دانلود پایان نامه مدد کاری

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

دانلود مقاله مدد کاری احتماعی دانلود پایان نامه مدد کاری کارشناسی ارشد تحقیق پروژه موضوع پایان نامه مددکاری اجتماعی پایان نامه کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی پایان نامه های مددکاری موضوعات پایان نامه مددکاری اجتماعی دانلود پایان نامه مددکاری موضوعات پایان نامه مددکاری پایان نامه های مددکاری اجتماعی پایان نامه رشته مددکاری دانلود مقاله مددکاری اجتماعی

Thesis Madad work

 

قسمتی از ابتدای فایل:
فصل اول:
مبانی مدد کاری اجتماعی :
۱- تعریف مدد کاری اجتماعی : مدد کاری اجتماعی حرفه ایست مبتنی بردانش مهارت ، استعداد مانند عقیده ، باور وتفکر که به افراد گروهها وجوامع کمک می نماید تا آنها بتوانند ضمن تشخیص مشکل وشناختن مشکل به گونه ای کار آمد وتاثیر گذار با مشکل خود مواجه گردند ودر نهایت ضمن سازگاری باوضعیت موجود رضایت خاطر وتوانمندی در آنان بوجود آید . ( تعریف کامل ) در همه مشاغل

۲- مدد کاری عبارت از ایجاد تغییر ( کل معانی مدد کاری را در بر دارد ) ( تغییر درفکر مدد جو ،تغییر در رفتار وروحیه وطرز تفکر )

۳- مدد کاری اجتماعی به کلیه اقدامات وفعالیتهایی اطلاق می گردد که در آن سعی می شود مشکلات مددجویان از روشهای مختلف نظیر مشاهد ÷ه ، مصاحبه ، بازدید منزل ، ومطالعه پرونده مددجویان مشکلات آنان حل گردد .

۴- مدد کاری اجتماعی ، دانشی است سودمند که برای حل مشکل گروههای آسیب پذیر ومحروم درجامعه توسط افرادی که مجهز به دانش مدد کاری هستند به کارگرفته می شود .

اهداف مدد کاری اجتماعی با تاکید بر بنیاد شهید وامورایثارگران
۱- کمک به خانواده های معظم شهدا در جهت حل مشکلات اقتصادی ، معیشتی ونیازهای روان شناختی ومشاوره ای آنان .
۲- کمک به بهبود ارتباطات میان اعضای خانواده های معظم شهدا و جانبازان.
۳- تشخیص مشکلات ومسائلی نظیر بیماریهای روانی درخانواده ها ،افت تحصیلی فرزندان ،فرار از منزل، اعتیاد درخانواده ها ونظایر آن .
۴- کمک به مددجویان برای شناختن بهتر خودشان هم دربعد مادی وهم دربعد معنوی .
۵- کمک به مدد جویان برای توان مند سازی وقادر سازی آنان .
۶- کمک به پیشگیری از بوجود آمدن مشکلات وآسیب های اجتماعی در خانواده
۷- کمک به افراد منظور شناختن استعدادها وتوانمندی آنان تا بتوانند ضمن شناختن استعدادها و توان مندیها زندگی موفق وکار آمدی داشته باشند .


فهرست کلی مطالب
پیشگفتار
فصل اول : مبانی مددکاری اجتماعی
فصل دوم : اصول مددکاری اجتماعی
فصل سوم: ابزارهای مورد نیاز در مددکاری اجتماعی
فصل چهارم: روشهای مددکاری اجتماعی

فهرست تفصیلی مطالب
فصل اول: مانی مددکار اجتماعی
– تعریف مددکاری
– حرفه مددکاری
– تاریخچه مددکاری
– نقش های مددکار اجتماعی
فصل دوم : اصول مددکاری اجتماعی
– پذیرش
– فردیت
– رازداری حرفه ای
– مشارکت
– خود آگاهی
فصل سوم : ابزارهای مورد نیاز مددکاری اجتماعی
– مشاهده
– مصاحبه
– بازدید (محیط زندگی ، محل کار و …) ، اهداف بازدید
– گزارش نویسی
– پرسش نامه و غیره
فصل چهارم : روشهای مددکاری اجتماعی
الف- روشهای اصلی
۱- مددکاری خودی
۲- مددکاری گروهی
۳- مددکاری جامعه ای
ب- روشهای فرعی
۱- تحقیق و پژوهش
۲- مدیریت کاری
۳- اقدامات اجتماعی
– تارخچه مددکاری در ایران
– اهمیت مددکاری فردی
– عمده مهارتهای مددکاران فردی
– تعریف گروه و انواع گروه
– تاریخچه مددکاری گروهی
– مهات ها مددکاری گروهی
– انواع رهبری در گروه مددکاری گروهی
– تفاوتهای ویژگیهای گروههای کارآمد و غیر کارآمد
– اصول مددکاری گروهی
– وظایف مددکار در مصاحبه انفرادی
– مهارت های مددکاری گروهی
– فواید خود افشایی
– تعریف مددکاری جامعه ای
– مفهوم اجتماع
– اهداف مددکاری گروهی
– نقشهای مددکار اجتماعی در مدل توسعه محلی

سطح : کارشناسی – کارشناسی ارشد


قیمت : 10000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات