دانلود کارآموزی کنترل کیفیت شرکت ریسندگی بافندگی عالی پوش ابهر

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود کارآموزی کنترل کیفیت شرکت ریسندگی بافندگی عالی پوش ابهر

دانلود کارآموزی کنترل کیفیت شرکت ریسندگی بافندگی عالی پوش ابهر گزارش کارآموزی بافندگی گزارش کارآموزی کارگاه بافندگی گزارش کارآموزی ریسندگی پوشاک عالی پوش شرکت عالی پوش روز گزارش کارآموزی تولیدی پوشاک گزارش حسابداری پوشاک گزارشی از کارگاه تولیدی پوشاک دانلود پروژه کارآموزی کنترل کیفیت

Clothing

کارآموزی کنترل کیفیت (شرکت ریسندگی بافندگی عالی پوش ابهر)

فهرست مطالب

فصل اول
تاریخچه شرکت۲
چارت سازمانی. ۴
مقدمه. ۵
تعریف کنترل کیفیت ۶
تاریخچه کنترل کیفیت. ۷
فصل دوم
قسمت حلاجی ۱۰
اپتیمکس ۱۱
Seprator17
Condansor17
Feed box.19
OEC22
Mixer23
Flack feed  ۲۴
ترازوها۲۵
ABK ۲۶
فصل سوم
خط حلاجی برای الیاف مصنوعی. ۲۸
کنترل کیفیت در حلاجی. ۲۸
شوت فید. ۳۰
مزیت شوت فید ۳۰
عملکرد پرشر سوئیچ ۳۲
چشمی. ۳۴
کاردینگ ۳۷
اهداف کاردینگ. ۳۷
سیلندر. ۳۸
دافر ۳۹
دلایل ایجاد نپ. ۳۹
سیستم اتولولر. ۴۰
عملیات سمباده زنی و شوت زنی۴۱
فصل چهارم
نکاتی در مورد کاردینگ های کارخانه عالی پوش ابهر. ۴۳
MK5 کاردنیگ ۴۶
ماشین های شش لاکنی و هشت لاکنی. ۴۸
سیستم خازنی و ترومپت. ۴۹
VSM. 51
سیستم داف بانکه ها و فشار مورد نیاز در بخش کشش. ۵۲
اپن اند ۵۳
قطعات و قسمتهای مختلف در هر واحد ۵۶
نحوه عملکرد پیوند زن ۶۵
ماشین های چند لاکنی. ۶۸
فصل پنجم
مکانیزم ضد نواری ۷۰
تابندگی. ۷۱
مکانیزم انتقال قدرت ۷۱
برخی تنظیمات ماشین دولاتابی ۷۳
رنگرزی. ۷۴
مکانیزم ماشین های رنگرزی. ۷۵
خشک کن ۷۶
تصفیه پساب رنگرزی۷۶
طرح کیفیت رنگرزی ۷۷
بسته بندی ۷۷
تعویض لات ۷۹
تغییرات و تنظیمات که روی اپن اند صورت می گیرد. ۷۹
نظافت و تعمیرات ۸۱
فصل ششم
دستوالعمل استفاده از تجهیزات و اندازه گیری ۸۵
محاسبه قیمت تمام شده یک کیلو گرم نخ پنبه ای از حلاجی به تولی۹۱
سیستم تاسیسات کارخانه عالی پوش ۹۸
تهویه. ۱۰۲
دو نکته مهم درباره Cross Clean های عالی پوش ۱۱۴
فصل هفتم
انواع مشخصات نمودار کنترلی ۱۲۰
نمودارهای کنترلی برای مشخصات متغییر ۱۲۰
اصول آماری نمودارهای کنترل ۱۲۱
اصول آماری نمودار کنترل R 121
لزوم بکارگیری همزمان نمودارهای کنترل میانگین و دامنه(Xو R) 122
اصول آماری نمودار X با استفاده از تخمین S ۱۲۴
اصول آماری نمودار کنترل S 125
اصول آماری نمودار کنترل میانگین با دامنه متحرک (I-MR). 127
نمودار کنترل وصفی. ۱۳۱
نمودار کنترل اقلام معیوب- نمودار P131
اصول آماری نمودارهای کنترلی P ۱۳۱
نمودار کنترلی برای تعداد اقلام معیوب – نمودار np ۱۳۵
نمونه گیری در نمودار کنترل p و np 136
نمودار کنترل تعداد نقص های (C و U) 137
اصول آماری نمودار کنترلی C 138
اندازه نمونه در نمودارهای کنترل C و U ۱۴۳
تحت کنترل در آوردن نمودارهای کنترل وصفی. ۱۴۳
جداول مربوط به دستورالعمل کنترل کیفیت شرکت عالی پوش ابهر.۱۴۷
منابع و ماخذ ۱۶۱


قیمت : 13000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات