پایان نامه رئولوژی مواد پلیمری

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  پایان نامه رئولوژی مواد پلیمری

دانلود پایان نامه رئولوژی مواد پلیمری بررسی رئولوژی مواد پلیمری مقاله کتاب رئولوژی سیالات پلیمری پایان نامه مواد پلیمری پایان نامه های پلیمری مقاله مواد پلیمری مقاله در مورد مواد پلیمری مقالات رئولوژی مواد غذایی مقاله رئولوژی بستنی رئولوژی چیست رئولوژی پلیمرها رئولوژی سیالات

polymer Engineering

 

چکیده:
در این پروژه ابتدا رئولوژی مواد پلیمری مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه آمیزه‌های پلیمری و روشهای تهیه این ترکیبات بیان و همچنین به بحث پیرامون شرایط سازگاری و امتزاج- پذیری و کریستالیزاسیون این نوع مواد پرداخته شده است.
رئولوژی آمیزه‌های پلیمری و معادلات تجربی و قوانین حاکم بر این ترکیبات از دیدگاه رئولوژیکی از جمله مطالب می‌باشد.
بحث خاصیت ویسکوالاستیک خطی در آمیزه‌های پلیمری و نتایج و معادلات دیفرانسیلی حاکم بر آن و بررسی آنها در مدلهای نظری چون ماکسول و کلوین و … و همچنین روشهای اندازه گیری و تعیین عملکرد ویسکوالاستیک خطی از جمله بررسی‌هاست .
در نهایت رفتار ویسکوالاستیک آمیزه‌های پلیمری با استفاده از مدل امولسیون پالیرین برای تخمین مقاومت کشش سطحی بین اجزاء تشکیل دهنده یک آمیزه از طریق داده‌های تجربی بررسی شده و مدول پیچیده (G*) ترکیبات مذابی از طریق مقدار توزیع اندازه مواد تشکیل دهنده و مقدار نیروی کشش بین سطحی آنها محاسبه گردیده است.
سه آمیزه PS/PMM(80/20) و PS/PEMA -1(80/20) و PS/PEMA -2(70/30) مورد مقایسه و مدول ذخیره و افت آنها با پیشگویی های مدل امولسیون پالیرین قیاس گردیده است و این نتیجه حاصل می شود که:
حاکمیت مدل برای محدوده وسیع و کاملی از فرکانسها برقرار می‌باشد و این مدل برای این دسته از آمیزه‌ها در ناحیه ویسکوالاستیک خطی بخوبی و با خطای بسیار کمی پاسخگوست.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اوّل: رئولوژی مواد پلیمری
۱-۱ تاریخچه پیدایش رئولوژی
۱-۲ مواد از دیدگاه رئولوژی
۱-۲-۱ پدیده‌های رئولوژیکی
۱-۲-۲ تنش تسلیم در جامدات
۱-۲-۳ تنش تسلیم در رئولوژی
۱-۲-۴ تقسیم بندی مواد
فصل دوّم: آمیزه‌های پلیمری
۲-۱-۱ مقدمه
۲-۱-۲  تعاریف
۲-۱-۳ روشهای تهیه آمیزه‌های پلیمری
۲-۱-۴ رفتار اجزا آمیزه‌های پلیمری
۲-۱-۵ امتزاج پذیری آمیزه‌های پلیمری
۲-۱-۶ سازگاری آمیزه‌های پلیمری
۲-۱-۷ سازگاری بواسطه افزودن کوپلیمر
۲-۱-۸ روشهای تخمین سازگاری و امتزاج پذیری آمیزه‌ها و آلیاژهای پلیمری
۲-۱-۹ کریستالیزاسیون آمیزه‌های پلیمری
۲-۲-۱ رئولوژی پلیمرها
۲-۲-۲ رئولوژی آمیزه‌های پلیمری
۲-۲-۲-۱ مقدمه
۲-۲-۲-۲ ویسکوزیته آمیزه‌ها و آلیاژهای پلیمری
۲-۲-۲-۳ معادلات تجربی ویسکوزیته آمیزه بر حسب غلظت سازنده‌های پلیمری
۲-۲-۲-۴ جریان برشی پایدار آمیزه‌های پلیمری
۲-۲-۲-۵ الاستیسیته مذاب آمیزه‌های پلیمری
فصل سوّم: خاصیت ویسکوالاستیک خطّی
۳-۱ مقدمه
۳-۲ مفهوم و نتایج از خاصیت خطی بودن
۳-۳ مدل ماکسول و کلوین
۳-۴ طیف افت یا آسایش
۳-۵ برش نوسانی
۳-۶ روابط میان توابع ویسکوالاستیک خطی
۳-۷  روشهای اندازه‌گیری
۳-۷-۱ روشهای استاتیک
۳-۷-۲ روشهای دینامیک: کشش نوسانی
۳-۷-۳ روشهای دینامیک: انتشار موج
۳-۷-۴ روشهای دینامیک: جریان ثابت
فصل چهارم: بررسی رفتار ویسکوالاستیک آمیزه های پلیمری با استفاده از مدل امولسیون پالیریَن
۴-۱ مقدمه
۴-۲ مدل پالیریَن (Palierne model)
۴-۳ نتایج تجربی و بحث
منابع و مراجع


قیمت : 9000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات