دانلود گزارش کارآموزی سـازه بتـن آرمـه

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی سـازه بتـن آرمـه

پروژه کارآموزی سازه بتنی دانلود گزارش کارآموزی سازه بتنی و نکات اجرایی دانلود گزارش کارآموزی سـازه بتـن آرمـه دانلود گزارش کارآموزی ساختمان بتنی دانلود گزارش کارآموزی عمران ساختمان بتنی دانلود گزارش کاراموزی سازه بتنی دانلود گزارش کارآموزی عمران سازه بتنی دانلود گزارش کار کارآموزی ساختمان بتنی دانلود گزارش کارآموزی عمران بتنی (سازه بتنی و نکات اجرایی)

Concrete Structures

گزارش کارآموزی سـازه بتـن آرمـه


فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول
معرفی پروژه
معرفی کلی
مشخصات فنی
مصرفی سیستم سازه ای
فصل دوم
آرماتورگذاری
حمل و تخلیه و انبار کردن میلگردها
برش میلگردها
خم کردن میلگردها
وصله کردن میلگردها
تمیز کردن میلگردها
حمل، نصب و استقرار میلگردها
آرماتور بندی ستونها
آرماتورگذاری پله
آرماتوربندی تیرها
فصل سوم
قالبندی
کلیات قالبندی
انواع مصالح قالب
اقتصاد قالب بندی
قالبندی ستون
پایه های اطمینان
قالبندی تیرهای اصلی
قالبندی سقف
باز کردن قالب
چند نکته برای نگهداری ازبتن بعد از باز کردن قالبها
فصل چهارم
بتن ریزی
بتن ریزی در کارگاه
ویبره بتن
فصل پنجم
اجرای سقف تیرچه بلوک
فصل ششم
پیشنهادات
ترکهای ناشی از زنگ زدن و فساد میلگردها
ترکهای ناشی از پوسیدگی آرماتور به دلیل کربناسیون بتن
ترکهای ناشی از پوسیدگی آرماتور به دلیل رطوبت و اتمسفر
فصل هفتم
ضمایم پروژه
نقشه ها
عکس ها
مقدمه
در این گزارش باتوجه به زمان مربوط به کارآموزی مراحل، آماده سازی برای ساخت و قالبندی و آرماتوربندی و بتن ریزی سقفها، تیرها و ستونها انجام شده است.
روش ارائه این گزراش به این صورت است که در بخشهایی مستقل تحت عناوین مصرفی کلی پروژه آرماتورگذاری، قالبندی، بتن ریزی و اجرای سقف آورده شده است.
این کار به دلیل حفظ پیوستگی مطالب کارهای مختلف است مثلاً در قالبندی می‌توان به قالبها، قالبهای ستونها، تیرها و سقف و … جدا جدا اشاره کرد که پیوستگی و نظم مطالب به هم می خورد ولی با بیان کامل ان در یک فصل همه مطالب در یکی آورده شده است.
بدیهی است که ابتدا تیر یا ستون (و یا تیرچه) ساخته شده سپس در محل مرود نظر قرار داده شده، بعد قالبندی می کنیم، سپس بتن ریزی و بعد قالب برداری لذا با عنایت به دلیل فوق این گزارش به صورت بخشهای مستقل ارائه می شود.
فصل اول
معرفی پروژه
معرفی کلی
این ساختمان با کارفرمای شخصی و کاربری مسکونی در زمینی به مساحت سند برابر ۲۰۰ مترمربع و مساحت پس از اصلاحی ۱۸۷ مترمربع در سه طبقه و همراه با زیرزمین و پیلوت بنا شده است. اسکلت سازه به صورت بتنی است.
سه طبقه بصورت پلان معماری تیپ و هر یک به مساحت ۹/۱۰۶ مترمربع بنا شده است. در زیرزمین چهار انباری همراه با تاسیسات حرارتی جمعاً به مساحت ۲/۱۲۵ مترمربع قرار دارد.
در طبقه همکف (پیلوت) سه واحد پارکینگ در نظر گرفته شده است. زمین به صورت مستطیل کامل بوده و طول و عرض ان به ترتیب ۷۰/۱۸ و ۱۰ متر است.
این ملک در زمین جنوبی واقع است و از طرف چپ و راست و کوچه پشتی توسط همسایه محصور گردیده است.
مشخصات فنی
کلیه این مشخصات براساس نقشه های اجرایی سازه بیان شده است.


بتن
–          بتن مصرفی در شالوده ها و کلیه عناصر سازه ای از قبیل تیرها و ستونها و سقف از نوع B 300 است.
–     مقاومت فشاری بتن ۲۸ روزه ، ۳۰۰ کیلوگرم بر سانتی مترمربع است روی نمونه‌های مکعبی به ابعاد cm10* cm20* cm20.
–     مقاومت ۲۸ روزه حداقل روی نمونه های سیلندری ۲۵۰ کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع بروی نمونه سیلندری به ابعاد: قطر ۶ اینچ و ارتفاع ۲ اینچ.
–          عیار سیمان در بتن حداقل ۳۵۰  کیلوگرم سیمان در هر مترمکعب بتن.
–          بتن مگر مصرفی در زیر پی ها می بایستی دارای حداقل دارای ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در هر مترمکعب بتن باشد.
–          سیمان مصرفی از نوع سیمان مصرفی تیپ I است. مگر اینکه آزمایشگاه معتبر سیمان نوع دیگری را پیشنهاد کند.
–          آب مورد استفاده در بتن باید مطابق مشخصات منتشر شده از سوی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران باشد


قیمت : 5000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات