پایان نامه تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » تربیت بدنی  »  پایان نامه تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران

دانلود پایان نامه تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران مقاله عوارض مصرف مکمل کراتین نحوه مصرف مکمل کراتین طریقه مصرف مکمل کراتین زمان مصرف مکمل کراتین بهترین زمان مصرف مکمل کراتین پایان نامه تکواندو مقاله در مورد تکواندو مقاله در مورد ورزش تکواندو مقاله ورزشی تکواندو

The effect of creatine supplementation on blood ammonia and some structural and functional characteristics of Taekwondo

 

پایان نامه ارشد تربیت بدنی، تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه

 

بخشی از مقدمه:
بعضی از ورزشکاران در سطوح رقابتی ممکن است برای دستیابی به سطوح بالای عملکردی، تمرینات بیش از حدی انجام  دهند. در چنین حالتهایی ممکن است آنها جهت بهبود هر چه بیشتر عملکرد به استفاده از موادی که برای افزایش توان جسمانی، نیروی روانی یا تحریک مکانیکی طراحی شده اند متوسل شوند. در سالهای اخیر صدها مکمل غذائی مخصوص ورزشکاران در بازار عرضه شده است. اکثر این محصولات مانند نوشیدنیهای ورزشی و پودرهای آمینو اسید و پروتئینی به منظور دسترسی کافی به سوخت و مصرف بهینه آن قبل و یا در حین تمرین، افزایش بازسازی انرژی بعد از تمرین، افزایش تحمل فشار تمرین یا بازگشت به حالت اولیه موثر بعد از تمرین طراحی شده اند. رایج ترین مکمل غذائی که در بازار برای ورزشکاران به عنوان ماده ای نیروزا به وفور به فروش می رسد کراتین  می باشد(۵۶). کراتین یا اسید متیل گوانیدین استیک در بدن انسان در کبد، لوزالمعده و کلیه ساخته می شود و همچنین می تواند از طریق تغذیه وارد بدن انسان شود. دو سوم حجم کراتین در سارکوپلاسم به فسفوکراتین (PCr)  فسفریله می شود و یک سوم باقیمانده کراتین آزاد عضلات اسکلتی در حال استراحت را تشکیل می دهند(۴۳،۳۳) . مطالعات قدیمی وجدید فراوانی ارتباط این ماده را با تمرین و عملکرد ورزشی تصدیق کرده اند(۵۶). ….

فهرست مطالب:
 فصل اول: طرح تحقیق
۱-۱٫ مقدمه
۱-۲٫ بیان مساله
۱-۳٫ ضرورت و اهمیت تحقیق
۱-۴٫ اهداف تحقیق
۱-۵٫ متغیرهای تحقیق
۱-۶٫ فرضیات تحقیق
۱-۷٫ محدودیتهای تحقیق
۱-۸٫ تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱٫ مقدمه
۲-۲٫ مبانی نظری تحقیق
۲-۲-۱٫ کراتین
۲-۲-۱-۱٫ تاریخچه کراتین
۲- ۲-۱-۲٫ منابع کراتین
۲-۲-۱-۳٫ سنتز درونی و مکانیزم کراتین
۲-۲-۱-۴٫ نقش کراتین در بدن
۲-۲-۱-۵٫ عوارض جانبی
۲-۲-۲٫ آمونیاک
۲-۲-۲-۱٫ متابولیسم بنیان آمین در عضله اسکاتی
۲-۲-۲-۲٫ پاسخهای آمونیاک هنگام ورزش
۲-۲-۲-۳٫ سایر حامل های بنیان آمین
۲-۲-۲-۴٫ انتقال آمونیاک از عضله اسکلتی
۲-۲-۲-۵٫ پالایش NH3 پلاسمائی
۲-۲-۲-۶٫ سازگاری آثار مرکزی و محیطی آمونیاک
۲-۲-۲-۶-۱٫ خستگی مرکزی
۲-۲-۲-۶-۲٫خستگی پیرامونی
۲-۲-۲-۷٫متابولیسم آمونیاک و اسید آمینه در عضله اسکلتی ورزیده
۲-۲-۳٫ سیستم غالب تولید انرژی در تکواندو و تأثیر کراتین بر آن
۲-۲-۴٫ وزن
۲-۲-۴-۱٫ عوامل مؤثر در وزن
۲-۲-۵٫ وزن بدون چربی
۲-۲-۶٫ چربی و مهارتهای ورزشی
۲-۲-۷٫ سرعت
۲-۲-۷-۱٫ انواع سرعت و آزمونهای آن
۲-۲-۷-۲٫ عوامل موثر بر سرعت
۲-۲-۸٫ چابکی
۲-۲-۸-۱٫ آزمون های چابکی
۲-۳٫ تحقیقات انجام شده در زمینه مکمل های کراتین
۲-۳-۱٫  تحقیقات داخلی
۲-۳-۲٫ تحقیقات خارجی
۲-۳-۲-۱٫  مکمل سازی کوتاه مدت
۲-۳-۲-۲٫ مکمل سازی کراتین و قدرت
۲-۳-۲-۳٫ مکمل سازی کراتین و سرعت
۲-۳-۲-۴٫ مکمل سازی کراتین و توان
۲-۳-۲-۵٫ مکمل سازی کراتین و چابکی
۲-۳-۲-۶٫ مکمل سازی کراتین و ترکیب بدنی
۲-۳-۲-۷٫ مکمل سازی کراتین و آمونیاک
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
۳-۱٫ مقدمه
۳-۲٫ روش تحقیق
۳-۳٫ مشخصات آزمودنیها
۳-۴٫ مکمل سازی آزمودنیها
۳-۵٫ تمرینات ورزشی آزمودنیها
۳-۶٫ متغیر های تحقیق
۳- ۷٫ ابزار های اندازه گیری
۳-۸٫ روشهای اندازه گیری متغیرها
۳-۸-۱٫ قد
۳-۸-۲٫ خونگیری
۳-۸-۲-۱٫ تحلیل نمونه های خونی
۳-۸-۳٫ ترکیبات بدن
۳-۸-۴٫ آزمون ۴۰ یارد سرعت
۳-۸-۵٫ آزمون چابکی ایلینویز
۳-۹٫ روشهای آماری تحلیل داده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها
۴-۱- مقدمه
۴-۲٫ تجزیه و تحلیل توصیفی یافته ها
۴-۲-۱٫ آمونیاک
۴-۲-۲٫ سرعت
۴-۲-۳٫ چابکی
۴-۲-۴٫ وزن بدن
۴-۲-۵٫ توده بدون چربی
۴-۲-۶٫ مایعات بدن
۴-۲-۷٫ کراتینین
۴-۲-۸٫ میانگین حداکثر سرعت رکاب زدن
۴-۳٫ آزمون فرضیه های تحقیق
۴-۳-۱٫ فرضیه اول
۴-۳-۲٫ فرضیه دوم
۴-۳-۳٫ فرضیه سوم
۴-۳-۴٫ فرضیه چهارم
۴-۳-۵٫ فرضیه پنجم
۴-۳-۶٫ فرضیه ششم
۴-۳-۷٫ فرضیه هفتم
۴-۳-۸٫ فرضیه هشتم
۴-۳-۹٫ فرضیه نهم
۴-۳-۱۰٫ فرضیه دهم
۴-۴٫ متغیرهای وابسته به تحقیق
فصل پنجم: بحث، بررسی و نتیجه گیری
۵-۱٫ مقدمه
۵-۲٫ خلاصه تحقیق
۵-۳٫ بحث و بررسی
۵-۴٫ نتیجه گیری
۵-۵٫ پیشنهادات
منابع
پیوستها
پیوست ۱٫ فرم یادداشت تغذیه و تمرین آزمودنیها
پیوست ۲٫ مواردی که در طول تحقیق باید توسط آزمودنیها رعایت شوند
پیوست ۳٫ نمونه فرم دستگاه تجزیه و تحلیل ترکیب بدن
فهرست جدول ها
فهرست شکل ها


قیمت : 8000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات