مقاله تاریخ معماری

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی » عمران  »  مقاله تاریخ معماری

Paper Architecture

دانلود مقاله تاریخ معماری

بسمه تعالی

آدم‎ها به اندازه‎ای که می‎اندیشند انسان هستند. «دکتر علی شریعتی»

تحقیقی که پیش روی شماست حاصل گرد‎آوری مطالبی از کتب و منابع مختلف در رابطه با هنر معماری، تاریخچه معماری و سبک‎های مربوط به معماری و تاثیر فرهنگ بر معماری می‎باشد.

تعریف معماری

بروس السوپ صاحبنظر در مورد معماری و تاریخ آن به بیان تعریف ساده‎ای از معماری می‎پردازد:

معماری عبارت است از بنایی که معنا و محتوا داشته باشد او معتقد است معماری به نوعی از سازندگی اطلاق می‎شود که مردم بوسیله آن به هویت خود پی می‎برند و به این هویت مفهوم می‎دهند.

بروس آلسوپ همچنین در تعریف معماری آورده است:

معماری نیاز انسان به اینکه از احساسات مشترکش به عنوان وسیله‎ای برای بیان احساسات مشترک استفاده نماید.

فیلیپ جانسون یکی دیگر از کارشناسان معماری در تعریف معماری چنین آورده است: معماری تنها ایجاد انواع جدید فضاهاست. او مهمترین نقش معماری را ایجاد دگرگونی در زمینه فرهنگی موجود می‎داند و این نقش نخست زیبایی شناختی است.

فرانسیس دی. کی. چینگ:

از معماری به عنوان یک هنر بالاتر از جوابگوئی صرف به نیازهای عملکردی برنامه یک بنا می‎باشد. اصولاً، تجلیات فیزیکی معماری با عملکرد انسان مطابقت دارد.

دکتر مهدی حجت نیز در تعریف معماری این گونه آورده است:

معماری شکل دادن به مکان زندگی انسان است پس فعل معماری مستلزم توجه همزمان به دو عامل است: «شکل» و «زندگی» به عبارت دیگر معماری درصدد ساختن ظرف برای مظروف است. ظرفی به نام بنا برای مظروف «زندگی انسان»

کریستوف الکساندر نیز در تعریف ساده‎ای از معماری آورده است:

هر انسان از آن رو که انسان است زندگی خود را می‎شناسد. کافی است بدان توجه کند و با خود صادق باشد و بگذارد آنچه در درون اوست به صورت چوب، سنگ واجد درآید و مکان زندگی را شکل دهد.

بطور کلی و خلاصه در تعریف معماری مطلوب می‎توان گفت:

معماری مطلوب معماری می‎باشد که انسان در آن احساس زنده بودن و حیات داشتن، انسجام و آرامش کند.

معمار:

برای تعریف معمار نیز از تعاریف صاحبنظران معماری استفاده می‎نماییم در این رابطه و در تعریف معمار کریستوفر الکساندر آورده است.

معمار را در معنای عام کسی می‎دانیم که به ساختن بنایی اقدام کند او در ساختن این بنا نه تنها باید خصوصیات آن نوع ا زندگی را که قرار است در آن مکان رخ دهد بشناسد. بلکه باید به تصویری از زندگی بهتر در آن مکان نیز وقوف داشته باشد.

لذا معمار لاجرم در مکانی که طراحی می‎کند برداشت خود از زندگی بهتر را بیان می‎دارد بدین ترتیب مجموعه باورهای معمار که محصول درک و احساس او از شایسته‎ترین زندگی قابل عرضه در مکان مورد طراحی است تجلی می‎یابد.

همچنین معمار را کسی می‎دانند عرضه کننده تعریفی از شایسته‎ترین زندگی می‎باشد که با خلق فضای معماری خود امکان تحقق آن را برای استفاده‎کنندگان فراهم می‎سازد.

فهرست

تعریف معماری……………………………………………………………………………………………… ۱

معمار…………………………………………………………………………………………………………… ۲

خاستگاه معماری…………………………………………………………………………………………… ۴

معماری در مصر……………………………………………………………………………………………. ۵

معماری در یونان……………………………………………………………………………………………. ۷

معماری در امپراطوری……………………………………………………………………………………. ۸

بیزانس «روم شرقی»……………………………………………………………………………………….. ۹

کتاب تاریخ سبک‌های معماری………………………………………………………………………… ۱۰

باروک………………………………………………………………………………………………………… ۱۵

روکوکو………………………………………………………………………………………………………. ۱۷

کلاسیسیم جدید……………………………………………………………………………………………. ۱۹

مدرنیسم چیست؟…………………………………………………………………………………………… ۲۱

مدرن ولیت…………………………………………………………………………………………………… ۲۲

پست مدرنیسم……………………………………………………………………………………………….. ۲۳

مراحل تجزیه و تحلیل…………………………………………………………………………………….. ۳۴

اصول مشخصه‌ها و مراحل طراحی……………………………………………………………………. ۳۸

اصول و روشهای معماری……………………………………………………………………………….. ۴۰

مشخصه‌ها و اصول معماری معاصر……………………………………………………………………. ۴۳

فرم و فضا…………………………………………………………………………………………………….. ۴۴

سازندگیهای فرم و فضا…………………………………………………………………………………… ۴۶

سازماندهی مرکزی………………………………………………………………………………………… ۵۰

تناسب…………………………………………………………………………………………………………. ۵۲

منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………………. ۵۵


قیمت : 4000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات