دانلود گزارش کارآموزی عمران شهرداری

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی عمران شهرداری

دانلود گزارش کارآموزی عمران شهرداری دانلود گزارش کارآموزی رشته عمران در شهرداری گزارش کارآموزی عمران شهرداری دانلود گزارش کارآموزی عمران شهرداری گزارش کارآموزی رشته عمران در شهرداری دانلود گزارش کارآموزی رشته عمران در شهرداری کارآموزی عمران شهرداری

Municipal Development

گزارش کار آموزی عمران (شهرداری)

فهرست مطالب

مقدمه
محل کارآموزی و دامنه فعالیتها
متره کردن نمازخانه شهرداری
هدف
متره کردن سنگ فرش و موزائیک بهشت زهرا
هدف
بازدید از سوله ی شهرداری
پروژه احداث پارک ترافیک
هدف
پروژه احداث تپه ی آزمون پایه یکم
هدف
پیاده کردن نقشه و گودبرداری سالن اجتماعات شهرداری
بررسی مشکلات فنی و مسایل مبتلا به پروژه در مدت کارآموزی
تاریخچه شهرداری
۱ ) ۱۳۸۵ تا ۱۳۰۴ دوره مشروعیت
۲ ) ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰ دوره پهلوی
۳ ) ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ دوره پهلوی
هدف و چگونگی تشکیل شهرداری
وظایف شهرداری
طبقه بندی واحدهای سازمانی
طبقه بندی درآمد و سایر منابع تامین اعتبار
اضافه کردن فرد جدید
چاپ فیش حقوقی
با زدن enter روی حقوق و دستمزد در منوی اصلی
بخش ۱ اطلاعات حقوقی
۲-کلید های فعال
F3 وارد کردن اطلاعات حقوقی
F12باز یابی حکم
F5 حذف کردن رکورد
F7 و f6جستجو و روش جستجو
F10بستن پرونده
F11مشاهده معوقه ها ،سهام دولت وارد نمودن حقوق مبنا و سایر اطلاعات
پرداخت یک سوم سهم کتابخانه‏ها از درآمد شهرداری‏ها
پروانه های ساختمانی منبع اصلی درآمد شهرداری
درصد درآمد شهرداری از محل کسب عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی است
‌آیین‌نامه مالی
‌قسمت دوم – مناقصه
الف – آگهی مناقصه
‌قسمت سوم – انعقاد پیمان
‌قسمت چهارم – ترتیب تحویل
‌قسمت پنجم – مزایده
‌قسمت هفتم – مقررات عمومی
‌قسمت دوم – امور مالی – فصل اول – بودجه
‌فصل دوم – درآمدها
‌فصل سوم – هزینه‌ها
‌فصل چهارم – صندوق و عملیات استقراضی شهرداری
‌فصل پنجم – حسابداری
‌فصل ششم – ممیزی و حسابرسی
قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها
ماده واحده
تبصره
مصوب ۱۴/۲/۶۱
قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها
ماده واحده
قانون نحوه ی تقویم ابنِیه ,املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها
ماده واحده
مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷
قانون نوسازی و عمران شهری
مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ با اصلاحات
مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ با اصلاحات
لایحماده واحده
مصوب ۱۲/۶/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
قانونی اصلاح قسمتی از مقررات قانون نوسازی و عمران شهری
ماده واحده
مصوب جلسه مورخ ۲۴/۴/۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
قانون الحاق یک ماده به آئین نامه مالی شهرداریها مصوب ۱۳۴۶
مصوب جلسه مورخ ۲۴/۴/۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
قانون الحاق یک ماده به آئین نامه مالی شهرداریها مصوب ۱۳۴۶
قوانین مالی شهرداریها
فهرست منابع


قیمت : 7000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات