دانلود پروژه تکنولوژی آموزشی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » پروژه  »  دانلود پروژه تکنولوژی آموزشی

دانلود مقاله درباره تکنولوژی آموزشی دانلود مقاله تکنولوژی آموزشی دانلود پروژه تکنولوژی آموزشی تعریف تکنولوژی آموزشی منابع کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی مجله رشد تکنولوژی آموزشی منابع ارشد تکنولوژی آموزشی مقدمات تکنولوژی آموزشی انجمن تکنولوژی آموزشی ایران تکنولوژی آموزشی

 

Educational Technology

 

تکنولوژی آموزشی
فهرست مطالب
فصل اول- نرم افزار تکنولوژی آموزشی
نرم افزار حسابداری تکنولوژی آموزشی ۱
چگونگی ورود به نرم افزار ۲
آشنایی با صفحه اصلی نرم افزار: ۲
۱-۱ منوی پرونده ۳
۱-۱-۱-امانت CD F6 4
2-1-1منوی برگشت F7 CD 5
3-1-1 عملکرد: F8 5
منوی چاپ ۶
منوی ارسال Email 6
2-1تعاریف: ۶
۱-۲-۱عضو F3 7
2-2-1 CD   جدید: f4 8
3-2-1رشته تحصیلی F5 9
3-1منوی ویرایش ۹
۱-۳-۱کاربر Ctrl+F2 9
2-3-1عضو ctrl+ F3 10
3-3-1 Ctrl+F4CD 10
4-3-1رشته تحصیی ctrl+F5 11
4-1منوی ابزار شکل ABZar 11
1-4-1لیست کاربران Alt+F2 12
2-4-1لیست اعضاء Alt+F3 12
3-4-1لیست CD ها Alt+ F4 13
4-4-1لیست رشته تحصیلی Alt+F5 13
5-4-1جستجو عضو Alt+F6 13
6-4-1جستجوی Alt+F7-CD 14
7-4-1 مشخصات اعضا Alt-F8 15
8-4-1 مشخصات سی دیAlt F9 15
5-1منوی سیستم ۱۶
۱-۵-۱پایگاه داده Ctrl+A 16
2-5-1رمز عبور Ctrl+P 16
3-5-1رنگ منو: ۱۷
۴-۵-۱ تاریخ Ctrl+D 17
5-5-1مشخصات کاربر Ctrl+I 17
6-1منوی کمک  Help 18
1-6-1نحوه استفاده از برنامه Ctrl+F1 18
2-6-1درباره برنامه Alt+F1 18
2-6-1درباره من F1 18
فصل دوم- مقدمه ای بر دات نت
۲- مقدمه ای بر دات نت ۱۹
۱-۲ نگاهی به گذشته ۲۰
۲-۲ دنیای NET 21
3-2 توضیحاتی در مورد NET. Framework 23
فصل سوم- آشنایی با محیط ویژوال استدیو دات نت
۳- آشنایی با محیط ویژوال استدیو دات نت ۲۴
۱-۳ نصب ویژوال استودیو دات نت ۲۶
۲-۳ اجرا ۲۷
۳-۳-solution Explorer 30
4-3 propertis 31
5-3 Toolbox 32
فصل چهارم – مفاهیم پایه
۴- مفاهیم پایه ۳۶
۱-۴ آشنایی با الگوریتمها ۳۷
۱-۱-۴- توالی ۳۷
۲-۱-۴ انتخاب ۳۸
۳-۱-۴ تکرار ۳۹
۲-۴- آشنایی با شی گرایی ۴۰
۱-۲-۴ چرا شی گرایی؟ ۴۰
۲-۲-۴ کم ارزش بودن داده ها ۴۰
۳-۲-۴ دسترسی به داده ها ۴۱
۴-۲-۴ عدم شباهت به دنیای واقعی ۴۱
۵-۲-۴- شی گرایی ۴۱
۳-۴ مروی بر مشکلات زبانهای رویه ای ۴۳
۱-۳-۴- مقایسه با میز غذا خوری ۴۳
۲-۳-۴- شی ما چه جزییاتی لازم دارد؟ ۴۳
۳-۳-۴- آیا شی باید در دنیای واقعی وجود داشته باشد؟ ۴۴
۴-۴- داده های پایه در VB-NET 44
1-4-4- نوع داده های صحیح ۴۵
۲-۴-۴ متغیر چیست؟ ۴۶
۳-۴-۴ نامگذاری متغیرها ۴۶
۴-۴-۴ مقدار دهی اولیه ۴۷
۵-۴-۴ عملگر جایگزینی ۴۷
۶-۴-۴ تبدیل انواع داده بصورت ضمنی ۴۸
۷-۴-۴ نوع داده های اعشاری ۴۹
۸-۴-۴ تبدیل ضمنی داده های اعشاری ۴۹
بطور خلاصه ۵۰
۹-۴-۴ چهار عمل اصلی ۵۰
۱۰-۴-۴ عملگرهای حسابی دیگر ۵۱
۱۱-۴-۴ پرانتز، بیشترین اولویت ۵۲
۱۲-۴-۴- نوع داده های کاراکتری ۵۳
۱۳-۴-۴ نوع داده رشته (string) 54
14-4-4 الحاق رشته ها ۵۴
۱۵-۴-۴ نوع داده بولی (boolean) 56
16-4-4 ثابتها ۵۷
نرم افزار حسابداری تکنولوژی آموزشی
آشنایی با نرم افزار این نرم افزار تحت نرم افزار visual Basic.NET طراحی شده و پایگاه اطلاعاتی آن توسط نرم افزار SQL server  کنترل شده
چگونگی ورود به نرم افزار
پس از اجرای اولیه نرم افزار فرم شماره ۱ در ابتدای نرم افزار اجرا شده که این فرم دارای موارد زیر می‌باشد.
۱-نام کابری: که در مقابل این پنجره باید نام کاربری که از این نرم افزار استفاده می‌کند نوشته شود.
۲-رمز عبور: در مقابل این پنجره باید رمز عبور کاربری که از این نرم  افزار استفاده می‌کند نوشته شود.
۳-تاریخ روز: که شامل روز و ماه و سال استفاده از نرم افزار است که تاریخ فعلی کامپیوتر درآن ثبت شده است.
آشنایی با صفحه اصلی نرم افزار:
این صفحه پس از ورود اسم کاربر رمز عبور آن ظاهر شده در این صفحه در بالا منوهای اصلی نرم افزار وجود دارد که شامل ۱- پرونده ۲-تعاریف ۳ ویرایش ۴- ابزار ۵-سیستم ۶- کمک می‌باشد…


قیمت : 7000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات