دانلود گزارش کارآموزی آشنایی با پست و تجهیزات ۲۳۰ کیلولت بوشهر

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی آشنایی با پست و تجهیزات ۲۳۰ کیلولت بوشهر

دانلود گزارش کارآموزی آشنایی با پست و تجهیزات ۲۳۰ کیلولت بوشهر دانلود گزارش کارآموزی پست برق دانلود گزارش کارآموزی پست بانک دانلود گزارش کارآموزی پست برق ۴۰۰ دانلود رایگان گزارش کارآموزی پست بانک دانلود رایگان گزارش کارآموزی در پست بانک دانلود رایگان گزارش کارآموزی اداره پست دانلود گزارش کاراموزی پست

 

Post and Equipment

 

کارآموزی آشنایی با پست و تجهیزات ۲۳۰ کیلولت بوشهر


فهرست مطالب :
فصل اول (آشنایی با پست ۲۳۰ کیلوولت بوشهر ۱)                      ۷
پست                                        ۸
انواع پست از نظر قرار گرفتن در شبکه                         ۸
انواع پست از نظر تبدیل ولتاژ                            ۸
انواع پست ها فشارقوی از نظر محل نصب                         ۸
تاریخچه ایستگاه ۲۳۰ کیلوولت بوشهر ۱                         ۹
محوطه ۲۳۰ کیلوولت                                   ۱۰
محوطه ۶۶ کیلوولت                               ۱۰
نحوه اتصال ایستگاه ۲۳۰ کیلوولت بوشهر ۱ به شبکه              ۱۱
نیروگاه گازی بوشهر                                  ۱۳
فصل دوم (تجهیزات پست ۲۳۰ کیلوولت بوشهر ۱)                    ۱۵
باطری شارژر                                     ۱۶
برقگیر                                          ۱۷
نوع میله ای                                 ۱۷
نوع سوپاپی                                  ۱۸
نوع اکسید روی                                   ۱۸
نوع لوله ای                                 ۱۸
ترانس ولتاژ (PT)                                ۱۸
ترانس ولتاژ خازنی (CVT)                             ۱۹
ترانس جریان (CT)                               ۲۰
سکسیونر                                     ۲۱
تیغه ای                                     ۲۱
دورانی                                      ۲۲
قیچی ای                                ۲۲
کشویی                                       ۲۳
مکانیزم سکسیونر                                 ۲۳
اینترلاک                                         ۲۳
انتخاب سکسیونر از نظر نوع و مشخصات                       ۲۴
کلید قدرت یا بریکر                                  ۲۴
انواع کلیدهای قدرت                                  ۲۵
روغنی                                       ۲۵
نیمه روغنی                                  ۲۵
تست روغن                               ۲۷
نحوه تست قدرت عایقی روغن                        ۲۷
کلید اکسپانزیون                                 ۲۸
کلید هوایی                                  ۲۹
کلید گازی                                   ۳۱
کلید خلاء                               ۳۱
جعبه زیر بریکر                                      ۳۳
انواع مکانیزم قطع و وصل بریکر                            ۳۳
فنری                                   ۳۳
هیدرولیک                               ۳۳
پنوماتیک                               ۳۴
شرایط نصب تجهیزات در پست خارجی                      ۳۵
تابلو مارشال                                    ۳۵
عملیات تعمیرات بریکر و سکسیونر در ایستگاه ۲۳۰ کیلوولت بوشهر ۱         ۳۵
کلید کوپلینگ                                    ۳۶
کلید ترانسفر                                    ۳۶
ایزولاتور یا مقره                                    ۳۶
شکست جنبی مقره                                  ۳۷
انواع مقره های سرامیکی                                   ۳۷
علل انجام مقره شویی در پستها                             ۳۷
شین و طریقه اتصالات آن                           ۳۸
شین ساده                               ۳۸
معایب شین ساده                                  ۳۹
شین چندتایی یا مرکب                             ۳۹
ترانسفورماتورها                                     ۴۰
نصب ترانسفورماتور                               ۴۱
ترانس نولساز                                    ۴۵
عملیات ریکم زنی (عایق کاری)                              ۴۵
عملیات رفع نشتی                                 ۴۶
حفاظت پست در مقابل صاعقه                            ۴۶
اتاق فرمان                                      ۴۷
ابعاد اتاق فرمان و نصب تابلوها                      ۴۸
طرز قرار دادن دستگاه های اندازه گیری                     ۴۹
فرمان                                       ۴۹
بهره برداری                                 ۵۰
صفحه آلارم                                   ۵۱
انواع خطاهای موجود در صفحه آلارم                     ۵۲
لاین تراپ و PLC                                  ۵۳
تعریف رله                                       ۵۴
انواع رله حفاظتی از نظر اتصال به شبکه                        ۵۴
انواع رله حفاظتی                                ۵۴
تست رله                                     ۵۸
برنامه زمانبندی شده گروه تعمیرات                         ۵۹
ترتیب عملیات مانور جهت بی برق کردن خطوط ۲۳۰ کیلوولت جهت کار
گروه تعمیرات بر روی خطوط                            ۶۰
ترتیب عملیات مانور جهت برقدار کردن خطوط ۲۳۰ کیلوولت در حالتی که
کار گروه تعمیرات بر روی خط به پایان رسیده باشد               ۶۰
ترتیب عملیات مانور جهت بی برق کردن خطوط ۶۶ کیلوولت در حالتی
که گروه عملیاتی بخواهند روی آن خط تعمیرات انجام دهند             ۶۱
ترتیب عملیات مانور جهت برقدار کردن خطوط ۶۶ کیلوولت در هنگامی
که کار گروه تعمیرات پایان یافته باشد                         ۶۲
ترتیب عملیات جهت برقدار کردن ترانسفورماتور در ایستگاه ۲۳۰
کیلوولت که دارای دو ترانسفورماتور بصورت پارالل است               ۶۲
انواع پست ها از نظر قرار گرفتن در شبکه :
۱- پست های انتقال (۲۳۰ KV به بالا)
۲- پست های فوق توزیع (۳۳ KV تا ۱۳۲ KV)
۳- پست های توزیع (۲۲۰ V تا ۲۰ KV)
۴- پست های کلیدزنی که با قطع و وصل کلیدها ، شبکه های قدرت از هم جدا و یا با هم رینگ می شوند .
۵- پست های کوپلاژ که این پست ها برای کوپلاژ و ارتباط دو شبکه انتقال انرژی مربوط به دو منطقه بزرگ با سطح ولتاژ و فرکانس متفاوت بکار می رود از جمله پست های کوپلاژ تبادل انرژی بین کشورها .
انواع پست ها از نظر تبدیل ولتاژ :
۱- پست های افزاینده مثل پست های نیروگاهی
۲- پست های کاهنده مثل پست های انتقال و توزیع و فوق توزیع
انواع پست های فشار قوی از نظر محل نصب :
۱-    پست های سرپوشیده : پست هایی هستند که در فضای سرپوشیده نصب می شوند و معمولاً تا سطح ولتاژ ۳۳ KV ساخته می شوند و بسته به وضعیت آلودگی محیط در بعضی جاها تا سطح ولتاژ ۶۶ KV نیز ساخته می شود .
۲-    پست خارجی : کلیه دستگاه ها و وسایل در هوای آزاد نصب می شوند و تحت تأثیر عوامل جوی قرار می گیرند بنابراین باید از کیفیت خاصی برخوردار باشند .
ما نیز در اینجا به پست خارجی می پردازیم و به ترتیب تمام تجهیزات مورد استفاده در آن را شرح خواهیم داد .
پست های خارجی دارای انواع مختلفی هستند :
الف) تأسیسات نیمه مرتفع :
در این سیستم شین ها بین دو دروازه فلزی نسبتاً کوتاه نصب می شوند و حوزه های خروجی با زاویه قائمه از این شین ها انشعاب می گیرند .
ب) تأسیسات کم ارتفاع :
در این سیستم شین ها در امتداد و در ارتفاع سکسیونرها و بر روی یک قطب سکسیونر نصب   می شوند .
پ) تأسیسات طولی :
در این روش سکسیونرهای شین در امتداد شین اصلی قرار می گیرند و ارتباط سکسیونر و دیژنکتور بطور مستقیم صورت می گیرد .
ت) روش T :
در این روش سطح زیر تأسیسات پست فشارقوی به مقدار قابل ملاحظه ای نسبت به روش های دیگر کوچکتر است ……..


قیمت : 6000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات