پایان نامه مطالعه عوامل مؤثر در افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  پایان نامه مطالعه عوامل مؤثر در افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان

دانلود پایان نامه مطالعه عوامل مؤثر در افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان مقاله تحقیق پایان نامه ارشد علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی آموزشی عوامل موثر در مهارت نوشتن مهارت نوشتن اول ابتدایی مهارت نوشتن مقاله مهارت نوشتن کلاس اول مهارت نوشتن املا مهارت نوشتن در دوره ابتدایی افزایش مهارت نوشتن چگونگی تقویت مهارت نوشتن مشکلات نوشتن دانش آموزان

The factors contributing to the increase in students' creative writing skills

 

پایان نامه ارشد علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی آموزشی

بخشی از مقدمه:
جامعه‌ی پویا و پرتلاش امروزی یک لحظه درنگ نمی کند تا بتواند به فنون جدید و قدرت والای علمی دست پیدا کند. در چنین عصری که عصر شکوفایی و بهره جستن از نبوغ بزرگان علمی، پژوهندگان ،مخترعین، مبتکرین، صنعتگران و… است برای اداره سازمان‌های اجتماعی- فرهنگی- اقتصادی و آموزش جامعه به فکر و ذهن افراد خلاق نیاز است،  تا بتوان همگام و همپای پیشرفت جامعه به پرورش  افراد خلاق اقدام نمود.
بسیاری بر این عقیده‌اند که خلاقیت  امری ذاتی است و فقط خداوند این ودیعه خود را به عده‌ای از انسانها بخشیده و قابل آموزش و آموختنی نیست . عده‌ای با این عقیده مخالفند و ابراز می دارند خداوند به همه انسانها یکسان نعمت بخشیده این افراد (خلاقان) از این نبوغ خدادادی خود ، بیشترین بهره را برده‌اند و نیز معتقدند که خلاقیت صفت مشترک تمامی انسانها است که با پرورش آن می توان آن را از حالت رکود درآورد و از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل کرد و بالعکس می‌توان خلاقیت را با آموزش ناصحیح و غلط از ریشه خشکاند. تحقیقات ادعای گروه دوم را تصدیق کرده و خلاقیت را صفت مشترک تمام انسانها دانسته ، اما مقدار و نوع خلاقیت از فردی به فرد دیگر متفاوت می‌دانند و هر انسانی به نوعی از خلاقیت خود بهره می‌برد یکی زیاد یکی کم(پیرخایفی،۱۳۷۶). این تحقیقات نشان داده است که رشد و پرورش خلاقیت از همان بدو تولد و دوران کودکی آغاز می‌شود و در دوران دبیرستان به مرحله شکوفائی خود نزدیک می‌شود. البته اگر این توانایی در انسان پرورش یابد تا پایان عمر به غنای والای علمی آن افزوده می‌شود.
پیرخایفی (۱۳۷۶) آموزش خلاقیت را امری حیاتی می‌داند که باید در سطوح مختلف تحصیلی به صورت همگانی انجام گیرد و این آموزش همگانی متضمن انعطاف پذیری ذهن ، توانمندی شخصیت انسان (پرورش روحیه‌ی استقلال و اعتماد به نفس) و ایجاد زمینه و بسترهای مناسب اجتماعی فردی و خانوادگی است. جدای از آموزش همگانی و عمومی آموزش ویژه نیز از ضروریات است . با آموزش ویژه، فکر به طور خاص در یک زمینه، مهارت مطلوب و مناسب را کسب می‌کندو به اصطلاح اهل علم تخصص می‌یابد. تفاوت اساسی موجود میان آموزش همگانی و آموزش ویژه این است که در آموزش همگانی فرد یاد می‌گیرد که چگونه در خدمت خود باشد و قابلیت‌های خود را بشناسد و  به استعدادهایش در زمینه‌های مختلف پی ببرد، امّا در پرورش ویژه فرد علاوه بر شناخت قابلیت‌های خود به خدمات اجتماعی نیز توجه می‌کند و یاد می‌گیرد که چگونه در خدمت جامعه باشد و خود را وقف اجتماع نماید. فرد به صرف داشتن اندیشه‌های خلاق …

فهرست مطالب: 
فصل اول: کلیات    
۱ـ۱ مقدمه
۱ـ۲ بیان مسئله
۱ـ۳ اهمیت و ضرورت پژوهش
۱ـ۴ اهداف پژوهش
۱ـ۵ فرضیه‌های پژوهش
۱ـ۶ تعاریف عملیاتی متغیرها
۱ـ۶ ـ۱ نوع متغیرهای تحقیق
۱ـ۶ ـ۲ مراحل اندازه‌گیری متغیرها
۱ـ۶ ـ ۳ تعریف متغیرها
فصل دوم: ادبیات پژوهش   
۲ـ۱ خلاقیت چیست ؟
۲ـ۲ تعریف خلاقیت
۲ـ۳ روند شکل گیری خلاقیت
۲ـ۴ خصوصیات افراد خلاق
۲ـ۵ راه‌های پرورش خلاقیت
۲ـ۶ موانع خلاقیت
۲ـ۷ انگیزه عاملی جهت تحقق خلاقیت نوشتاری
۲ـ۸ نقش آموزش در پرورش نوشتن خلاق
۲ـ۹ محیط خانواده و تأثیر آن بر خلاقیت
۲ـ۱۰ نقش تکرار و تمرین نوشتن بر نوشتن خلاق
۲ـ۱۱ تأثیر مطالعه بر نوشتن خلاق
۲ـ۱۲ نقش قصه‌گویی در پرورش نوشتن خلاق
۲ـ۱۳ تشویق عاملی کارساز در پرورش نوشتن خلاق
۲ـ۱۴ نقش کودکستان و مراکز پیش دبستانی در بروز خلاقیت
۲ـ۱۵ نقش بازی‌های کودکانه در پرورش خلاقیت
۲ـ۱۶ تأثیر اوقات فراغت بر نوشتن خلاق
۲ـ۱۷ مروری بر تحقیقات انجام شده
فصل سوم: روش پژوهش    
۳ـ۱ نوع تحقیق
۳ـ۲ جامعه آماری و ویژگی‌های آن
۳ـ۳ روش نمونه‌گیری و حجم نمونه
۳ـ۴ ابزار گردآوری داده‌ها
۳ـ۵ پایایی و روایی پرسشنامه‌ها
۳ـ۵ـ۱ پایایی و روایی آزمون خلاقیت
۳ـ۵ـ۲ پایایی و روایی آزمون انگیزه پیشرفت
۳ـ۵ـ۳ پایایی و روایی پرسشنامه محقق ساخته
۳ ـ ۶  شیوه نمره‌گذاری آزمون‌ها
۳-۶-۱ نمره‌گذاری آزمون خلاقیت
۲-۶-۲ نمره‌گذاری آزمون انگیزه پیشرفت
۳ـ۷ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
فصل چهارم: یافته‌های تحقیق    
۴ـ۱ یافته‌های توصیفی
۴ـ۲ یافته‌های مربوط به فرضیه‌های تحقیق (آمار استنباطی)
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری    
۵ـ۱ بحث و نتیجه‌گیری
۵ـ۲ پیشنهاد نظری و علمی پژوهش
۵ـ۳ محدودیت‌های پژوهش
منابع و مأخذ
ضمائم
پرسشنامه شماره (۱) پرسشنامه محقق ساخته
پرسشنامه شماره (۲) آزمون انگیزه پیشرفت (ACMT)
پرسشنامه شماره (۳) آزمون خلاقیت جمال عابدی
فهرست جداول
جدول شماره ۳ ـ۱ دامنه نمره خلاقیت
جدول شماره ۳ ـ۲ دامنه نمره انگیزه پیشرفت
جدول شماره ۴ ـ ۱ توزیع فراوانی میزان خلاقیت آزمودنی‌ها
جدول شماره ۴ ـ۲ توزیع فراوانی میزان خلاقیت آزمودنی‌های خلاق
جدول شماره ۴ ـ۳ توزیع فراوانی میزان خلاقیت آزمودنی های  عادی
جدول شماره ۴ ـ۴ توزیع فراوانی میزان انگیزه پیشرفت آزمودنی های  پسر به تفکیک خلاق و عادی
جدول شماره ۴ ـ۵ توزیع فراوانی میزان انگیزه پیشرفت آزمودنی‌های  دختر به تفکیک خلاق و عادی
جدول شماره ۴ ـ۶  توزیع فراوانی میزان علاقه‌مندی آزمودنی‌های  به امور فرهنگی هنری
جدول شماره ۴ ـ۷ توزیع فراوانی به خاطر آوردن دوران کودکی
جدول شماره ۴ ـ۸ توزیع فراوانی تداعی دوران کودکانه توسط بازی‌های کودکانه
جدول شماره ۴ ـ۹ توزیع فراوانی علاقه‌مندی پاسخگویان به بازی‌ها
جدول شماره ۴ ـ۱۰ توزیع فراوانی انجام دادن کارهای فرهنگی ـ هنری
جدول شماره ۴ ـ۱۱ توزیع فراوانی وضعیت تحصیلات اولیه آزمودنی ها
جدول شماره ۴ ـ۱۲ میزان علاقه‌مندی دانش‌آموزان به مطالعه کتاب و روزنامه
جدول شماره ۴ ـ۱۳ توزیع فراوانی میزان گذران اوقات فراغت آزمودنی ها
جدول شماره ۴ ـ۱۴ میزان علاقه‌مندی به شنیدن قصه و داستان
جدول شماره ۴ ـ۱۵ میزان خستگی نسبت به نوشتن دفتر خاطرات، یادداشت یا هر گونه تمرین نوشتاری
جدول شماره ۴ ـ۱۶ میزان تشویق پاسخگویان به انجام مهارت نوشتن
جدول شماره ۴ ـ۱۷ توزیع فراوانی شرکت در دوره‌های آموزش ویژه
جدول شماره ۴ ـ۱۸ خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت انگیزه پیشرفت در دانش آموزان خلاق و عادی
جدول شماره ۴ ـ۱۹ خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت خلاقیت در دانش آموزان خلاق و عادی
جدول شماره ۴ ـ۲۰ خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت تکرار و تمرین نوشتن در دانش آموزان خلاق و عادی
جدول شماره ۴ ـ۲۱ خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت مطالعه کتب غیر درسی در دانش آموزان خلاق و عادی
جدول شماره ۴ ـ۲۲ خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت میانگین قصه گویی والدین و … برای دانش آموزان خلاق و عادی
جدول شماره ۴ ـ۲۳  خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت میزان تشویق و ترغیب دانش آموزان خلاق و عادی
جدول شماره ۴ ـ۲۴ خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت علاقه به بازی در دانش آموزان خلاق و عادی
جدول شماره ۴ ـ۲۵ خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی میزان اوقات فراغت دانش آموزان خلاق و عادی
جدول شماره ۴ ـ۲۶ خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت علاقمندی به فعالیت های هنری در دانش آموزان خلاق و عادی


قیمت : 10000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات