دانلود مقاله حسابداری (رویکردهای هزینه یابی)

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله » مدیریت و حسابداری  »  دانلود مقاله حسابداری (رویکردهای هزینه یابی)

انواع رویکردهای هزینه یابی دانلود مقاله حسابداری رویکردهای هزینه یابی مقاله حسابداری هزینه یابی مقاله حسابداری هزینه یابی بر مبنای فعالیت مقاله در مورد هزینه یابی کیفیت مقاله در مورد هزینه یابی جذبی پروؤه تحقیق مقاله ترجمه شده هزینه یابی مقاله هزینه یابی استاندارد مقاله هزینه یابی مرحله ای مقاله هزینه یابی هدف

 

Costing approaches

 

دانلود مقاله حسابداری (رویکردهای هزینه یابی)

فهرست مطالب

مقدمه

انواع رویکردهای هزینه یابی

هزینه یابی چرخه عمر

هزینه یابی زنجیره ارزش

هزینه یابی ویژگی/کارکرد

هزینه یابی محرک طراحی

هزینه یابی عملیات

هزینه یابی استاندارد

هزینه یابی کیفیت

هزینه های سفارش کار

هزینه یابی مرحله ای

هزینه یابی کایزن

حسابداری مدیریت و اهداف آن

اهداف و وظایف اصلی حسابداری مدیریت

تاریخچه تکامل و تحول حسابداری مدیریت

سیر تکامل فعالیتهای حسابداری مدیریت

نقش حسابداری مدیریت

کمک به شناسایی فعالیتها به تفکیک دارای ارزش و فاقد ارزش

مفهوم هزینه، اصطلاحات و طبقه بندی آن

طبقه بندی هزینه ها در حسابداری مدیریت

مدیریت هزینه

انتخاب روش تخصیص بهای تما شده

بهایابی مبتنی بر فعالیت

کارکردهای ABC

کاربرد در واحدهای صنعتی

کاربرد در واحدهای مخابراتی

محدودیتهای روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت

مزایای سیستم ABC

معایب سیستم ABC

سیستم های هزینه یابی سنتی و نارسائیهای آن

مقدمه

قیمت تمام شده یکی از ابعاد مهم در رقابت است. ایجاد تعادل این مؤلفه با سایر ابعاد رقابت یعنی کیفیت و زمان مستلزم اعمال مدیریت بر آن است. برای اینکه بتواند از قیمت تمام شده در رویکردها و تکنیکهای مختلف مدیریت استفاده نمود، لازم است ابتدا قیمت تمام شده را به شکل صحیح و مناسب محاسبه نمود. محاسبه قیمت تمام شده مستلزم تخصیص هزینه های انجام شده به انواع محصولات تولیدی شرکت است که به این فرآیند اصطلاحاً هزینه هابی گفته می شود. در این بخش ابتدا رویکردهای مختلف برای هزینه یابی ( محاسبه قیمت تمام شده) مورد بحث و بررسی و مقایسه قرار می گیرند. و در ادامه هزینه یابی بر مبنای فعالیت و مبانی آن تشریح می گردد.

اشکال جدیدی از اطلاعات بهای تمام شده تحت عنوان هزینه یابی برای تحقق اهداف مدیریت هزینه بکار برده می شوند که شناخت روشها و رویکردهای هزینه یابی در محاسبه، درک و تحلیل بهای تمام شده ضروری و سودمند است.

انواع رویکردهای هزینه یابی

۱-   هزینه یابی چرخه عمر

بهای تمام شده و هزینه های یک محصول را از ابتدای تولد تا مرگ آن ( در چرخه عمر محصول) با استفاده از مراحل عمر یک محصول به عنوان هدف بهای تمام شده، تجمیع و تجزیه و تحلیل می نماید.

۲- هزینه یابی زنجیره ارزش

در این رویکرد، اطلاعات بهای تمام شده مربوط به مرزهای سنتی سازمانی گسرترش یافته و عرضه کنندگان معامله گران و مشتریان را نیز در بر می‌گیرد. در این رویکرد برای محاسبه بهای تمام شده هدف و دستیابی به اهداف استراتژیک، بهای تمام شده و سهم هر یک از اعضای زنجیره ارزش مورد توجه و تأکید قرار می گیرد.


قیمت : 7000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات