پایان نامه تعیین میزان افسردگی در دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  پایان نامه تعیین میزان افسردگی در دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه تعیین میزان افسردگی در دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی پروژه دانلود پایان نامه خوابگاه دانشجویی پایان نامه افسردگی پایان نامه افسردگی در زنان پایان نامه افسردگی نوجوانان خرید پایان نامه افسردگی پایان نامه ارشد افسردگی پایان نامه های افسردگی دانلود پایان نامه افسردگی رایگان دانلود رایگان پایان نامه درباره افسردگی دانلود رایگان پایان نامه در مورد افسردگی

The on-campus students and otherwise evaluate depression and its impact on academic achievement

 

چکیده:
پژوهش حاضر قصد دارد به بررسی رابطه بین افسردگی و پیشرفت تحصیلی و تفاوت آن در دو گروه خوابگاهی و غیرخوابگاهی بپردازد. در واقع بدنبال پاسخ به این سؤال است که آیا محیطی مانند خوابگاه می‌تواند با ایجاد افسردگی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان تأثیر بگذارد؟
برای رسیدن به هدف مذکور از طرح – پس رویدادی (علی – مقایسه‌ای) استفاده کردیم جامعه و نمونه پژوهش حاضر کل دانشجویان دختر در حال تحصیل رشته روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران می‌باشد که کل جامعه بعنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفت.
داده‌های مورد نظر برای متغیر افسردگی از طریق پر کردن سیاهه افسردگی بک و برای پیشرفت تحصیلی معدل ترم گذشته دانشجویان جمع‌آوری شد.
برای تجزیه و تحلیل آماری داده‌های از ضریب همبستگی پیرسون و t دو گروه مستقل استفاده گردید نتایج پژوهش نشان داد بین میزان افسردگی و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد.

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول: گستره علمی مسئله مورد بررسی
۱- بیان مسئله
۲- اهمیت و ضرورت پژوهش
۳- اهداف
۴- فرضیه‌های پژوهش
۵- متغیرها و تعریف عملیاتی آنها
۶- خلاصه
فصل دوم: مرور تحلیل یافته‌ها در زمینه بررسی حاضر
۱- مبانی نظری
الف افسردگی (مفهوم و نظریه‌های مربوط به آن)
روان تحلیل‌گری
رفتاری‌نگر
شناختی
زیست‌شناختی
انواع
میزان شیوع
ب- پیشرفت تحصیلی
۲- یافته‌های پژوهشی
۳- خلاصه
فصل سوم: فرآیند روش شناختی
۱- انتخاب نمونه
الف- جامعه و نمونه
۲- ابزار گردآوری اطلاعات
الف- معرفی سیاهه
ب- روش اجرا و نمره‌گذاری
ج- اعتبار و پایایی
۳- طرح تحقیق و روشهای آماری
الف- طرح تحقیق
ب- روشهای آماری
۴- خلاصه
فصل چهارم: ارائه و تحلیل نتایج کمی
۱- ارائه داده‌های توصیفی بدست آمده
۲- بررسی نتایج در چهارچوب بدست آمده
الف- نتایج حاصل از رابطه بین افسردگی و پیشرفت تحصیلی
ب- نتایج آزمون t در متغیر افسردگی
ج- نتایج آزمون t در متغیر پیشرفت تحصیلی
۳- خلاصه
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
۱- بحث و بررسی درباره یافته‌ها
۲- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
۳- کاربرد نتایج
۴- محدودیت‌ها
۵- پیشنهادات
منابع


قیمت : 9000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات