دانلود پایان نامه طلاق و بررسی آن در ایران

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات  »  دانلود پایان نامه طلاق و بررسی آن در ایران

دانلود پایان نامه طلاق و بررسی آن در ایران پرسشنامه مقاله تحقیق پروژه دانلود پایان نامه طلاق عاطفی دانلود پایان نامه در مورد طلاق دانلود رایگان پایان نامه در مورد طلاق دانلود رایگان پایان نامه طلاق دانلود رایگان پایان نامه با موضوع طلاق پایان نامه طلاق و کودکان پایان نامه طلاق توافقی پایان نامه با موضوع طلاق پرسشنامه در مورد طلاق پرسشنامه عوامل موثر بر طلاق پرسشنامه در مورد طلاق عاطفی

Thesis divorce in Iran

 

طلاق و بررسی آن در ایران + پرسشنامه

چکیده
دهها زوج به بن بست رسیده و گاه همراه با کودکانی که بی تردید قربانی توقعات بیش از حد ندانم کاریها ، خودخواهیها ، فریبها ، لغزشها ، بی ارادگی ها ، باری به هر جهت بودنها ، دروغ ها ، و بالاخره ناسازگاریهای والدین خود شده اند در راهروهای دادگاه حضور می یابند تا در محضر دادگاه به پیوندی که روزگاری با عشق و علاقه ای شدید (و گاه بی آن ) بر آن صحه گذاشته اند خط بطلان بکشند . در این میان چهره کودکانی که معصومانه و بی خبر از سرنوشت غم آوری که انتظارشان را می کشد در راهروهای دادگاه به بازیهای کودکانه شان مشغولند . راستی آینده آنها چه خواهد شد .


در ایران به ندرت در زمینه طلاق تحقیق همه جانبه و عمیق صورت گرفته است اما نگاهی به آمار موجود از جمله بررسی آماده طلاق طبق نشریات سازمان آمار ایران تفاوت درصد طلاق در مناطق مختلف و روند آن را در سالهای اخیر نشان خواهد داد . در حال حاضر متوسط نرخ طلاق در ایران ۹% است و تعداد طلاق در شهر حدوداً ۳ برابر روستا می باشد و در میان این دو عشایر کشور پایین ترین نرخ طلاق و شهرها بالاترین نرخ را داشته اند .

مقدمه
طلاق اثرات و عوارض بسیاری بر خانواده بر جای می گذارد که بیشترین این اثرات و عوارض متوجه کودکان این خانواده ها می باشد از میان عوارض موثر بر کودکان میتوان از عوارض عاطفی ، اجتماعی سخن به میان آورد که دامنۀ این عوارض بسیار است و این آسیب ها و عوارض بصورت ترس ، اضطراب ، انتقام جویی ،افسردگی ، انزوا و نیاز افراطی به محبت ، اختلال در رفتار آمادگی برای جرم و بزهکاری و حتی تن دادن به جرم و ارتکاب آن اختلال در امر تحصیل و در روابط معاشرتی و رفتارهای ضد اجتماعی را نشان داد .


از آن طرف هر گاه از تعلیم و تربیت سخن می گوییم همه بر این باور هستیم که فرایند تعلیم و تربیت به مثابه مثلثی مقدس است که یکسوی آن خانه است و سوی دیگرش مدرسه و پایه اش دانش آموز . شرایط خاص مدرسه و چگونگی روابط عاطفی حاکم بر خانواده نقش بسزایی در رفتار تحصیلی و انگیزه پیشرفت نوجوانان دارد . و کارنامه تحصیلی دانش آموزان حاصل تلاش مشترک اولیاء و مربیان است .


بررسی ویژگیهای شخصی و شخصیتی آن دسته از دانش آموزانی که در مقایسه با همسالان مشابه خود پیشرفت تحصیلی چشمگیری داشته اند . حاکی از آن است که آنها از محیط خانواده بسیار گرم و صمیمی برخوردار بوده و رد سایۀ مهر و محبت تشویق پدر و مادر از یک نگرش مثبت و انگیزۀ غنی و قوی نسبت به مدرسه و درس خواندن بهره مند شده اند . در مقابل با نگاهی کوتاه با شرایط روانی اجتماعی و درس خواندن بهره مند شده اند . در مقابل با نگاهی کوتاه با شرایط روانی اجتماعی دانش آموزانی که علی رغم بهره مندی از بهرۀ هوشی بالاتر از متوسط و امکانات مناسب زندگی آنگونه که بایسته و شایسته است تلاش قابل توجهی از خود نشان نداده و پیشرفت تحصیلی مطلوبی را نداشته اند در می یابیم که این قبیل دانش آموزان غالباً متعلق به خانواده هایی هستند که روابط عاطفی متقابل و پایداری بین اعضار آن وجود ندارد و بسیار سست و شکننده است . اکثر این دانش آموزان تجارت خوشایند و فرساینده ای از تهدید ، تحقیر ، تنبیه و بی مهری از خانواده داشته اند و بر همین اساس با اینکه از نظر هوشی با همسالان موفق خود تفاوتی ندارند اما نسبت به مدرسه و درس خواندن چندان شوق و اشتیاقی نداشته و عمدتاً دچار نوعی بی اشتهایی تحصیلی بوده اند ؛ بنابراین پیشرفت تحصیلی فرزندان تحت تاثیر مستقیم والدین در زمینه های مختلف عاطفی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی می باشد. این والدین هستند که با رفتارهای مناسب یا نامناسب شخصیت علمی ، اخلاقی فرزندان را . شکل می دهند و عدم توجه آنها مشکلات به بار خواهد آورد .

موضوع تحقیق :
رابطه بین طلاق و افت تحصیلی دانش آموزان دختر دورۀ متوسطه شهرستان گرگان با توجه به اهمیت افت تحصیلی که گریبانگیر اغلب دانش آموزان یم باشد و عدم وجود تحقیقات قاطع که بیانگر اهمیت مسأله باشد . این موضوع همواره احتیاج به بررسیهای کاملی متناسب با شرایط زمانی و مکانی دارد. تحقیق حاضر درصدد آن است که تاثیر طلاق را بر افت تحصیلی بررسی نماید تا در صورت وجود چنین تاثیری مسئولین آموزشی را تشویق نماید که در جهت رفع این معضل راهکارهای موثرتری را ارائه دهند و والدین را بر آن دارد تا در شیوۀ برخورد صحیح با فرزندان خود اقدام کنند .

فهرست مطالب
عنوان …… صفحه
فصل اول : طرح تحقیق
مقدمه ۶
موضوع تحقیق ۸
فرضیه تحقیق ۹
اهمیت مسأله ۹
اهمیت تعلیم برای فرد و اجتماع ۹
تعریف اصطلاحات و واژه ها ۱۱
متغیرهای این تحقیق شامل : ۱۲
تعریف متغیرها ۱۲
فصل دوم : پیشینۀ تحقیق
مقدمه ۱۴
مرور بررسی مطالعات پیشین ۱۴
بررسی تحقیقات در رابطه با اثرات سوء طلاق ۱۴
طلاق و پیشرفت تحصیلی کودکان ۱۵
بررسی تحقیقات در رابطه با عدم اثرات سوء طلاق ۱۸
بخشی از تحقیقات انجام شده در ایران ۳۶
نتایج ۳۸
مروری بر عوامل مؤثر در افت تحصیلی دانش آموزان ۳۸
افت تحصیلی را به افت کمی و افت کیفی تقسیم می کنند ۳۹
یکی از بررسی های انجام شده در آمریکا ۴۱
در نپال افت تحصیلی را ناشی از این عوامل می دانند ۴۱
فصل سوم : روش پژوهش
مقدمه ۴۲
موضوع تحقیق ۴۲
فرضیه تحقیق ۴۲
روش انجام تحقیق ۴۴
نوع روش تحقیق ۴۴
روش جمع آوری اطلاعات و روش آماری ۴۵
آزمودنیها و چگونگی گزینش آنان ۴۵
روش جمع آوری اطلاعات و نوع وسیلۀ جمع آوری ۴۶
متغیرهای مستقل و وابسته ۴۶
روش آماری ۴۷
فصل چهارم : شیوۀ تحلیل داده ها
مقدمه ۴۹
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری ۵۳
محدودیتهای تحقیق ۵۷
پیشنهادها ۵۸
فهرست منابع و مآخذ ۵۹
نمونه ای از پرسشنامه ۶۱

فهرست جداول
عنوان …… صفحه
جدول شمارۀ یک : ۵۰
«مقایسه دانش آموزانی که والدین آنها طلاق گرفته اند با دانش آموزان عادی از نظر افت تحصیلی »
جدول شمارۀ دو : ۵۱
« مقایسه دانش آموزانی که والدین آنها طلاق گرفته اند با دانش آموزان عادی از نظر افت تحصیلی »
جدول شمارۀ سه : ۵۲
«جدول مربوط به تأثیر جدایی والدین بر وضعیت تحصیلی دانش آموزان »


قیمت : 8000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات