مقاله تخمین هزینه های نرم افزار

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  مقاله تخمین هزینه های نرم افزار

دانلود مقاله تخمین هزینه های نرم افزار

مقدمه :

در نخستین روزهای کار با کامپیوتر ، تعداد کامپیوتر ها کم و برنامه های کاربردی اغلب پروژه های کوچک و یک نفره بود . از طرفی هزینه های نرم افزاری درصد کوچکی از کل هزینه سیستم کامپیوتری را تشکیل می داد و قدری خطا در تخمین هزینه های نرم افزاری ، تاثیر اندکی برجای می گذاشت . به تدریج تعداد ، اندازه و اهمیت برنامه های کاربردی و از طرف دیگر هزینه های ایجاد نرم افزارشروع به رشد نمود ، به گونه ای که امروزه نرم افزار گران ترین عنصر هر سیستم کامپیوتری به شمار می آید و افزایش بیش از حد هزینه ها برای سازنده نرم افزار مصیبت بار خواهد بود . در نتیجه این رشد ، تاثیر خطاها در تخمین هزینه نرم افزار بیشتر و بدتر شد . در نتیجه امروزه تخمین هزینه پروژه های نرم افزاری اهمیت زیادی پیداکرده است,      در این مقاله بعداز تعریف تخمین هزینه و انواع تخمین به تعریف ومقایسه سه روش از روشهای تخمین هزینه های نرم افزاری یعنی روش امتیاز کارکردی (FUNCTION POINT =FP) ,روش  COCOMO و روش FPROM می پردازیم .

تعریف تخمین هزینه :

تهیه یک تقریب با برآوری از هزینه های مورد نیاز برای انجام یک پروژه را تخمین هزینه گویند . مهمترین خروجی این فعالیت را تخمین هزینه جزئیات آنها و طراح مدیریت هزینه تشکیل می روند .

انواع تخمین :

۱ ـ تخمین ساخت یافته : (structured estimating )

تخمین احتمالاً ابتدای ترین روش « اندازه گیری » می باشد . مردم همیشه از تجربه گذشته خود برای پیش بینی حوادث آینده استفاده می کنند . هرچند طبیعی است . تخمین های ساده جهت برنامه ریزی و کنترل موثر نمی توانند قابل اطمینان باشند . دقت تخمین به تجربه تخمین زننده در زمینه ای که او در حال تخمین است بستگی دارد . روش های تخمین ساخت یافته ، تلاشی برای استفاده از این واقعیت و در عین حال وارد نمودن ساختارو انضباط برفرآیند تخمین می باشد به نحوی که نتایج حاصله از آن را بتوان با اطمینان استفاده نمود . مزایای تخمین به قرار زیر می باشد .

۱ ـ روشی ارزان است و بنابراین تنها روشی است که برای مشاغل یک بار تکرار مناسب می باشد .

۲ ـ این روش می تواند برای پیش بینی زمان های کاری که دیده نشده است و بنابراین به عنوان مبنایی برای تخمین قیمت برای کارهای یک بار تکرار بزرگ استفاده شود .

به طورطبیعی در مواردی که مقادیرزمانی با جزئیات زیاد مورد نیاز نمی باشند . تخمین قابل استفاده می باشد . بنابراین چنین روش هایی برای کار با سیکل طولانی و در موقعیت هایی که داده زمانی انباشته برای برنامه ریزی ، کنترل یا پرداخت در طول پریودهای طولانی مدت مورد نیاز است . مفید می باشد .


قیمت : 1500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات