دانلود گزارش کارآموزی اداره برق ورامین

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی اداره برق ورامین

اداره برق شهرستان ورامین دانلود گزارش کارآموزی اداره برق ورامین دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در اداره برق دانلود گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در اداره برق دانلود رایگان گزارش کارآموزی در اداره برق دانلود گزارش کارآموزی شرکت برق دانلود گزارش کارآموزی شرکت توزیع برق دانلود گزارش کارآموزی در شرکت برق

 

Power Administration Varamin

 

گزارش کارآموزی اداره برق ورامین

فهرست
دستورالعمل های ایمنی و فنی
مهار کردن
نکات ایمنی نصب اتصال زمین
بالا  رفتن از تیر
حمل و نقل تیرهای چوبی و سیمانی
تعویض تیر چوبی یا سیمانی
نکات ایمنی روی کابینت
تعویض یک تابلوی توزیع                                                                         
تعویض مقره فشار ضعیف                                                                      
حذف شاخه های درختان از روی خط                                                                 
تعویض کنتور در منزل مشتری                                                                
نکات ایمنی روی ترانس                                                                          
نکات ایمنی کار روی کابل                                                                        
کار روی کابل بی برق                                                                            
کار روی کابلهای برقدار                                                                         
نگهداری کابل در رابطه با ایمنی                                                                
نکات ایمنی جوشکاری                                                                             
جوشکاری با برق                                                                                  
جوشکاری با گاز                                                                                   
نکات ایمنی حمل بار                                                                               
نکات کلیه ایمنی                                                                                     
اداره برق                                                                                            
توضیح میگر                                                                                        
دستگاه میگر تشکیل شده از قسمتهای زیر است                                            
نحوه انتخاب ترانسفورماتور در جریان متناسب با قدرت قراردادی                    
چگونگی تست کنتور تکفاز و سه فاز                                                          
تست کنتور تکفاز آنالوگ                                                                         
تعمیر کنتورهای تکفاز آنالوگ     
نتیجه
پیشنهادات
دستورالعمل های ایمنی وفنی
مهارکردن
۱-     تمام مهارتها بدون استثناءباید مقره عایق را داشته باشند .
۲-     مقره عایق مهار فشار قوی باید بالاتر از شبکه فشار ضعیف باشد .
۳-     باید توجه داشت که مقرع فشار ضعیف درارتفاعی دوراز دسترس عابرین قرار گیرد .
۴-  درصورتیکه سیم اتصال زمینی برروی پایه موجود باشد حتی المقدور سعی شود سیم مهار به این سیم متصل شود.
۵-     سیم مهار نباید با سیمهای شبکه تماس داشته باشد .
۶-     مهارراقبل از نصب بایستی مونتاژوسپس روی تیر نصب کرد .
۷-  موقع مهارکردن تیر ،سیم مهار باید طوری در مقره مهار قرار گیرد که در صورت شکست مقره ،سیمها در داخل یکدیگر بیافتد واز خوابیدن شبکه جلوگیری شود .
۸-     سیم مهار باید قدرت کشش شبکه را داشته باشد .
۹-  درصورت دردسترس نبودن مقره عایق مهار حتما”سیمهای مهار باید بطول ۲ متر از سطح زمین روپوش عایق داشته باشد .
۱۰-  از کامیون ودرخت نباید برای بستن مهار موقت استفاده کرد در مواقع ضروری
۱۱-  قبل از سیم کشی باید تیرهای واقع در زاویه مهار شوند .
۱۲-  سیمهای هیچ پایه ای را نباید باز کرد مگر اینکه آن پایه از چهار طرف مهار شده باشد .
نکات ایمنی نصب اتصال زمین
۱-  بعدازقطع برق مدار یک شبکه یا دستگاه دو طرف محل کار را اتصال زمین کنید حتی اگر خط از یک طرف تغذیه شده باشد .
۲-  محل کار نباید بیش از یک کیلومتر با محل اتصال زمین فاصله داشته باشد ودر هر حال باید اتصال زمین از محل قابل رویت باشد .
۳-  هرگاه بیش از یک گروه بخواهند روی یک خط فشار قوی کار کنند ،بایستی هریک از گروهها دربین اتصال زمینهای مربوط به خود کار کنند .
۴-  قبل از نصب وسایل اتصال زمین ،بی برق بودن شبکه را توسط تفنگ مخصوص امتحاان کنید .(درصورت پاره بودن هردو سر آنرا آزمایش نمود.)
دستگاه ارتینگ معمولا”دارای سه رشته سیم است ،که سه رشته آنها دارای چنگک فنری (گیره )است که به شبکه متصل میگردد وسیم چهارم از طریق قرقره به میله اتصال زمین وصل میشود .


قیمت : 6000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات