دانلود پایان نامه اصول حسابداری دولتی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » پایان نامه  »  دانلود پایان نامه اصول حسابداری دولتی

خرید پایان نامه حسابداری دولتی دانلود پایان نامه اصول حسابداری دولتی پایان نامه حسابداری دولتی دانلود پایان نامه حسابداری دولتی پایان نامه در مورد حسابداری دولتی پایان نامه های حسابداری دولتی موضوعات پایان نامه حسابداری دولتی دانلود جزوه حسابداری دولتی دانلود مقاله حسابداری دولتی

Governmental Accounting

دانلود پایان نامه اصول حسابداری دولتی

مقدمه:

نقش اساسی حسابداری دولتی ارائه اطلاعاتی است که استفاده کنندگان را در ارزیابی مسئولیت پاسخگویی و تصمیم گیری های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یاری دهد و اصول و استانداردهای حسابداری دولتی اکثر کشورهای جهان نیز حول محور تأمین نیاز اطلاعاتی جهت پاسخگویی به مراجع پاسخ خواه یا مردم می گردد.

اصولاً سیستمها و روشهای حسابداری بخش عمومی نیز که در جهت اعتلای اهداف گزارشگری مالی و با الهام از اصول و استاندارهای بخش عمومی تدوین و اجراء می گردد باید اطلاعاتی را فراهم کند تا از یکطرف پاسخ خواه (مردم) بتواند عملکرد پاسخگو (دولت) را ارزیابی نمایند و از سوی دیگر پاسخگو مطمئن باشد اطلاعات لازم برای پاسخگوئی را در اختیار دارد.

در جوامعی که دولتها بر اساس رای مردم انتخاب می شوند و در نهایت قدرت تبلور ارادة مردم است مسئولیت پاسخگوئی دولت بر پایه این عقیده استوار است که شهروندان حق دارند بدانند و حق دارند حقایق را به صورت اظهارات علنی و از طریق مذاکرات عمومی با ایشان و نمایندگان ایشان، دریافت نمایند لذا گزارشگری مالی به عنوان یکی از اشکال علنی انتقال حقایق، نقن اساسی در انجام وظیفه مسئولیت پاسخگوئی، اطلاعاتی را برای شهروندان فراهم نماید تا از طریق آن عملکرد دولت را در چارچوب محدودیت های قانونی مصوب نمایندگان، ارزیابی نمایند.

دولت در دستیابی به اهداف خود و همچنین پاسخگویی در برابر مردم به استقرار و نگهداری سیستمهای کنترل داخلی قوی شامل سیستم حسابداری گزارشگری مناسب نیاز دارد گزارشگری دولتی از آن جهت اهمیت دارد که بخش جدا نشدنی پاسخگوئی است و مردم از طریق نظام گزارشگری شفاف و مطمئن قادرند از چگونگی ارائه خدمات جمعی و نحوه مصرف منابع آگاه شوند

فهرست مطالب

فصل اول

۱-۱) مقدمه………………………

۱-۲) طرح مسئله ………………….

۱-۳) هدف تحقیق ………………….

۱-۴) اهمیت موضوع ………………..

۱-۵) فرضیه های تحقیق …………….

۱-۶) پیشینه تحقیق ……………….

۱-۷) تعریف مفاهیم و واژگان تخصصی ….

فصل دوم

۲-۱) کاربرد حسابداری و گزارشگری مالی دولتی

۲-۲) استفاده کنندگان حسابداری دولتی .

۲-۳) مبنای حسابداری ……………..

۲-۳-۱) مبنای نقدی ……………….

۲-۳-۲) مبنای تعهدی کامل ………….

۲-۳-۳) مبنای نیمه تعهدی ………….

۲-۳-۴) مبنای تعهدی تعدیل شده ……..

۲-۳-۵) مبنای نقدی تعدیل شده ………

۲-۴) اصول بنیادی حسابداری دولتی …..

۲-۴-۱) اصل قابلیت‌های حسابداری و گزارشگری مالی

۲-۴-۲) اصل حسابهای مستقل………….

۲-۴-۲-۱) ضرورت قانونی اصلی لزوم نگهداری حسابهای مستقل

۲-۴-۲-۲) انواع حسابهای مستقل در حسابداری دولتی

۲-۴-۲-۲-۱) حسابهای مستقل برای وجوه دولتی

۲-۴-۲-۲-۱) حسابهای مستقل برای وجوه سرمایه

۲-۴-۲-۲-۳) حسابهای مستقل برای وجوه امانی

۲-۳-۴) اصل تعداد حسابهای مستقل ……

۲-۴-۴) اصل گزارشگری دارائیهای سرمایه‌ای

۲-۴-۵) اصل حسابداری بدهیهای بلند مدت

۲-۴-۶) اصل معیار اندازه‌گیری و مبنای حسابداری صورتهای مالی جامع دولت

۲-۴-۷) اصل بودجه بندی و کنترل بودجه‌ای

۲-۴-۸) اصل طبقه‌بندی حساب وجوه انتقالی، درآمد، مخارج و هزینه ………………………….

۲-۴-۹) اصل گزارشگری مالی سالانه…….

۲-۵) رابطه حسابداری دولتی و بودجه….

۲-۶) مفهوم مسئولیت پاسخگوئی……….

۲-۷) ضرورت مسئولیت پاسخگوئی ………

۲-۸)  دامنه مسئولیت پاسخگوئی ……..

۲-۹) مبانی قانونی مسئولیت پاسخگوئی…

۲-۱۰) مبانی مسئولیت پاسخگوئی در ایران

۲-۱۱) پاره‌ای از نارسائیها و نواقص موجود در دستورالعمل جدید حسابداری دولتی

۲-۱۲) موانع توسعه حسابداری دولتی در ایران

فصل سوم

۳-۱) مقدمه………………………

۳-۲) جامعه آماری ………………..

۳-۳) روش نمونه‌گیری ………………

۳-۴) ابزار اندازه‌گیری ……………

۳-۵) روش جمع‌آوری اطلاعات ………….

۳-۶) روش آماری مورد استفاده در تحقیق.

فصل چهارم

۴-۱) مقدمه………………………

۲-۴) فرضیه‌های تحقیق ……………..

۴-۲-۱) فرضیه اصلی تحقیق ………….

۴-۲-۲) فرضیه فرعی تحقیق ………….

۴-۲-۲-۱) فرضیه فرعی شماره یک ……..

۴-۲-۲-۲) فرضیه فرعی شماره دو………

۴-۲-۲-۲) فرضیه فرعی شماره سه ……..

۴-۳) آزمون آماری فرضیه‌ها …………

۴-۳-۱) تحلیل کیفی مشاهدات از طریق توزیع فراوانی مطلق و نسبی آنها ………………………

۴-۳-۲) آزمون آماری فرضیه‌ها بر طبق قانون t استیودنت

۴-۳-۲-۱) آزمون t برای فرضیه فرعی شماره یک

۴-۳-۲-۲) آزمون t برای فرضیه فرعی شماره دو

۴-۳-۲-۳) آزمون t برای فرضیه فرعی شماره سه

۴-۳-۲-۴) آزمون t برای فرضیه اصلی ….

۴-۴) فراوانی و درصد پاسخگوئی به سوالات هر یک از فرضیه‌ها

فصل پنجم

۵-۱) مقدمه ……………………..

۵-۲) نتیجه‌گیری از فرضیه فرعی شماره یک

۵-۳) نتیجه‌گیری از فرضیه فرعی شماره دو

۵-۴) نتیجه‌گیری از فرضیه فرعی شماره سه

۵-۵) نتیجه‌گیری از فرضیه اصلی تحقیق…

۵-۶) نتیجه‌گیری کلی ………………

۵-۷) پیشنهادات ………………….

۵-۸) منابع و مأخذ………………..

۵-۹) پیوستها…………………….

فهرست جداول:

 جدول ۴-۱ : وضعیت پاسخگوئی به سوالات فرضیه‌ها

جدول ۴-۲ : جمع‌بندی اطلاعات مربوط به آزمون آماری t برای فرضیه های

فرعی تحقیق ……………………..

جدول ۴-۳ : فراوانی و درصد سمت پاسخ دهندگان

جدول ۴-۴ : فراوانی و درصد تجربه کاری پاسخ دهندگان

جدول ۴-۵ : فراوانی و درصد تحصیلات پاسخ دهندگان

جدول ۴-۶ : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوالات فرضیة فرعی شماره یک

جدول ۴-۷ : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوالات فرضیة فرعی شماره دو

جدول ۴-۸ : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوالات فرضیة فرعی شماره سه

جدول ۴-۹ : جمع‌بندی فراوانی و درصد پاسخگوئی به سوالات فرضیه‌های

فرعی برای تحلیل فرضیه اصلی تحقیق ….


قیمت : 20000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات