پروژه آمار سن افراد مجروح و زخمی در بیمارستان ۲۲ بهمن

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم پایه » آمار  »  پروژه آمار سن افراد مجروح و زخمی در بیمارستان ۲۲ بهمن

دانلود پروژه آمار سن افراد مجروح و زخمی در بیمارستان ۲۲ بهمن پروژه آمار بیمارستان پروژه آمار سن افراد مجروح پروژه آمار سن زخمی ها در بیمارستان تحقیق آماری سن افراد مجروح آمار بیمارستانی آمار بیمارستان های کشور آمار بیمارستان

Project Statistics wounded and injured people in hospital aged 22 February

 

مقدمه:
پروژه ی آماری که برای شما عنایت گردیده شامل است از تعداد سن افرادی که در بیمارستان ۲۲ بهمن شهرستان نیشابور طی حادثه ای مجروح و یا بطور تصادفی زخمی شده اند.
همان طور که ملاحظه می شود سن یک متغیر کمی پیوسته است این پروژه در مورد کتاب آمار سال دوم دبیرستان «نظری» و همه ی مواردی که یاد می شود و در این تحقیق نوشته می شود مطابق روابط و موضوعات این کتاب درسی می باشد. در این بحث نمونه هایی از عواملی که در زیر مورد بحث است آمده است:
۱ـ دسته بندی داده ها و جدول فراوانی آنها
۲ـ نمودار داده ها
۳ـ شاخص های مرکزی
۴ـ شاخص های پراکندگی

فهرست مطالب:
مقدمه
جدول فراوانی و حدود دسته با مرکز دسته
جدول فراوانی؛ فراوانی دسته، فراوانی نسبی، درصد فراوانی نسبی
جدول فراوانی داده ها؛ فراوانی مطلق، فراوانی دسته، حدود دسته ها
نمودارها و تحلیل داده ها
نمودار میله ای
نمودار مستطیلی
نمودار چند بر فراوانی
نمودار دایره ای
نمودار ساقه و برگ
نمودار جعبه ای
شاخص های مرکزی
میانگین
شاخص های پراکندگی
انحراف معیار
ضریب تغییرات :


قیمت : 1600 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات