دانلود پایان نامه احراز رابطه سببیت بین ضرر و فعل زیانبار

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  پایان نامه احراز رابطه سببیت بین ضرر و فعل زیانبار

دانلود پایان نامه احراز رابطه سببیت بین ضرر و فعل زیانبار مقاله رشته حقوق تحقیق فعل زیانبار در مسئولیت مدنی تعریف فعل زیانبار انواع فعل زیانبار فرق بین ضرر و خسران فعل زیان دیده پایان نامه رشته حقوق پایان نامه رشته حقوق خصوصی پایان نامه رشته حقوق جزا پایان نامه رشته حقوق عمومی پایان نامه های رشته حقوق خصوصی

The causality relationship between loss and gain harmful act

 

مقدمه:
شکی نیست که تحقق مسئولیت مدنی و ایجاد الزام به جبران خسارت، توسط شخصی که به دیگری زیان وارد می‌سازد، منوط به وجود شرایطی می‌باشد که با تجمع این شرایط برای شخصی زیان رساننده مسئولیت مدنی ایجاد می‌شود و فقدان هر یک از آنها نیز موجب می‌شود که شخص مسئول جبران خسارت شناخته نشود و از مسئولیت معاف گردد شرایط لازم برای تحقق مسئولیت مدنی عبارتند از:
۱- لزوم بروز خسارت یا ضرر
۲- ارتکاب فعل زیانبار یا ترک فعل زیانبار
۳- احراز رابطه سببیت بین فعل یا ترک فعل زیانبار و زیان وارده

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات
بخش نخست: مفهوم ضرر و اقسام آن
۱-۱- مفهوم ضرر
۱-۲- ضرر قابل جبران و شرایط آن
۱-۳- از دست دادن موقعیتهای عملی
۱-۴- محروم ماندن از کار
۱-۵- ضرر معنوی
بخش دوم: بیان مختصر فعل زیان‌بار
بخش سوم: بیان مختصر رابطه سببیت
فصل دوم: فصل زیان بار    
بخش نخست: عنصر ماده فعل زیان بار
۱-۱- تقصیر با فعل مثبت
۱-۱-۱- قاعده
۱-۱-۲- شرایط فعل مثبت زیان بار و زیانها
۱-۲- تقصیر از نوع فعل سلبی یا ترک فعل
۱-۲-۱- اقسام ترک فعل
۱-۲-۲- مبانی نظری مسئولیت ناشی از خودداری
۱-۲-۳- نتایج عنصر مادی
بخش دوم: عنصر معنوی فعل زیانبار
۲-۱- نقش اراده و تمیز در تشخیص انواع تقصیر
۲-۲- مسئولیت مدنی صفیر غیرممیز و مجنون
۲-۲-۱- نظریه‌های حقوقی
۲-۲-۲- حقوق موضوعه ایران
۲-۳- آزادی اراده
۲-۳-۱- نظریه سنتی و نوعی تقصیر
۲-۳-۲- نقش اراده آزاد
بخش سوم: عنصر قانونی فصل زیانبار
۳-۱- مفهوم غیرقانونی بودن
۳-۱-۱- معنا و چهره‌های گوناگون تجاوز
۳-۱-۲- ضابطه و معیار تجاوز
۳-۲- افعال مشروع
۳-۲-۱- دفاع مشروع
۳-۲-۲- امر آمر قانونی
۳-۲-۳- اکراه یا اجبار
۳-۲-۴- غرور
۳-۲-۵- اضطرار
۳-۲-۶- اعمال حق
۳-۲-۷- مصلحت عمومی
۳-۲-۸- اذن و برائت از انجام عمل
فصل سوم: رابطه سببیت    
بخش نخست: چگونگی رابطه سببیت
۱-۱- لزوم رابطه سببیت
۱-۲- اجتماع اسباب
بخش دوم: اسباب خارج و اثر آن در مسئولیت
۲-۱- وقوع حوادث پیش‌بینی نشده یا قوای قاهره
۲-۲- فعل شخص ثالث
۲-۳- تقصیر زیاندیده
منابع


قیمت : 8000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات