دانلود پایان نامه تست نامیدن اسامی و افعال

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » پاورپوینت  »  دانلود پایان نامه تست نامیدن اسامی و افعال

دانلود پایان نامه تست نامیدن اسامی و افعال

فهرست
فصل اول (معیار سازی تست نامیدن اسامی و افعال)
۱-۱ بیان مسئله
۲-۱ کاربردهای عمومی
۳-۱ تعریف مفاهیم
فصل دوم (مباحث نظری)
۱-۲ مقدمه
۲-۲ مدل پردازش واژگانی
۳-۲ مکانیسم‌های پردازش واژگان
– سطح بازشناسی
– پردازش معنایی
– برونداد واژگان
۴-۲ آسیب‌ها
– سطح بازشناسی
– درونداد واژگانی
– پردازش معنایی
– برونداد واژگانی
۵-۲ کاربردهای کلینیکی مدل‌واژگانی
– جدول ارزیابی تکالیف واژگانی
فصل سوم (معرفی تست)
۱-۳ مقدمه
۲-۳ موارد کاربردی مجموعه
۳-۳ ساختار تست
– انتخاب گزینه
– طبقه‌بندی اطلاعات قراردادی
– شکل دستوری افعال در مجموعه
۴-۳ ساختار لیست‌های تطبیق داده شده
– بسامد
– سن فراگیری
– میزان آشنایی
شاخصهای دیگر
– قابلیت تصور
– پیچیدگی بینایی
۵-۳ زیرگروه لیست‌ها
۶-۳ اطلاعات بدست آمده از شرکت‌کنندگان مسن بدون آسیب مغزی
۷-۳ نحوه استفاده و اجرای این مجموعه بعنوان یک وسیله ارزیابی
۸-۳ فرمهای معرفی
۹-۳ راهنمائی‌هایی برای ارزیابی و آزمودن بیماران زبان پریش
۱۰-۳ ارزیابی رفتارهای بیمار زبان پریش
فصل ۴ (اجرای تست)
۱-۴ ساختار تست اسامی و افعال
– شماره آیتم مواد آزمون
– هدف
– پاسخ اولیه
– مدت زمان ارائه پاسخ
– یادآوری
۲-۴ شرایط تحصیلی و سنی شرکت‌کنندگان
۳-۴ جداول ارزیابی
نامیدن اسامی
نامیدن افعال
فصل ۵ (بحث و نتیجه‌گیری)
۱-۵ تهیه جدول آماری
۲-۵ نتیجه‌گیری
۳-۵ جداول نتایج
تست نامیدن اسامی
تست نامیدن افعال
واژه‌نامه
منابع


قیمت : 15000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات