مقاله آیا بین سن اسب و علوفه مصرفی ان رابطه ای وجود دارد؟

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم پایه » آمار  »  مقاله آیا بین سن اسب و علوفه مصرفی ان رابطه ای وجود دارد؟

دانلود مقاله آیا بین سن اسب و علوفه مصرفی ان رابطه ای وجود دارد؟

جمع آوری داده ها :

ما برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز خود  به باشگاه سوار کاری رخش واقع در مشهد ابتدای اتوبان مشهد – باغچه مراجعه کردیم .

 انتخاب این مرکز به عنوان مکان انجام مطالعه به صورت غیر تصادفی بوده است

جامعه مورد مطالعه ما تمام اسب هایی هستند که  در ۳ روز اول اردیبهشت در این مجموعه بودند

دامنه زمانی  مطالعه ۳ روز اول اردیبهشت است

به علت عدم امکان بررسی همه ی اسب ها ،ما تمام اسب ها راوارد مطالعه نکرده ایم و به صورت تصادفی تعدادی از اسب  ها را مورد بررسی قرار دادیم .

تعداد اعضای جامعه ما ۴۰ اسب  بود که از بین انها ۲۹  اسب وارد مطالعه ما شد .

ما در جدول شماره ی۱ به  هر اسب و علوفه مصرفی ان  یک شماره اختصاص داده ایم .

جدول شماره ۱- فراوانی داده ها

شماره

وزن علوفه مصرفی

 ( kg )

سن اسب ( سال )

۱

۲٫۸

۳۷

۲

۳٫۱

۲۵

۳

۲٫۹

۲۲

۴

۳٫۴

۲۴

۵

۲٫۲

۲۷

۶

۳٫۷

۲۵

۷

۳٫۶

۲۴

۸

۲٫۱

۱۵

۹

۱٫۹

۲۱

۱۰

۲٫۵

۳۶

۱۱

۲٫۶

۴۰

۱۲

۳٫۱

۲۹

۱۳

۲٫۲

۱۷

۱۴

۳٫۴

۳۰

۱۵

۱٫۸

۳۱

۱۶

۲٫۲

۲۰

۱۷

۳

۲۱

۱۸

۲٫۲

۱۹

۱۹

۲٫۶

۱۶

۲۰

۲

۱۹

۲۱

۲٫۶

۱۸

۲۲

۳٫۲

۲۸

۲۳

۳٫۸

۲۵

۲۴

۲٫۲

۱۷

۲۵

۳٫۴

۱۸

۲۶

۳٫۲

۲۹

۲۷

۲٫۹

۳۷

۲۸

۲٫۴

۲۸

۲۹

۳٫۶

۳۵

بررسی سن اسب ها

R = max – min

R = 40 – ۱۵

R = 25


قیمت : 1500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]








تبلیغات