دانلود پایان نامه طراحی پایدارکننده های مقاوم برای سیستمهای قدرت

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » پایان نامه  »  دانلود پایان نامه طراحی پایدارکننده های مقاوم برای سیستمهای قدرت

طراحی کنترل مقاوم دانلود پایان نامه طراحی پایدارکننده های مقاوم برای سیستمهای قدرت طراحی به روش مقاومت نهایی دانلود پایان نامه سیستم های قدرت دانلود پایان نامه حفاظت سیستم های قدرت دانلود جزوه بررسی سیستم های قدرت

Power Systems

 


دانلود پایان نامه طراحی پایدارکننده های مقاوم برای سیستمهای قدرت


فهرست
چکیده
فصل اول – مقدمه
۱-۱- پیشگفتار ۴
۱-۲- رئوس مطالب ۷
۱-۳- تاریخچه ۹
فصل دوم : پایداری دینامیکی سیستم های قدرت
۲-۱- پایداری دینامیکی سیستم های قدرت ۱۶
۲-۲- نوسانات با فرکانس کم در سیستم های قدرت ۱۷
۲-۳- مدلسازی سیستمهای قدرت تک ماشینه ۱۸
۲-۴- طراحی پایدار کننده های سیستم قدرت (PSS) ۲۳
۲-۵- مدلسازی سیستم قدرت چند ماشینه ۲۷
فصل سوم: کنترل مقاوم
۳-۱-کنترل مقاوم ۳۰
۳-۲- مسئله کنترل مقاوم ۳۱
۳-۲-۱- مدل سیستم ۳۱
۳-۲-۲- عدم قطعیت در مدلسازی ۳۲
۳-۳- تاریخچه کنترل مقاوم ۳۷
۳-۳-۱- سیر پیشرفت تئوری ۳۷
۳-۳-۲- معرفی شاخه های کنترل مقاوم ۳۹
۳-۴- طراحی کنترل کننده های مقاوم برای خانواده ای از توابع انتقال ۴۵
۳-۴-۱- بیان مسئله ۴۵
۳-۴-۲- تعاریف و مقدمات ۴۶
۳-۴-۴-‌‌‌تبدیل مسئله پایدارپذیری مقاوم به‌یک مسئله Nevanlinna–Pick ۵۰
۳-۴-۵- طراحی کنترل کننده ۵۳
۳-۵- پایدار سازی مقاوم سیستم های بازه ای ۵۵
۳-۵-۱- مقدمه و تعاریف لازم ۵۵
۲-۵-۳- پایداری مقاوم سیستم های بازه ای ۵۹
۳-۵-۳- طراحی پایدار کننده های مقاوم مرتبه بالا ۶۴
فصل چهارم : طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت
۴-۱- طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت ۶۷
۴-۲- طراحی پایدار کننده های مقاوم به روش Nevanlinna – Pick ۶۹
برای سیستم های قدرت تک ماشینه ۶۹
۴-۲-۱- مدل سیستم ۶۹
۴-۲-۲- طرح یک مثال ۷۱
۴-۲-۳ – طراحی پایدار کننده مقاوم به روش Nevanlinna – Pick ۷۳
۴-۲-۲- بررسی نتایج ۷۷
۴-۲-۵- نقدی بر مقاله ۷۸
۴-۳- بررسی پایداری دینامیکی یک سیستم قدرت چند ماشینه ۸۳
۴-۳-۱- مدل فضای حالت سیستم های قدرت چند ماشینه ۸۳
۴-۳-۲- مشخصات یک سیستم چند ماشینه ۸۶
۴-۳-۳-طراحی پایدار کننده های سیستم قدرت ۹۰
۴-۳-۴- پاسخ سیستم به ورودی پله ۹۳
۴-۴- طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت چند ماشینه ۹۵
۴-۴-۱- اثر تغییر پارامترهای بر پایداری دینامیکی ۹۵
۴-۴-۲- مدلسازی تغییر پارامترها به کمک سیستم های بازه ای ۱۰۱
۴-۴-۳-پایدارسازی مجموعه‌ای ازتوابع انتقال به کمک تکنیک‌های‌بهینه سازی ۱۰۵
۴-۴-۴- استفاده از روش Kharitonov در پایدار سازی مقاوم ۱۰۶
۴-۴-۵- استفاده از یک شرط کافی در پایدار سازی مقاوم ۱۱۰
۴-۵- طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم قدرت چندماشینه (۲) ۱۱۰
۴-۵-۱- جمع بندی مطالب ۱۱۰
۴-۵-۲-طراحی پایدار کننده های‌مقاوم بر اساس مجموعه‌ای از نقاط کار ۱۱۱
۴-۵-۳- مقایسه عملکرد PSS کلاسیک با کنترل کننده های جدید ۱۱۳
۴-۵-۴- نتیجه گیری ۱۱۵
فصل پنجم : استفاده از ورش طراحی جدید در حل چند مسئله
۵-۱- استفاده از ورش طراحی جدید در حل چند مسئله ۱۲۱
۵-۲- طراحی PSS‌های مقاوم به منظور هماهنگ سازی PSS ها ۱۲۲
۵-۲-۱- تداخل PSS‌ها ۱۲۲
۵-۲-۲- بررسی مسئله تداخل PSS‌ها در یک سیستم قدرت سه ماشینه ۱۲۴
۵-۲-۳- استفاده از روش طراحی بر اساس چند نقطه کار در هماهنگ ۱۲۶
انتخاب مجموعه مدلهای طراحی ۱۲۷
۵-۲-۴-‌مقایسه‌عملکرد دو نوع پایدار کننده به کمک شبیه سازی کامپیوتری ۱۳۰
۵-۳- طراحی کنترل کننده های بهینه ( فیدبک حالت ) قابل اطمینان برای سیستم قدرت ۱۳۲
۵-۳-۱) طراحی کننده فیدبک حالت بهینه ۱۳۲
تنظیم کننده های خطی ۱۳۳
۵-۳-۲-کاربرد کنترل بهینه در پایدار سازی سیستم های قدرت چند ماشینه ۱۳۴
۵-۳-۳-طراحی کنترل بهینه بر اساس مجموعه‌ای از مدلهای سیستم ۱۳۶
۵-۳-۴- پاسخ سیستم به ورودی پله ۱۴۰
فصل ششم : بیان نتایج
۶-۱- بیان نتایج ۱۴۴


قیمت : 15000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات