دانلود طرح توجیهی تولید سیکلو هگزان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » کار آفرینی » طرح های توجیهی معدن  »  دانلود طرح توجیهی تولید سیکلو هگزان

دانلود طرح توجیهی تولید سیکلو هگزان سیکلو هگزان چیست سیکلوهگزانون اکسیم تهیه سیکلوهگزانون اکسیم تولید سیکلوهگزان تولید کننده سیکلو هگزان

Cyclohexane

موضوع : تولید سیکلو هگزان

ظرفیت : ۵۲ هزار تن

اشتغال زایی: ۸۸ نفر

فهرست مطالب:
۱) معرفی محصول: ………………………….. ………………………….. …………………………….. ۴
۱-۱ ) نام و کد محصول: ……………………………………………………………………………….. ۵
۱-۲ ) شماره تعرفه گمرکی…………………………………………………………………………….. ۵
۱-۳ ) شرایط واردات :………………………………………………………………………………….. ۵
۱-۴ ) بررسی و ارائه استاندارد ملی یا بین المللی: ……………………………………………………… ۶
۱-۵ )قیمت تولید داخلی و جهانی محصول: ……………………………………………………………. ۷
۱-۶ ) موارد مصرف و کاربرد: …………………………………………………………………………. ۱۵
۱-۷ ) بررسی کالاهای جایگزین :…………………………………………………………………….. ۱۵
۱-۸ )اهمیت استراتژیک کالا:…………………………………………………………………………. ۱۵
۱-۹ )کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول:…………………………………………. ۱۶
۱-۱۰ ) شرایط صادرات:………………………………………………………………………………. ۲۹
۲) وضعیت عرضه و تقاضا ……………………………………………………………………………. ۳۰
۲-۱ )واحدهای تولیدی فعال :………………………………………………………………………… ۳۰
۲-۲ )بررسی وضعیت طرحهای جدید :……………………………………………………………….. ۳۰
۲-۳ ) بررسی روند واردات محصول: ………………………………………………………………….. ۳۲
۲-۴ )بررسی روند مصرف ……………………………………………………………………………. ۳۴
۲-۵ ) بررسی روند صادرات: ………………………………………………………………………….. ۳۵
۲-۶ ) بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات: ……………………………………………………… ۳۶
۳) روشهای مختلفتولید: …………………………………………………………………………… ۳۸
۴)تعیین نقاط ضعفو قوت تکنولوژیهای مرسوم در تولید محصول ……………………………… ۴۲
۵)بررسی و تعیین حداقل ظرفیتاقتصادی و سرمایه گذاری ثابت………………………………. ۴۴
۶) براورد مواد اولیه مورد نیاز و محل تأمین………………………………………………………… ۵۳
۷)پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح……………………………………………………….. ۵۴
۸) وضعیتتأمین نیروی انسانی و اشتغال ………………………………………………………….. ۵۵
۱۰ )وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی………………………………………………………… ۶۰
۱۱ ) تجزیه و تحلیل و جمع بندی و ارائه پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید: …….. ۶۳
۱۲ ) منابع:…………………………………………………………………………………………… ۶۴


قیمت : 3000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات