مقاله سنجش از دور چیست ؟

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

What is Remote Sensing article

دانلود مقاله سنجش از دور چیست ؟

سنجش از دور چیست ؟

علم و هنر کسب اطلاعات از پدیده ها یا اجسام بدون تماس فیزیکی با آنها را سنجش از دور گویند.

به عبارتی دیگر سنجش از راه دور عبارتست از علم و هنر کسب اطلاعات فیزیکی و شیمیایی از پدیده های زمینی و جوی از طریق ویژگی های امواج الکترومغناطیسی بازتابی یا منتشر شده از آن ها و بدون تماس مستقیم با پدیده های مذکور می باشد

انواع فیلم ها

الف:سیاه و سفید ۱)سیاه و سفید معمولی یا پانکروماتیک ۲)سیاه وسفید مادون قرمز
ب:رنگی ۱)رنگی معمولی ۲)رنگی توام با مادون قرمز

فیلم های سیاه و سفید معمولی همان فیلم های سیاه و سفید منفی معمولی هستند که دارای سرعت استاندارد می باشند که میزان حساسیت به نور در آنها به اندازه چشم انسان است.فیلم کم سرعت خواهان نور بیشتر برای تهیه عکس می باشد و فیلم سریع نور کمتری نیاز دارد. (American Standard Assosiation) ASA معیار حساسیت فیلم است که هر چه این مقدار((ASA بیشتر باشد حساسیت فیلم به نور بیشتر بوده و فیلم نیازمند نور کمتری است.

خصوصیات هر یک از انواع فیلم ها

(Pan) پانکرماتیک :
ایجاد تن و سایه روشن های خوب ، حساسیت بیشتر به نور قرمز که به همین خاطر برای ایجاد تصویر بهتر با فیلتر های مخصوص تیرگی هوا ((Haze ترکیب می کنند.
تصاویر در این فیلم ها ایجاد سایه های خاکستری می کنند. این فیلم ها برای تشخیص تفاوت رنگ ها ارجعیت دارد.
از نظر نور سبز کمبود حساسیت دارد. پس تشخیص نباتات مشکل است که همراه با فیلتر زرد بکار می برند.
از جمله فیلم های سیاه و سفید با سرعت زیاد می توان به کُداک (تری ایکس) اشاره کرد.
……………
برای مشاهده کل مقاله به ادامه مطلب بروید.تعریف سنجش از دور : سنجش از راه دور( Remote Sensing ) تکنولوژی کسب اطلاعات و تصویربرداری از زمین با استفاده از تجهیزات هوانوردی مثل هواپیما ، بالن یا تجهیزات فضایی مثل ماهواره است .
به عبارتی دیگر سنجش از راه دور عبارتست از علم و هنر کسب اطلاعات فیزیکی و شیمیایی از پدیده های زمینی و جوی از طریق ویژگی های امواج الکترومغناطیسی بازتابی یا منتشر شده از آن ها و بدون تماس مستقیم با پدیده های مذکور می باشد

انواع فیلم ها

الف:سیاه و سفید ۱)سیاه و سفید معمولی یا پانکروماتیک ۲)سیاه وسفید مادون قرمز
ب:رنگی ۱)رنگی معمولی ۲)رنگی توام با مادون قرمز

فیلم های سیاه و سفید معمولی همان فیلم های سیاه و سفید منفی معمولی هستند که دارای سرعت استاندارد می باشند که میزان حساسیت به نور در آنها به اندازه چشم انسان است.فیلم کم سرعت خواهان نور بیشتر برای تهیه عکس می باشد و فیلم سریع نور کمتری نیاز دارد. (American Standard Assosiation) ASA معیار حساسیت فیلم است که هر چه این مقدار((ASA بیشتر باشد حساسیت فیلم به نور بیشتر بوده و فیلم نیازمند نور کمتری است.
خصوصیات هر یک از انواع فیلم ها

(Pan) پانکرماتیک :
ایجاد تن و سایه روشن های خوب ، حساسیت بیشتر به نور قرمز که به همین خاطر برای ایجاد تصویر بهتر با فیلتر های مخصوص تیرگی هوا ((Haze ترکیب می کنند.
تصاویر در این فیلم ها ایجاد سایه های خاکستری می کنند. این فیلم ها برای تشخیص تفاوت رنگ ها ارجعیت دارد.
از نظر نور سبز کمبود حساسیت دارد. پس تشخیص نباتات مشکل است که همراه با فیلتر زرد بکار می برند.
از جمله فیلم های سیاه و سفید با سرعت زیاد می توان به کُداک (تری ایکس) اشاره کرد.


قیمت : 1500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات