گزارش کار آموزی مدیریت نگاهی بر مدیریت در شرکتهای مهندسی آب و فاضلاب ایران

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  گزارش کار آموزی مدیریت نگاهی بر مدیریت در شرکتهای مهندسی آب و فاضلاب ایران

مدیریت پروژه آب و فاضلاب گزارش کار آموزی مدیریت نگاهی بر مدیریت در شرکتهای مهندسی آب و فاضلاب ایران گزارش کارآموزی اداره آب و فاضلاب گزارش کارآموزی شرکت آب و فاضلاب گزارش کارآموزی عمران آب و فاضلاب گزارش کارآموزی آب و فاضلاب روستایی گزارش کارآموزی شرکت آب و فاضلاب روستایی گزارش کار آزمایشگاه شیمی آب و فاضلاب گزارش کارآموزی حسابداری شرکت آب و فاضلاب

Water and Wastewater Engineering

گزارش کار آموزی مدیریت نگاهی بر مدیریت در شرکتهای مهندسی آب و فاضلاب ایران

فهرست مطالب

مقدمه ۱
آب در ایران کهن ۱
حقایقی درباره جهان آب ۱
تاریخچه لوله کشی آب در ایران ۲
سابقه تاریخی شرکتهای آب و فاضلاب ۵
سابقه اجرای اولین طرح فاضلاب در کشور ۸
حفاظت از منابع آب ۱۱
کنترل کیفیت آب ۱۵
صرفه جویی در مصرف آب ۱۷
روش های صرفه جویی در مصرف آب ۱۹
روابط عمومی و اصلاح الگوی مصرف آب ۲۲
امنیت منابع آب ۲۴
چالشهای مدیریت آب شهری در ایران ۲۸
روشهای مقابله با بحران آبی ۲۳
نتیجه گیری ۴۱
پیشنهاد ۴۳
منابع و مأخذ ۴۵


قیمت : 4000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات