مقاله پرورش میوه ی کیوی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  مقاله پرورش میوه ی کیوی

Paper Kiwi farming

دانلود مقاله پرورش میوه ی کیوی

مقدمه

این میوه بومی چین جنوبی است ولی اصلاح آن در کشور نیوزیلند صورت گرفته و به سایر نقاط جهان گسترش یافته است. در ایران نیز با مشاهده وضعیت نامطلوب بخشی از باغات مرکبات در شمال کشور که در بعضی سالها در اثر سرمای زمستانه از بین می‌روند و دارای عملکرد پائینی هستند، اقدام به انجام مطالعاتی برای یافتن جایگزینی مناسب برای این باغات شد که درنهایت درخت کیوی فروت برای این منظور انتخاب گردید. این میوه نسبت به مرکبات مقاومت بیشتری به سرما داشته و عملکرد آن بالاتربوده و شرایط اکولوژیکی شمال کشور بسیار مناسب کشت این محصول است. با همکاری FAO  درسال ۱۳۵۷  چهار رقم ماده بنام هایوارد، برونو، مانتی و آبوت و دو رقم نر بنام توموری و ماتوا از کشورهای فرانسه و ایتالیا وارد و بعد از انجام تحقیقات لازم درسال ۱۳۶۷  اقدام به تکثیر وتوزیع بین باغداران گردید.

ورود و گسترش کشت این محصول و توجه بیش از حد باغداران برای تغییر کاربری اراضی جهت کشت آن وزارت کشاورزی وقت را به تامل واداشت، زیرا خطر تبدیل باغات مرکبات، شالیزارها و …  درشمال کشور به باغات کیوی فروت وجود داشت لذا وزارت کشاورزی از حمایت این محصول خودداری نموده و با توجه به هزینه بالای احداث یک هکتار باغ کیوی، توسعه کشت این محصول تا حدود زیادی محدود گردید بطوری که تنها باغداران متمول قادر به احداث باغ کیوی هستند.

در این باغات رقم هایواد بدلیل ویژگیهایی نظیر درشتی و یکنواختی میوه، بازار پسندی و خاصیت خوب انبارداری، نسبت به سایر ارقام مورد توجه بیشتری قرار گرفته و حدود ۹۰%  باغات را شامل می‌شود.

اکثر تولید کنندگان کیوی افرادی با سطح سواد و فرهنگ بالایی می‌باشند. لذا بتدریج اقدام به ایجاد چند تشکل با عضویت باغداران نموده‌اند. ایجاد این تشکلها تاثیر بسزایی در روند تولید و صادرات این محصول داشته بطوری که با ایجاد کلاسهای آموزشی و ترویجی اطلاعات باغداران در این زمینه افزایش یافته و درنتیجه عملیات احداث، داشت، برداشت و بازاررسانی این محصول با کیفیت بالایی بانجام می‌رسد. درحال حاضر میزان ضایعات این میوه که ناشی از آ‏فات و بیماریها، شرایط آب وهوایی، مدیریت نامناسب، ضعف سیستم حمل و نقل و سردخانه ها می‌باشـد، حدود ۳۳-۲۴  درصد است. حدود ۹۰% از باغات از روش آبیاری تحت فشار( میکرو جت ) استفاده می‌کنند.

هرساله محصول تولیدی توسط شرکتهای تعاونی خریداری شده بعد از درجه‌بندی و بسته‌بندی به سردخانه منتقل می‌شود. بطور متوسط هرسال ۱۰ هزار تن بطور رسمی و مقدار قابل توجهی نیز بطور غیر رسمی به کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای آسیای میانه و اروپا صادر می‌شود. مصرف سرانه این محصول در کشور ۵/۰  کیلوگرم می‌باشد.

فهرست

مقدمه. ۲

ترکیبات مختلف در مبوه کیوی( گرم در صد گرم) ۳

گیاهشناسی کیوی: ۳

شرایط آب وهوایی: ۳

تاریخچه و اهمیت اقتصادی محصول کیوی.. ۴

سابقه کشت کیوی در جهان. ۴

سابقه کشت کیوی در ایران : ۴

اهمیت اقتصادی باغات کیوی.. ۵

وضعیت تولید محصول کیوی در ایران : ۶

مناطق مستعد کشت در کشور : ۶

پراکنش و سطح زیرکشت، تولید و عملکرد محصول کیوی : ۶

سطح زیرکشت،میزان تولید وعملکرد محصول کیوی درسال زراعی۱۳۸۷٫ ۷

سیمای کلی باغات کیوی.. ۷

درجه بندی فنی باغات کیوی.. ۷

پایه های درخت کیوی : ۷

ارقام کیوی فروت موجود : ۸

ارقام نر ۸

ارقام ماده : ۸

نظامهای بهره‌برداری رایج باغات میوه کیوی: ۱۰

سطوح مکانیزاسیون باغات میوه کیوی: ۱۰

وضعیت تغذیه باغات کیوی.. ۱۰

میزان جذب سالیانه عناصر در یک باغ کیوی با تولید ۲۵ تن درهکتار ۱۱

آبیاری و روشهای مرسوم آن : ۱۲

مقدار آب خالص مورد نیاز و نیاز خالص آب آبیاری(بدون احتساب راندمان ) در مناطق عمده کشت کیوی در ایران  ۱۲

آفات، بیماریها و علفهای هرز : ۱۳

عمده ترین آفات و بیماریهای شایع درباغات کیوی ایران عبارتند از : ۱۴

برداشت محصول کیوی : ۱۴

مسائل بعد از برداشت.. ۱۵

شستشو و ضدعفونی : ۱۵

درجه بندی و بسته بندی.. ۱۵

حمل ونقل میوه. ۱۵

وضعیت نگهداری محصول کیوی.. ۱۶

عواملی مؤثر در عمر انباری میوه کیوی در سردخانه: ۱۶

شرایط مناسب نگهداری کیوی در سردخانه: ۱۶

ضایعات بعد از برداشت میوه کیوی: ۱۷

عواملی مؤثر در کاهش میزان ضایعات پس از برداشت کیوی: ۱۷

فرآوری محصول کیوی فروت : ۱۷

وضعیت صادرات میوه کیوی: ۱۷

روند صادرات کیوی طی ۲۰ سال. ۱۸

تصاویر ۱۸


قیمت : 2000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات