهیلات بانکی٬سرمایه اولیه٬صورت های مالی ٬عقود.

مقدمه
سرمایه عنصر حیاتی و مهمی است که هم در تا سیس و ایجاد فعالیتهای اقتصادی و هم در بهره برداری از آنها نقش کلیدی دارد.اگر سرمایه در اختیار نباشد هیچگونه فعالیت اقتصادی را نمی‌توان پایه گذاری کرد. پس از پایه گذاری فعالیتهای اقتصادی و آماده کردن آنها برای بهره‌برداری نیز اگر سرمایه لازم جهت به گردش در آوردن عملیات وجود نداشته باشد آن سرمایه‌گذاری های اولیه حاصل و نتیجه ای نخواهد داشت.با وجود نقش مهم سرمایه در اقتصاد،نکته‌اساسی کمیابی سرمایه است.نکته دیگر نگرانی مستمر تامین کنندگان سرمایه در مورد اصل سرمایه و عایدات حاصل از آن است. بنابراین اگرشرکت تعاونی بخواهد پاسخگوی شرایط کمیابی سرمایه و نیز پاسخگوی تامین کنندگان سرمایه باشد،باید(مدیریت مناسبی بر منا بع مالی) اعمال کند. دراین مقاله روشهای گوناگون تامین مالی وعواملی که شرکت‌های تعاونی می با یست جهت مدیریت منا بع ما لی بکار ببرند مورد بررسی قرار می گیرد.

فهرست
چکیده
مقدمه
تعاون
منابع تامین مالی
نقش بانکها در تامین منابع مالی تعاونی ها
مرحله ایجاد یا تأسیس
مرحله رشد وبلوغ
مرحله ثبات
عوامل موثر در نحوه استفاده تسهیلات
نتیجه گیری
منابع


قیمت : 3000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات