پایان نامه مسائل و مشکلات روانی- اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  پایان نامه مسائل و مشکلات روانی- اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی

دانلود پایان نامه مسائل و مشکلات روانی- اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی مقاله تحقیق رشته رولنشناسی پایان نامه بهزیستی روان شناختی پایان نامه در مورد افسردگی نوجوانان پایان نامه بزهکاری نوجوانان پایان نامه در مورد نوجوانان پایان نامه در مورد پرخاشگری نوجوانان پایان نامه روانشناسی پایان نامه روانشناسی بالینی پایان نامه بهداشت روانی پایان نامه اختلالات روانی پایان نامه سلامت روانی

The psycho-social problems of adolescents under Welfare

 

چکیده تحقیق:
تحقیق حاضر تحقیقی است مقایسه ای- نیمه تجربی که به بررسی مسائل و مشکلات روانی- اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده پرداخته است.
برای بررسی موضوع فوق، از پرسش نامه  استاندارد که روایی شده و به تأیید استاد راهنما، رسیده است ، به عنوان ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات استفاده شده است.
نتایج این بررسی بر اثر اطلاعاتی به دست آمده که از طریق پرسش نامه مقیاس خود پنداری راجرز و مقیاس عزت نفس روزنبرگ تهیه و بین ۴۰ نفر از نوجوانان پسر که ۲۰ نفر آن نوجوانان عادی به طریق نمونه گیری تصادفی توزیع شد.
اطلاعات حاصله از این پرسش نامه با استخراج جدول نمره و مجذور نمرات و با استفاده از تحلیل مجذور نمرات t/student جهت اثبات فرضیه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با توجه به نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل پرسش نامه های پاسخگویان، تأثیر بررسی مشکلات روانی – اجتماعی نوجوانان بررسی شد و نتیجه گرفته شد که بین میزان خودپنداری و عزت نفس نوجوانان بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده تقاوتی وجود ندارد و تنها اختلاف درصد پرخاشگری میان دو گروه است. یعنی پرخاشگری نوجوانان پسر تحت سرپرستی بهزیستی بیشتر از نوجوانان پسر تحت سرپرستی خانواده است.

فهرست مطالب:
مقدمه
چکیده تحقیق
فصل اول: طرح تحقیق
– شروع موضوع تحقیق
– اهمیت و ضرورت تحقیق
– اهداف تحقیق
– طرح سوال پژوهشی
– فرضیه های تحقیق
– تعریف اصطلاحات عملی و نظری
شرح موضوع تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
خصوصیات عاطفی در دوره نوجوانی و جوانی
رشد اجتماعی در دوره نوجوانی
رشد روانی در دوره نوجوانی
عوامل مؤثر در ایجاد مسائل و مشکلات دوره نوجوانی
چگونگی رفتار بانوجوانان و جوانان
اهداف طرح تحقیق
طرح سؤال پژوهشی
فرضیه های تحقیق
تعریف اصطلاحات و مفاهیم
نوجوانی
بهزیستی
خانواده
روانی- اجتماعی
خودپنداری
فصل دوم: پیشینه تحقیق
– ادبیات پژوهش
– تاریخچه ای کوتاه از بهزیستی در ایران
– مجموع بررسی ها و برداشت های اولیه و کلی
ادبیات پژوهش
تاریخچه ای کوتاه از بهزیستی در ایران
مجموع بررسی ها و برداشتهای اولیه و کلی و دستورالعمل اجرایی
فصل سوم: روش تحقیق
– توصیف نوع و روش تحقیق
– توصیف جامعه آماری
– تعداد افراد نمونه و روش نمونه گیری
– روش آماری
توصیف نوع و روش تحقیق
توصیف جامعه آماری
تعداد افراد نمونه و روش نمونه گیری
روش جمع آوری اطلاعات
روش آماری
فصل چهارم: جمع آوری یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها
– مقدمه
– تحلیل مجذور نمرات T/student
– تجزیه و تحلیل آماری داده ها
مقدمه
فصل پنجم: اثبات فرضیه و خلاصه گزارش تحقیق
– اثبات فرضیه ها
– نتیجه گیری کلی
– محدودیت های تحقیق
– پیشنهادات
اثبات فرضیه ها
فرضیه
اثبات فرضیه
فرضیه
اثبات فرضیه
فرضیه
اثبات فرضیه
فرضیه
اثبات فرضیه
نتیجه گیری کلی
توصیف نوع روش تحقیق
جامعه آماری
روش آماری
متغیرهای حاضر در این پروژه
محدودیتهای تحقیق
پیشنهادات
ضمائم
مقیاس خودپنداری راجرز
مقیاس عزت نفس رونبرگ
منابع و مأخذ


قیمت : 9000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات