دانلود پایان نامه نقش زنان روستایی در اقتصاد روستا

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » پایان نامه  »  دانلود پایان نامه نقش زنان روستایی در اقتصاد روستا

پایان نامه اقتصاد روستا پایان نامه اقتصاد روستایی نقش ict در اقتصاد روستایی تعریف اقتصاد روستایی نقش زنان در اقتصاد روستایی تنوع اقتصاد روستایی اقتصاد روستایی چیست اقتصاد روستایی ایران اقتصاد فضا و توسعه روستایی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

Economy Village

دانلود پایان نامه نقش زنان روستایی در  اقتصاد روستافهرست مطالب


فصل اول
نقش و حیطه کارزنان
در فعالیتهای غیر زراعی
نقش و حیطه کارزنان در فعالیتهای غیر زراعی
دامداری و پرورش طیور
زنبورداری
نوغانداری
صنایع روستایی
فصل دوم
ویژگیهای اجتماعی – اقتصادی فعالیتهای زنان روستایی منطقه
۲-۱- تفاوتهای جنسی در نحوه بهره گیری از سواد و تأثیر آن بر اقتصاد روستایی منطقه
۲-۲- کم و کیف درگیری زنان در انواع فعالیتها
۲-۳- منزلت اجتماعی و اشتغال زنان
۲-۴- جایگاه اشتغال زنان و درآمد خانوار در منطقه:
تبلیغات
۲-۵- نقش و جایگاه تصمیم گیری و مدیریتی زنان در امور تولیدی وخانوادگی:
۱- تنظیم و کنترل نهاده ها
فصل سوم
نتیجه‌گیری و پیشنهادات
مقدمه:
پیشنهادات:
آموزش زنان = آموزش جامعه
نقش سازمانهای غیر دولتی NGO و مشارکت زنان در پروژه‌های توسعه:
سیاست ملی‌زنان روستایی جمهوری اسلامی ایران:
هدف ۱
حفظ کیان خانواده
هدف ۲
کاهش فقر و تأمین عدالت اجتماعی
سیاستها
هدف۳
رشد سواد آموزی و گسترش تسهیلات آموزشی
هدف ۴
تأمین نیازهای بهداشتی
هدف ۵
ارتقای منزلت زنان روستایی
فهرست منابع مأخذ فارسی


قیمت : 14000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات