دانلود مقاله سیستم های مالی حسابداری بررسی سیستم دارایی ثابت شرکت مخابرات

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حسابداری  »  دانلود مقاله سیستم های مالی حسابداری بررسی سیستم دارایی ثابت شرکت مخابرات

دانلود مقاله سیستم های مالی حسابداری بررسی سیستم دارایی ثابت شرکت مخابرات

فهرست مطالب :

۱_ معرفی و شناخت شرکت مخابرات مرکزی استان خراسان رضوی …………………………………………………….۳

۲_ چارت سازمانی شرکت و چارت سیستم دارائی ثابت…………………………………………………………………….۱۱

۳_شرح وظایف مسئولین مرتبط با سیستم………………………………………………………………………………………..۱۳

۴_طبقات دارائی ثابت و کدینگ آن ها در سیستم دارائی ثابت و در سیستم حسابداری مالی…………………….۱۸

۵_فرآیند خرید دارائی ثابت از مرحله خرید تا مرحله بهره برداری همراه با ثبت ها و فرم های مورد استفاده…۱۹

 ۶_ استهلاک دارائی ثابت و مبنای محاسبه آن ………………………………………………………………………………..۲۲

۷_چگونگی فروش دارائی ثابت و کنار گذاری آنها به همراه ثبت حسابداری آن……………………………………۲۴

۸_دارائی در جریان تکمیل و ثبت های حسابداری آن ………………………………………………………………………۲۶

۹_ اهداء دارائی ثابت و ثبت حسابداری مربوط به آن ……………………………………………………………………….۲۸

۱۰_ معاوضه دارائی ثابت و ثبت حسابداری آن ………………………………………………………………………………۳۰

۱۱_ نحوه الحاق به دارائی ثابت و ثبت حسابداری آن ………………………………………………………………………۳۰

۱۲_ چگونگی ارزیابی دارائی ثابت و ثبت های تجدید ارزیابی ………………………………………………………….۳۱

۱۳_ نحوه گزارشگری دارائی های ثابت در صورت های مالی …………………………………………………………..۳۱

۱۴_ چگونگی نحوه ثبت یک سند حسابداری در سیستم دارائی های ثابت ………………………………………….۳۴

۱۵_ کنترل داخلی ……………………………………………………………………………………………………………………۳۸


قیمت : 2500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات