دانلود پایان نامه دعانویسی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  پایان نامه دعانویسی

Thesis Danvysy

 

دانلود پایان نامه دعانویسی

 

تقسیم بندی انواع طلسم :

دسته بندی طلسم و تعویذ ما را در شناختن آنها یاری می کند . به همین منظور چند دسته بندی به شکل های زیر صورت گرفته است . مشخصاً این تقسیم بندی ها کامل نمی باشند و فقط در حد مطالعات این پایان نامه تنظیم شده اند .

اولی تقسیم بندی بر این پایه قرار گرفته است که طلسم و تعویذ به شکل عناصر طبیعی به کار می رود و یا ساخته ی دست بشر است . عناصر طبیعی شامل عضوی از بدن ، سنگ وگیاه می گردد . عضو بدن خود به دوگروه انسانی و حیوانی تقسیم می گردد ، اعضای حیوانات چشم ، دم ، استخوان ( دندان )، پنجه و پوست بیشترین کاربرد را نشان دادند .

طلسم های ساخته ی دست بشر به  ۴ شکل دیده شده اند : نقش،

حروف ، نقش و حروف ، که معمولاً برروی ورقه های نازکی از مس ، نقره ویا کاغذ نوشته می شوند . لوازم شخص مقدسین و قهرمانان آخرین شکل این شاخه است .

تقسیم بندی دیگری می توان از روی بومی و یا غیر بومی بودن طلسم ها انجام داد . معمولاً طلسم و تعویذ در ارتباطات انسانی و روابط بین جوامع مانند بازرگانی ، جنگ ، ازدواج بین الملل منتقل می شوند و معمولاً هر گروهی که طلسم و تعویذ ی را می پذیرد آن را با اعتقادات بومی خود همگن می سازد .

طبقه بندی دیگری از نظر تئوری به وجود آمدن طلسم و تعویذ را می توان در نظرگرفت . عده ای از طلسم ها فقط از زیر ساخت اسطوره ای برخوردار هستند . بدین معنی که اسطوره ها و افسانه های محلی در آنها تجلی پیدا کرده اند ؛ حال آنکه در مقابل بخش دیگر با پشتوانه و نگرش علمی و مذهبی وجود یافته اند .

مواد به کار رفته در ساختار طلسم و تعویذ می تواند بنای تقسیم بندی دیگری قرار بگیرد که به خاک ، چوب ( کاغذ ) ، آبگینه ، پارچه، فلز ، سنگ و در مواردی پر ، می توان اشاره کرد .

عملیات در استفاده از طلسم ها و تعویذ بر ۴ گونه است : آبی، بادی،  خاکی و آتشین  که می تواند مبنای تقسیم بندی دیگری قرار بگیرد .

فهرست
بیان مسأله :  ۱
روش تحقیق :  ۲
مشکلات تحقیق :  ۲
جادوگری و پیدایش آن :  ۳
جادو و تعریف آن :  ۱۳
سحر و جادوگری درلغت :  ۲۳
سحر  در اصطلاح :  ۲۴
واژه های  مترادف با سحر :  ۲۴
کهانت :  ۲۵
طلسمات:  ۲۵
شعبده :  ۲۶
عزایم :  ۲۷
انواع سحر :  ۲۷
نوع اول : سحر کلدانیان :  ۲۷
نوع دوم : سحر اصحاب اوهام و نفوس قویه :  ۲۸
نوع سوم : سحر استعانت به ارواح ارضیه :  ۲۸
نوع چهارم : سحر تخیلات ، چشم بندی وشعبده :  ۲۹
نوع پنجم :    سحر اعمال عجیبی که ظاهر می شود و حاصل ترکیب آلات مرکبه ی هندسی می باشد :  ۲۹
نوع ششم : سحر کمک گرفتن از خواص ادویه :  ۲۹
نوع هفتم : سحر جلب قلوب به سوی خویش :  ۳۰
نوع هشتم : سحر نمامی و سخن چینی :  ۳۰
دعاهای برای باطل کردن سحر و دفع چشم زخم :  ۳۰
انواع جادو :  ۳۳
جادوی لفظی :  ۳۴
جادوی عملی :  ۳۵
جادوی تقلیدی و تهدیدی :  ۴۲
جادو میان بدویان :  ۴۶
جادوگری در کتابهای مقدس :  ۵۳
رابطه ی دین و جادوو دعا :  ۵۷
دیدگاه تکاملی درباره ی دین و جادو :  ۵۹
دیدگاه جامعه شناسی در مورد دین وجادو :  ۶۲
جادوگری در ایران :  ۶۵
طلسم :  ۶۷
تعویذ :  ۶۹
حرز:  ۷۴
عزایم :  ۷۴
مقایسه ی تعویذ و طلسم :  ۷۵
تقسیم بندی انواع طلسم :  ۸۰
عناصر طبیعی :  ۸۱
اعضای بدن حیوانات :  ۸۶
اعضای بدن انسان :  ۸۸
گیاه :  ۹۰
سنگ :  ۹۴
طلسم های ساخت دست بشر :  ۹۸
نقش :  ۹۹
حروف :  ۱۰۱
حروف ابجد :  ۱۰۲
نقش و حروف :  ۱۰۷
۱ــ تکسیر  ۱۰۷
۲ــ موکلین  ۱۱۰
۳ــ ساعت  ۱۱۱
۴ــ ساحت  ۱۱۲
۵ــ نقش  ۱۱۳
۶ــ لوح  ۱۱۳
۷ــ عملیات  ۱۱۴
انواع خطوط و الفاظ :  ۱۱۸
ذکر :  ۱۲۰
اشیاء شخصی :  ۱۲۲
تقسیم بندی از نظر عملیات :  ۱۲۴
جنس مواد به کار رفته در طلسم ها :  ۱۲۵
تقسیم بندی از نظر اوقات استفاده :  ۱۲۶
تقسیم بندی از نظر موارد استفاده :  ۱۲۸
دعا :  ۱۲۹
شرایط دعا :  ۱۳۲
دعاهای مختلف و کاربرد آنها :  ۱۳۴
۱٫سوره ی فاتحه الکتاب :  ۱۳۴
۲٫ آفرینگان ، اشم وهو ، یثا اهو و ئیریو :  ۱۳۵
صیدور :  ۱۴۲
دعا  و دعا نویسی دربین مردم  زمان ما :  ۱۴۴
مواردی از اعتقادات مردم :  ۱۵۵
تصویری از نمونه های ادعیه مورد استفاده دعا نویسان :  ۱۵۹
نتیجه :  ۱۶۲
لغات و اصطلاحات :  ۱۶۵
عوذه :  ۱۶۵
عزایم :  ۱۶۵
سحر :  ۱۶۵
طلسم ( هیمیا ):  ۱۶۹
معنای کهانت و کاهن :  ۱۷۰
معنای دعوت کواکب :  ۱۷۰
معنا و تعریف شعبده ( ریمیا ) :  ۱۷۱
تعریف قیافه :  ۱۷۱
معنای رمل و تعریف آن :  ۱۷۲
معنا و تعریف جفر :  ۱۷۲
معنا و تعریف اسطرلاب :  ۱۷۳
تعریف سیمیا :  ۱۷۴
معنا و تعریف تسخیر ( لیمیا ) :  ۱۷۵
منابع و مآخذ:  ۱۷۶


قیمت : 12000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات